งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของ คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น ๔ ประเภทดังนี้ 1 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 2 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 3 เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ (Mainframe computer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของ คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น ๔ ประเภทดังนี้ 1 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 2 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 3 เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ (Mainframe computer)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ประเภทของ คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น ๔ ประเภทดังนี้ 1 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 2 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 3 เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ (Mainframe computer) 4 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)

4 1 ไมโครคอมพิวเตอร์ (M ICROCOMPUTER ) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ราคาถูกที่สุด ใช้งานง่าย และนิยมมากที่สุด ราคาของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จะอยู่ ในช่วงประมาณหมื่นกว่า ถึง แสนกว่าบาท ใน วงการธุรกิจใช้ไมโครคอมพิวเตอร์กับงานทุก ๆ อย่าง ไมโครคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็ก พอที่จะตั้งบนโต๊ะ

5 2 มินิคอมพิวเตอร์ (M INICOMPUTER ) ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างปี ค. ศ.1960 - 1969 เพื่อใช้กับงานเฉพาะอย่าง ปัจจุบันมินิคอมพิวเตอร์เป็นคู่แข่งกับเมนเฟรม ในด้านประสิทธิภาพการทำงานและถูก นำมาใช้ในงานประมวลผลคำ มินิคอมพิวเตอร์คล้ายกับ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์แต่ขนาดเล็กกว่า ราคา ถูกกว่า และบำรุงรักษาง่ายกว่า ราคาอยู่ ในช่วงประมาณ 1 ล้านกว่าขึ้นไป

6 3 เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ (M AINFRAME COMPUTER ) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ทำงานร่วมกับอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างด้วยความเร็วสูง สามารถเก็บข้อมูลที่มี ปริมาณมาก ๆ และสามารถเชื่อมโยงใช้งาน กับเครื่องเทอร์มินัล (Terminal) หลาย ๆ เครื่อง ในระยะทางไกลกันได้

7 4 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (S UPERCOMPUTER ) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทำงานได้เร็วที่สุดความเร็วในการ ประมวลผล และการรับส่งข้อมูลเหนือกว่า เมนเฟรมคอมพิวเตอร์และเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคา แพงที่สุดซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มัใช้กับหน่วยงาน ขนาดใหญ่ที่สำคัญและใช้กับงานเฉพาะด้าน สามารถทำการประมวลผลในงานต่าง ๆ กันในเวลา พร้อมกันการประมวลผลภายใน 1 นาที ถ้าเทียบกับ การทำงานของเครื่อง พีซี อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของ คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น ๔ ประเภทดังนี้ 1 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 2 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 3 เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ (Mainframe computer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google