งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือน แห่งการเฉลิมฉลองพระ ชนมพรรษาของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของ ทุกปี ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือน แห่งการเฉลิมฉลองพระ ชนมพรรษาของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของ ทุกปี ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือน แห่งการเฉลิมฉลองพระ ชนมพรรษาของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของ ทุกปี ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ

3 คำเรียกผู้ให้กำเนิด

4 คำที่เรียกผู้ให้กำเนิดใน ภาษาไทยมีหลายคำ เช่น พ่อ แม่ บิดา มารดา ชนก ชนนี.

5 คำว่า พ่อ และ แม่ ใช้ในภาษาทั่วไป ทั้งกับคนและสัตว์ เช่นพ่อแม่รักลูก ยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจ.

6 พ่อนกแม่นกช่วยกันคาบเหยื่อมา ป้อนลูก.

7 คำว่า บิดา และ มารดา ใช้ในภาษา ทางการและเป็นคำสุภาพ คำทั้งสอง นี้มีที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ว่า ปิตา มาตา.

8 ในบทร้อยกรองบางทีใช้ ว่า บิดร มารดร เช่น " อันสยามเป็นบ้านเกิด เมือง นอน ดุจบิดามารดร เปรียบ ได้ "

9 นอกจากนี้คำที่มีความหมาย ว่า พ่อ และ แม่ ในวรรณคดีอาจจะ ใช้คำว่า ชนก และ ชนนี เช่น " อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่า ชีวาก็ว่าได้ ".

10 คำว่าชนก และ ชนนี มาจากภาษาบาลี สันสกฤตว่า ชนก ( อ่านว่า ชะ - นะ - กะ ) และ ชนนี ( อ่านว่า ชะ - นะ - นี )

11 คำว่า พ่อ และ แม่ ใน ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Father and Mother

12 ครูปริญาพร ขุนพรม


ดาวน์โหลด ppt ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือน แห่งการเฉลิมฉลองพระ ชนมพรรษาของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของ ทุกปี ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google