งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

  ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "  ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2   ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ

3 คำเรียกผู้ให้กำเนิด

4           คำที่เรียกผู้ให้กำเนิดในภาษาไทยมีหลายคำ เช่น พ่อ แม่ บิดา มารดา ชนก ชนนี.

5 คำว่า พ่อ และ แม่ ใช้ในภาษาทั่วไป ทั้งกับคนและสัตว์ เช่นพ่อแม่รักลูกยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจ.  

6 พ่อนกแม่นกช่วยกันคาบเหยื่อมาป้อนลูก.
พ่อนกแม่นกช่วยกันคาบเหยื่อมาป้อนลูก.   

7 คำว่า บิดา และ มารดา ใช้ในภาษาทางการและเป็นคำสุภาพ คำทั้งสองนี้มีที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่า ปิตา  มาตา.   

8 ในบทร้อยกรองบางทีใช้ว่า บิดร  มารดร เช่น       "อันสยามเป็นบ้านเกิด   เมืองนอน  ดุจบิดามารดร                เปรียบได้"

9   นอกจากนี้คำที่มีความหมายว่า พ่อ และ แม่ ในวรรณคดีอาจจะใช้คำว่า ชนก และ ชนนี เช่น "อันชนกชนนีนี้รักเจ้า  เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้".

10 คำว่าชนก และ ชนนี มาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่า ชนก  (อ่านว่า ชะ-นะ -กะ) และ ชนนี (อ่านว่า ชะ-นะ -นี)

11 คำว่า พ่อ และ แม่ ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Father and Mother

12 ครูปริญาพร ขุนพรม


ดาวน์โหลด ppt   ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google