งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ สัตว์เลี้ยงน่ารัก ปี การศึกษา 2557 การเตรียมความ พร้อม อนุบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ สัตว์เลี้ยงน่ารัก ปี การศึกษา 2557 การเตรียมความ พร้อม อนุบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ สัตว์เลี้ยงน่ารัก ปี การศึกษา 2557 การเตรียมความ พร้อม อนุบาล

2 ผู้จัด ทำ นางสาวสุภา วดี เฟ้นดี้ ครูชำนาญการ พิเศษ คศ.3 โรงเรียนวัดเฉลิมพระ เกียรติ ( พิบูลย์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

3 วัตถุประสงค์ ข้อควรปฏิบัติในการ ดูแลสัตว์เลี้ยง แบบฝึกหัด ( ภาพใด เป็นสัตว์เลี้ยง ) แบบฝึกหัด ( ภาพใด เป็นสัตว์น้ำ ) แบบฝึกหัด ( โยงเส้น จับคู่ ) แบบฝึกหัด ( นับจำนวนแล้ว เติมตัวเลข ) แบบฝึกหัด ( นับจำนวนแล้ว เติมตัวเลข ) จบการเรียน

4 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนรู้ความหมาย ของสัตว์ บกและสัตว์น้ำ 2. นักเรียนบอกชนิดของ สัตว์บก และสัตว์น้ำได้ 3. นักเรียนบอกประโยชน์ และโทษ ของสัตว์ได้ 4. นักเรียนมีความรักและ เมตตาต่อสัตว์เลี้ยง

5 ข้อควรปฏิบัติในการ ดูแลสัตว์เลี้ยง 1. ให้อาหารเป็นประจำ 2. ให้ความรัก 3. เอาใจใส่ ดูแล และ เล่นด้วย

6 ภาพใดเป็น สัตว์เลี้ยง

7 เนื้อหา สัตว์บก คิอ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก เช่น สุนัข แมว ไก่ ลิง ฯลฯ สัตว์น้ำ คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น กุ้ง ปลา เต่า หอย ฯลฯ ภาพใดเป็น สัตว์น้ำ

8 โยงเส้น จับคู่ 2 4

9 นับจำนวนแล้ว เติมตัวเลข 1 2

10 นับจำนวนแล้วเติม ตัวเลขนะคะ 2 1

11


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ สัตว์เลี้ยงน่ารัก ปี การศึกษา 2557 การเตรียมความ พร้อม อนุบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google