งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Search Engine อ. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูล Search Engine www.yahoo.com www.altavista.co m www.google.co.th www.sansarn.com www.thaiseek.co.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Search Engine อ. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูล Search Engine www.yahoo.com www.altavista.co m www.google.co.th www.sansarn.com www.thaiseek.co."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Search Engine อ. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง

3 เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูล Search Engine www.yahoo.com www.altavista.co m www.google.co.th www.sansarn.com www.thaiseek.co m www.thaifind.com www.sanook.com

4 หลักการสืบค้นข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต ใช้โปรแกรม Search Engine มีวิธีค้น 3 ประเภท 1. Keyword Index เหมาะสำหรับการ ค้นหาข้อมูลทั่วไป 2. Subject Directory เหมาะสำหรับการ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ความแม่นยำ 3. MetaSearch Engine เหมาะสำหรับ การค้นหาข้อมูลทั่วไป แบบกว้างๆ

5 1. Keyword Index เป็นการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำสำคัญ โปรแกรมจะค้นโดยอ่านชื่อเว็บไซต์และ คำข้างบนสุดประมาณ 30 คำของเนื้อ เรื่อง เช่น Google, Alta Vista, Excite ตัวอย่าง

6 การใช้ Advanced Search เป็นการค้นให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น เพื่อ จำกัดองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ภาษา ช่วงเวลา รูปแบบของไฟล์ข้อมูลที่ ต้องการ

7 2. Subject Directory นำข้อมูลใน Web ต่างๆ มา จัดเป็นหมวดหมู่ ทำการแบ่งเป็นเรื่องย่อยๆ จาก เรื่องทั่วไป ไปสู่เรื่องที่มีความ เฉพาะเจาะจง โครงสร้างของการจัดหมวดหมู่ จะถูกเตรียมไว้ก่อน จากนั้นจึง นำเว็บไซต์ต่างๆ ที่รวบรวมมา ไปจัดเก็บตามหมวดหมู่ที่จัดทำ ไว้

8 2. Subject Directory ( ตัวอย่าง )

9 การแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจน ช่วยนำ ทางในการเข้าถึงข้อมูล จากประเด็นกว้างๆ ที่ยังไม่ ชัดเจน ไปสู่ประเด็นเรื่องที่ชัดเจน ผู้ใช้จะเริ่มคาดเดาได้ว่า เรื่องที่ ต้องการจะจัดเก็บไว้ภายใต้หมวดหมู่ ย่อยใด ในการค้นผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ในเรื่องที่ค้น ไม่จำเป็นต้องรู้คำศัพท์เฉพาะมาก่อน ข้อดีของ Directory

10 3. MetaSearch Engine Search Engine ที่นำคำถาม (Query) ของผู้ใช้ไปสอบถาม Search Engine อื่น แล้ว นำผลลัพธ์มารวมกัน เพื่อนำเสนอในรูปแบบที่ เหมาะสม ถ้าข้อมูลที่ได้มีซ้ำกัน ก็จะแสดงเพียง รายการเดียว เช่น Meta Crawler, Dogpile, www.thaifind.com, www.search.com ฯลฯ www.thaifind.com MetaSearch Engine Search Engine Search Engine QUERY RESULT QUERY RESULT QUERY COMBINDED RESULT

11 MetaSearch Engine ข้อดี สามารถค้นเรื่องที่ต้องการได้ จากแหล่ง เดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นจากหลายที่ โดย Search Engines จะตัดข้อมูลที่มี ความซ้ำซ้อนกันออกไป เหมาะที่จะใช้ในกรณีที่ต้องการรวบรวม ข้อมูลที่ต้องการให้ครอบคลุมมากที่สุด และที่สำคัญช่วยประหยัดเวลาในการค้น ให้กับผู้ใช้

12 MetaSearch Engine ข้อด้อยที่ต้องคำนึงถึง คำค้นที่ Search Engines แต่ละตัวใช้ มีโครงสร้างประโยค (Syntax) ของ ตนเองซึ่งแตกต่างกันไป แต่ผู้ใช้จะใส่ คำค้นที่ Multi Search Engines เพียง คำค้นเดียว (Query) ในกรณีที่คำค้น มีการสร้างสูตรการค้น ที่ซับซ้อน หรือใช้ภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ภาษาอังกฤษ อาจให้ผลการค้นไม่ เที่ยงตรงได้ เนื่องจากไม่เข้าใจคำสั่งที่ แท้จริง

13 หลักสำคัญที่ใช้ในการ สืบค้น  สืบค้นจากชื่อเว็บไซต์ในตำแหน่ง URL  สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในชื่อเรื่อง  สืบค้นจากคำสำคัญ  สืบค้นจากส่วนสำคัญที่ใช้อธิบายหรือ บอกลักษณะ  สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในเนื้อหาของ เว็บไซต์

14 AND : ใช้การค้นข้อแบบเจาะลึก เช่น poverty and crime หมายถึงค้นเอกสารที่มีคำสองคำ ปรากฏ poverty AND crime เครื่องหมายที่ใช้ในการค้นข้อมูล

15 Google จะใช้ and ( และ ) อยู่ในประโยคเสมอ เช่น ค้นหา โรงแรม และ เชียงราย ข้อมูลจะหาเฉพาะ ที่มีคำว่า โรงแรม และ เชียงราย อยู่ในบทความ เครื่องหมายที่ใช้ในการค้นข้อมูล

16 + - “……..” AND OR NOT + - “……..” AND OR NOT

17 OR : ใช้หาข้อมูลที่หายากหรือมี ข้อมูลน้อย เช่น college OR university หมายถึง ค้นหาเอกสารที่มีคำหนึ่ง คำใดปรากฏ O college OR university เครื่องหมายที่ใช้ในการค้นข้อมูล

18 AND NOT หรือ NOT : ใช้ ค้นเฉพาะที่ต้องการโดยตัดคำบาง คำออกไป เช่น CAT NOT DOGS CAT NOT DOGS เครื่องหมายที่ใช้ในการค้นข้อมูล

19 การใช้คำสั่งและ เครื่องหมายในการค้นคำ PLUS/MINUS เครื่องหมาย บวก หรือ ลบ ไว้หน้าคำ หรือวลี เช่น +poverty +crime cats -dogs การเขียน + หรือ - ให้เขียนติดกับคำ โดยไม่ต้องเว้น วรรค

20 การใช้คำสั่งและ เครื่องหมายในการค้นคำ 3. PHRASES ใช้เครื่องหมาย “ ” ครอบวลี เช่น “communication research” “Thai language” 4. Stemming ใช้เครื่องหมาย asterisk* เช่น bird* ใช้ในการค้นคำว่า bird, birds, birding

21 การแสดงผลข้อมูล  แบบจัดลำดับ (Relevance Ranking) เรียงตามลำดับข้อมูลที่ โปรแกรมคาดว่าเกี่ยวข้องมาก ที่สุดก่อน โดยนับจากจำนวนคำที่ ปรากฏใน Web site  แบบสรุปความ (Abstract) เป็น การแสดงผลในรูปสรุปความ หาก ต้องการรายละเอียดต้องเข้าดู เอกสารจริง *** แบบที่ 2 มีประโยชน์มากกว่า แบบที่ 1 ***

22 เทคนิคการค้นหาข้อมูล เฉพาะด้าน : ภาพ

23 ค้นหาภาพจาก google

24 แบบฝึกหัดท้ายบท ( ทำใส่ กระดาษ A4) ให้เขียน ** ยิ่งละเอียด ยิ่งได้ คะแนนดี ** ต้องการเดินทางไปราชการที่ กระทรวงศึกษาธิการ จงค้นหาข้อมูล ( ที่ตั้งของ กระทรวงศึกษาธิการ ) ว่า “ ตั้งอยู่ที่ใด เขตไหน หมายเลขติดต่อ ” การเดินทางจากขนส่งหมอชิต มายัง กระทรวงศึกษาธิการ นั่งรถเมลล์สายไหน บ้าง ในการเดินทางครั้งนี้ จำเป็นต้องพัก 1 คืน ให้หาข้อมูลโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียงกับ กระทรวงศึกษาธิการ ในราคาห้องไม่เกิน 1,500 บาท ( ข้อมูลโรงแรมอย่างละเอียด )


ดาวน์โหลด ppt Search Engine อ. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูล Search Engine www.yahoo.com www.altavista.co m www.google.co.th www.sansarn.com www.thaiseek.co.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google