งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับโปรแกรม ThaiRefer การเก็บระยะเวลาเดินทางระหว่าง โรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับโปรแกรม ThaiRefer การเก็บระยะเวลาเดินทางระหว่าง โรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำหรับโปรแกรม ThaiRefer การเก็บระยะเวลาเดินทางระหว่าง โรงพยาบาล

2 หน้าจอแสดงเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3 ระยะเวลาเดินทางของ รถพยาบาล - ทำการเก็บสุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาล ละ 15 ตัวอย่าง - คำนวณระยะเวลาเดินทาง ค่า เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 th โรงพยา บาล ระยะทา ง เวลาเดิมเวลาใหม่ (75 th percentile) แม่พริก 118 กม.2 ชั่วโมง 77 นาที วังเหนือ 116 กม.2 ชั่วโมง 88 นาที เถิน 88 กม.1 ชม. 40 นาที 65 นาที งาว 85 กม.1 ชม. 30 นาที 65 นาที เมืองปาน 65 กม.1 ชั่วโมง 60 นาที แจ้ห่ม 64 กม.1 ชั่วโมง 50 นาที สบปราบ 50 กม.1 ชั่วโมง 45 นาที เสริมงาม 36 กม.40 นาที 36 นาที ห้างฉัตร 19 กม.20 นาที 24 นาที แม่ทะ 19 กม.20 นาที 25 นาที แม่เมาะ 17 กม.20 นาที 25 นาที เกาะคา 16 กม.18 นาที 21 นาที

4 ระยะเวลาเดินทางของ รถพยาบาล ???? โรงพยาบาลเวลาเดิม Google map เวลาใหม่ ( 75 th percentile) เขาฉกรรจ์ ? วัฒนานคร ? วังน้ำเย็น ? วังสมบูรณ์ ? คลองหาด ? ตาพระยา ? โคกสูง ? อรัญประเทศ ?

5

6

7 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt สำหรับโปรแกรม ThaiRefer การเก็บระยะเวลาเดินทางระหว่าง โรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google