งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้าสู่บทเรียน

2 มาทำแบบทดสอบกันดีกว่า
แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมแล้วหรือยัง มาทำแบบทดสอบกันดีกว่า เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร ก. อุปกรณ์ในการพิมพ์งาน ข. อุปกรณ์ในการดูหนัง ฟังเพลง ค. อุปกรณ์ในการเล่นอินเตอร์เน็ต ง. ถูกทุกข้อ

4 เก่งมากค่ะ ถูกต้องนะคะ เมนูหลัก

5 ผิดค่ะ ทบทวนใหม่นะคะ กลับไปทำข้อสอบใหม่

6 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ การคำนวณ การให้ความบันเทิง การทำงาน การเรียนการสอน ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนมากขึ้น มีความจำเป็น มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต เมนูหลัก

7 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นเรื่องของ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูธีติมา ภัทรอนันตกุล โรงเรียนบ้านท่าฉาง เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google