งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้าสู่บทเรียน

3 พร้อมแล้วหรือ ยัง มาทำ แบบทดสอบกัน ดีกว่า แบบทดสอบหลังเรียน แนะนำบทเรียน เนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียน ออกจากบทเรียน

4 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร ก. อุปกรณ์ในการพิมพ์งาน ข. อุปกรณ์ในการดูหนัง ฟังเพลง ค. อุปกรณ์ในการเล่นอินเตอร์เน็ต ง. ถูกทุกข้อ

5 เก่งมากค่ะ ถูกต้องนะคะ เมนูหลัก

6 ผิดค่ะ ทบทวนใหม่นะคะ กลับไปทำข้อสอบใหม่

7 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในด้าน อิเล็กทรอนิกส์ การคำนวณ การให้ความ บันเทิง การทำงาน การเรียนการสอน ใน ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการใช้ ชีวิตของคนมากขึ้น มีความจำเป็น มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องในอนาคต เมนูหลัก

8 สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นเรื่องของ คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูธีติมา ภัทรอนันตกุล โรงเรียนบ้านท่า ฉาง แนะนำบทเรียน เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google