งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อม อนุบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อม อนุบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อม อนุบาล
การเตรียมความพร้อม อนุบาล หน่วยการเรียนรู้ สัตว์เลี้ยงน่ารัก ปีการศึกษา 2557

2 ผู้จัดทำ นางสาวสุภาวดี เฟ้นดี้ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
นางสาวสุภาวดี เฟ้นดี้ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

3 ข้อควรปฏิบัติในการดูแลสัตว์เลี้ยง
วัตถุประสงค์ ข้อควรปฏิบัติในการดูแลสัตว์เลี้ยง แบบฝึกหัด(ภาพใดเป็นสัตว์เลี้ยง) แบบฝึกหัด(ภาพใดเป็นสัตว์น้ำ) แบบฝึกหัด(โยงเส้นจับคู่) แบบฝึกหัด(นับจำนวนแล้วเติมตัวเลข) แบบฝึกหัด(นับจำนวนแล้วเติมตัวเลข) จบการเรียน

4 วัตถุประสงค์. 1. นักเรียนรู้ความหมายของสัตว์ บกและสัตว์น้ำ. 2
วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนรู้ความหมายของสัตว์ บกและสัตว์น้ำ 2. นักเรียนบอกชนิดของสัตว์บก และสัตว์น้ำได้ 3. นักเรียนบอกประโยชน์และโทษ ของสัตว์ได้ 4. นักเรียนมีความรักและเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง

5 ข้อควรปฏิบัติในการดูแลสัตว์เลี้ยง
1. ให้อาหารเป็นประจำ 2. ให้ความรัก 3. เอาใจใส่ ดูแล และเล่นด้วย

6 ภาพใดเป็นสัตว์เลี้ยง

7 เนื้อหา สัตว์บก คิอ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก เช่น สุนัข แมว ไก่ ลิง ฯลฯ สัตว์น้ำ คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น กุ้ง ปลา เต่า หอย ฯลฯ ภาพใดเป็นสัตว์น้ำ

8 โยงเส้นจับคู่ 2 4

9 นับจำนวนแล้วเติมตัวเลข
2 1

10 นับจำนวนแล้วเติมตัวเลขนะคะ
2 1

11 จบบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อม อนุบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google