งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chanesd srisukho.  ผู้หญิงเอาแต่ใจ ชอบแสดงออกเกินความเป็นจริง ชอบ แต่งกายให้คนรอบข้างสนใจ แต่ใจอ่อน เชื่อคนง่าย ดังนั้นผู้ป่วยเป็น Personality trait.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chanesd srisukho.  ผู้หญิงเอาแต่ใจ ชอบแสดงออกเกินความเป็นจริง ชอบ แต่งกายให้คนรอบข้างสนใจ แต่ใจอ่อน เชื่อคนง่าย ดังนั้นผู้ป่วยเป็น Personality trait."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chanesd srisukho

2  ผู้หญิงเอาแต่ใจ ชอบแสดงออกเกินความเป็นจริง ชอบ แต่งกายให้คนรอบข้างสนใจ แต่ใจอ่อน เชื่อคนง่าย ดังนั้นผู้ป่วยเป็น Personality trait ใด [2551]  ก. Histrionic  ข. Borderline  ค. Dependent  ง. Narcissitic  จ. Schizophrenia Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

3  [2548] Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

4  [2548] Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

5  ในคนปกติใช้อะไรในการตัดสินความผิดปกติ ของผู้อื่น [2548]+  A. attitude  B. norm  C. belief  D. faith  E. value Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

6  ชายอายุ 20 ปี ชอบมีเพศสัมพันธ์กับชาย ด้วยกัน แต่ sexual physiology ปกติ เรียกภาวะ นี้ว่าอะไร [2548]  A. sexual ambiguity  B. sexual immaturity  C. sexual perversion  D. sexual dysfunction  E. sexual inadequacy Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

7  2548 Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

8  2548 Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

9  2548+ Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

10  นศพ. พูดคุยเรื่องคนไข้ในลิฟต์ขณะมีผู้อื่นอยู่ใน ลิฟต์ด้วย นศพ. ไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทาง การแพทย์ข้อใด [2550]  A. Justice  B. nonmaleficence  C. beneficence  D. autonomy  E. conflict of interests Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

11  แพทย์ไม่ยอมไปดูคนไข้ของตน เพื่อไปงานวัน เกิดภรรยา ผิดหลักจริยธรรมทางการแพทย์ข้อ ใด [2550]  A. Justice  B. nonmaleficence  C. beneficence  D. autonomy  E. conflict of interests Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

12  ชายอายุ 25 ปี เรียนต่อต่างประเทศได้ 1 เดือน มีอาการซึมเศร้า แยกตัว เรียกว่า [2548]  A. culture lag  B. culture trait  C. culture shock  D. culture change  E. culture relativity Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

13  สถาบันใดมีบทบาทในการป้องกันปัญหา สุขภาพจิตมากที่สุด [2548]++  A. familial institute  B. political institute  C. religious institute  D. economous institute  E. educational institute Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

14  ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองระยะสุดท้าย orientation ดี แต่ตอนหลังไม่ค่อยสนใจคนอื่น เรียกว่าอะไร [2548]  A. withdrawal  B. oversedation  C. disorder to dementia  D. disorder to mental status  E. personality disorder Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

15  เด็กชายมีการเรียนแย่ลง มีอาการหูแว่ว ชอบ แยกตัว ชอบแต่งกลอนแต่อ่านไม่รู้เรื่อง เด็กคน นี้มีความผิดปกติใด [2549] Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

16  หญิงอายุ 30 ปี ญาติพามาปรึกษาเนื่องจาก เปลี่ยนงานบ่อย ให้เหตุผลว่าเพื่อนร่วมงานและ หัวหน้าคอยกลั่นแกล้งตลอดเวลา บางครั้งพูด คนเดียว โมโหญาติว่าคอยแกล้ง คิดว่าผู้ป่วย เป็นโรคใด  A. delirium  B. schizophrenia  C. delusion disorder  D. major depression disorder  E. substance related disorder Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho

17  หญิง อายุ 20 ปี เป็น จิตเภท รักษาด้วย Haloperidol แล้วมีอาการลิ้นแข็ง เกิดจาก กลไกใด  A. inhibit dopaminergic  B. inhibit cholinergic  C. inhibit serotonin  D. กระตุ้น dopaminergic  E. กระตุ้น cholinergic Psychiatry : Questions - Chanesd Srisukho


ดาวน์โหลด ppt Chanesd srisukho.  ผู้หญิงเอาแต่ใจ ชอบแสดงออกเกินความเป็นจริง ชอบ แต่งกายให้คนรอบข้างสนใจ แต่ใจอ่อน เชื่อคนง่าย ดังนั้นผู้ป่วยเป็น Personality trait.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google