งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรายงานสภาพจราจรโดย เครือข่ายผู้ใช้งาน. สร้างเครือข่ายสำหรับการรายงานสภาพจราจร โดยมุ่งเน้นที่ กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท smart phone และมีอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรายงานสภาพจราจรโดย เครือข่ายผู้ใช้งาน. สร้างเครือข่ายสำหรับการรายงานสภาพจราจร โดยมุ่งเน้นที่ กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท smart phone และมีอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรายงานสภาพจราจรโดย เครือข่ายผู้ใช้งาน

2

3

4 สร้างเครือข่ายสำหรับการรายงานสภาพจราจร โดยมุ่งเน้นที่ กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท smart phone และมีอายุ ประมาณ 20-35 ปี เพื่อสร้างระบบรายงานสภาพจราจรจากข้อมูลที่ถูกสร้าง ขึ้นโดยผู้ใช้งาน (Data generated by user) และสามารถส่งต่อหรือกระจาย ข้อมูลออกไปให้ผู้ใช้คนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลเหล่านั้นด้วย

5 เพื่อสร้างเครื่องมือในการรายงานสภาพจราจร ที่มีความ น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้ใช้งานเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ซึ่งผู้ใช้ สามารถให้ข้อมูลจราจร และสามารถระบุจุดหรือบริเวณที่ต้องการ ให้ข้อมูลโดยใช้ GPS, พิกัดจากโทรศัพท์มือถือ (Cell ID) และ แผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้งาน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ ประสบหรือพบเห็นเหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ และต้องการบอกต่อสิ่งเหล่านั้นให้ผู้อื่นได้รับ ทราบ แบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่จนเกิดเป็นสังคมบนเครือข่าย ผู้ใช้งาน

6 การเพิ่มข้อมูลรายงานสภาพจราจรต้องใช้งานผ่าน iPhone เท่านั้น การเพิ่มข้อมูลรายงานสภาพจราจรต้องใช้งานผ่าน iPhone เท่านั้น ระบบไม่สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่มี ผู้ใช้เข้ามารายงานได้ ระบบไม่สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่มี ผู้ใช้เข้ามารายงานได้ การใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์อื่นจะไม่สามารถระบุ พิกัดได้ การใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์อื่นจะไม่สามารถระบุ พิกัดได้ อุปกรณ์ที่ใช้ต้องมี web browser และสามารถเชื่อมต่อ กับระบบอินเตอร์เน็ตได้ อุปกรณ์ที่ใช้ต้องมี web browser และสามารถเชื่อมต่อ กับระบบอินเตอร์เน็ตได้ ระบบเน้นการรายงานสภาพจราจรในกรุงเทพและ ปริมณฑลเท่านั้น

7

8

9

10

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt ระบบรายงานสภาพจราจรโดย เครือข่ายผู้ใช้งาน. สร้างเครือข่ายสำหรับการรายงานสภาพจราจร โดยมุ่งเน้นที่ กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท smart phone และมีอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google