งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บระยะเวลาเดินทางระหว่างโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บระยะเวลาเดินทางระหว่างโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บระยะเวลาเดินทางระหว่างโรงพยาบาล
สำหรับโปรแกรม ThaiRefer

2 หน้าจอแสดงเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3 ระยะเวลาเดินทางของรถพยาบาล
ทำการเก็บสุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลละ 15 ตัวอย่าง คำนวณระยะเวลาเดินทาง ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75th โรงพยาบาล ระยะทาง เวลาเดิม เวลาใหม่ (75th percentile) แม่พริก 118 กม. 2 ชั่วโมง 77 นาที วังเหนือ 116 กม. 88 นาที เถิน 88 กม. 1 ชม. 40 นาที 65 นาที งาว 85 กม. 1 ชม. 30 นาที เมืองปาน 65 กม. 1 ชั่วโมง 60 นาที แจ้ห่ม 64 กม. 50 นาที สบปราบ 50 กม. 45 นาที เสริมงาม 36 กม. 40 นาที 36 นาที ห้างฉัตร 19 กม. 20 นาที 24 นาที แม่ทะ 25 นาที แม่เมาะ 17 กม. เกาะคา 16 กม. 18 นาที 21 นาที

4 ระยะเวลาเดินทางของรถพยาบาล ????
โรงพยาบาล เวลาเดิม Google map เวลาใหม่ (75th percentile) เขาฉกรรจ์ ? วัฒนานคร วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ คลองหาด ตาพระยา โคกสูง อรัญประเทศ

5

6

7 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การเก็บระยะเวลาเดินทางระหว่างโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google