งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบพันธุ์ของพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบพันธุ์ของพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบพันธุ์ของพืช

2 การสืบพันธุ์ของพืช คืออะไร
การสืบพันธุ์ของพืช คืออะไร การให้กำเนิดต้นพืชต้นใหม่จากต้นเดิมที่มีอยู่แล้ว

3 การสืบพันธุ์ของพืชมี 2 แบบ
การสืบพันธุ์ของพืชมี 2 แบบ 1. แบบอาศัยเพศ คือ เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้(เรณู) ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (ไข่) 2. แบบไม่อาศัยเพศ คือ เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์

4 โครงสร้างของดอก 1. กลีบเลี้ยง 2. กลีบดอก 3. เกสรเพศผู้ ประกอบด้วย
3. เกสรเพศผู้ ประกอบด้วย  อับละอองเรณู  ก้านเกสรเพศผู้หรือก้านชูอับละอองเรณู 4. เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย  ยอดเกสรตัวเมีย  ก้านเกสรเพศเมีย  รังไข่

5 กระบวนการสืบพันธุ์ของพืช
1.กระบวนการถ่ายละอองเรณู คือ การที่ละอองเรณูจากเกสรเพศผู้ ไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย

6 ปัจจัยที่ช่วยในการถ่ายละอองเรณู
สัตว์ มนุษย์ ลม น้ำ

7 กระบวนการปฏิสนธิ การที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้(เรณู) ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย(ไข่)

8 การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ
รังไข่เจริญเป็นผล ไข่เจริญเป็นเมล็ด

9 1.ข้อใดหมายถึงเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
อับเรณู ละอองเรณู

10 2. การสืบพันธุ์ของพืชมีกี่ประเภท
2 ประเภท 3 ประเภท

11 3. ข้อใดหมายถึงการถ่ายละอองเรณู
ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย ละอองเรณูตกลงบนกลีบดอก

12 4. หลังการปฏิสนธิไข่จะเจริญไปเป็นอะไร
ผล เมล็ด

13 5. ปัจจัยใดช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืช
น้ำ อากาศ

14 เก่งจัง ตอบถูกด้วยทำข้อต่อไปได้เลย
เก่งจัง ตอบถูกด้วยทำข้อต่อไปได้เลย 1 2 3 4 5

15 ลองตอบใหม่อีกครั้งนะจ๊ะ
1 2 3 4 5

16 ผู้พัฒนาโปรแกรม นางสาวหทัยทิพย์ มาภา
นางสาวหทัยทิพย์ มาภา ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 โรงเรียนสุเหร่าสามวา (ซุน เวทย์สฤษฎ์ อุทิศ) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

17 วิธีการศึกษา 1. ศึกษาเนื้อหา 2. ทำแบบทดสอบ

18 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถจำแนกประเภทของการสืบพันธุ์ได้ 2. สามารถระบุปัจจัยของการถ่ายละอองเรณูได้ 3. สามารถบอกความหมายและลำดับขั้นของการปฏิสนธิของพืชได้

19 จบการนำเสนอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสืบพันธุ์ของพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google