งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของคอมพิวเตอร์

2 ประเภทของคอมพิวเตอร์
แบ่งเป็น ๔ ประเภทดังนี้ 1 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 2 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 3 เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ (Mainframe computer) 4 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)

3 1 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ราคาถูกที่สุด ใช้งานง่าย และ นิยมมากที่สุดราคาของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จะอยู่ในช่วงประมาณ หมื่นกว่า ถึง แสนกว่าบาท ในวงการธุรกิจใช้ไมโครคอมพิวเตอร์กับงาน ทุก ๆ อย่าง ไมโครคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กพอที่จะตั้งบนโต๊ะ

4 2 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)
ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างปี ค.ศ เพื่อใช้กับ งานเฉพาะอย่าง ปัจจุบันมินิคอมพิวเตอร์เป็นคู่แข่งกับเมนเฟรมในด้าน ประสิทธิภาพการทำงานและถูกนำมาใช้ในงานประมวลผลคำ มินิคอมพิวเตอร์คล้ายกับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์แต่ขนาดเล็กกว่า ราคา ถูกกว่า และบำรุงรักษาง่ายกว่า ราคาอยู่ในช่วงประมาณ 1 ล้านกว่าขึ้นไป

5 3 เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ (Mainframe computer)
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทำงานร่วมกับ อุปกรณ์หลาย ๆ อย่างด้วยความเร็วสูง สามารถเก็บข้อมูลที่มีปริมาณ มาก ๆ และสามารถเชื่อมโยงใช้งานกับเครื่องเทอร์มินัล (Terminal) หลาย ๆ เครื่อง ในระยะทางไกลกันได้

6 4 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)
เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถทำงานได้เร็วที่สุด ความเร็วในการประมวลผล และการรับส่งข้อมูลเหนือกว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์และ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงที่สุดซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มัใช้กับหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่สำคัญและใช้กับงานเฉพาะด้าน สามารถทำการประมวลผลในงานต่าง ๆ กันใน เวลาพร้อมกันการประมวลผลภายใน 1 นาที ถ้าเทียบกับการทำงานของเครื่อง พีซี อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google