งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต เมษายน 2010 " เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต “ ( ยน. 11,25 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต เมษายน 2010 " เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต “ ( ยน. 11,25 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต เมษายน 2010

3 " เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต “ ( ยน. 11,25 )

4 พระเยซูเจ้าตรัสวาจานี้หลังจากความตายของลาซารัสที่หมู่บ้านเบธานี และ หลังจากนั้น ทรงเรียกให้เขากลับมามีชีวิตใหม่ ทั้งๆที่เขาเสียชีวิตไปสี่วันแล้ว

5 ลาซารัสมีน้องสาว สองคนชื่อมาร์ธา และมารีย์ “มาร์ธานั้นเมื่อได้ ยินว่าพระเยซูเจ้า กำลังเสด็จมา เธอก็ ออกไปรับเสด็จ” และทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ พี่ชายของดิฉัน คงไม่ตาย”

6 พระเยซูเจ้าตรัส ตอบว่า “พี่ชายของ เจ้าจะกลับคืนชีพ” เธอตอบว่า “ดิฉันทราบว่าเขาจะ กลับคืนชีพในวัน สุดท้าย” พระเยซูเจ้าจึง ประกาศว่า “เราเป็น การกลับคืนชีพและ เป็นชีวิต ใครเชื่อใน เรา แม้ตายไปแล้วก็ จะมีชีวิต และทุกคนที่ มีชีวิตและเชื่อในเรา จะไม่มีวันตายเลย”

7 " เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต “ ( ยน. 11,25 )

8 พระเยซูเจ้าทรงต้องการบอกเราอย่างชัดเจนว่า พระองค์คือใคร พระองค์ ทรงมีสิ่งที่มีค่าสูงสุดที่ใครๆก็อยากได้ นั่นคือชีวิต ชีวิตที่ไม่รู้ตาย

9 หากเราอ่านพระวร สารนักบุญยอห์น มีตอนหนึ่งที่พระเยซู เจ้าตรัสว่า “เพราะพระบิดาทรง มีชีวิตในพระองค์ ฉันใด พระองค์ก็ ประทานให้พระบุตร มีชีวิตในพระองค์เอง ฉันนั้น” ดังนั้น พระเยซูเจ้า ทรงมีชีวิตใน พระองค์เอง และจะ ทรงให้ชีวิตนั้น กับผู้อื่น

10 " เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต “ ( ยน. 11,25 )

11 มาร์ธาเชื่อในการกลับคืนชีพครั้งสุดท้าย เธอกล่าวว่า “ดิฉันเชื่อว่า เขาจะกลับคืนชีพในวันสุดท้าย”

12 แต่พระเยซูเจ้า ทรงยืนยันว่า “เราเป็นการ กลับคืนชีพ เราเป็นชีวิต” พระเยซูเจ้าทรง ต้องการบอกเธอว่า เธอไม่จำเป็นต้อง รอคอยการกลับคืน ชีพของผู้ตาย ในวันสุดท้าย

13 บัดนี้ ขณะนี้เองสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ เขาก็มีชีวิตพระ เขามีชีวิตนิรันดร์ไม่รู้จักตาย

14 ถ้าพระเยซูเจ้าทรงประทับ อยู่ในผู้ที่เชื่อในพระองค์ ถ้าพระองค์อยู่ในเรา เราจะไม่มีวันตาย ชีวิต เช่นนี้ในผู้มี ความเชื่อ เป็นชีวิตแบบเดียวกับ ชีวิตของพระเยซูผู้ทรง กลับคืนชีพ ดังนั้น จึงเป็น ชีวิตที่แตกต่างจากชีวิต เรามนุษย์ที่ยังอยู่ในโลก

15 ชีวิตอันพิเศษซึ่งอยู่ในพวกเราแล้วบัดนี้ จะได้รับการเปิดเผย อย่างบริบูรณ์ในวันสุดท้ายด้วยตัวตนทั้งครบของเรา และเราจะร่วมมีส่วนในการกลับคืนชีพที่จะมาถึง

16 " เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต “ ( ยน. 11,25 )

17 แต่ความตายนั้น จะไม่ใช่เครื่องหมายบอกว่า ชีวิตนี้ไม่มีความหมาย ไร้แก่นสาร หรือเป็นความล้มเหลว หรือเป็นจุดจบสุดท้ายอีกต่อไป เพราะสำหรับเรา ความตายจะไม่ใช่ความตายจริงๆอีกแล้ว แน่นอนว่า ด้วยพระ วาจานี้ พระเยซูเจ้า มิได้หมายความว่า ไม่มีความตายฝ่าย เนื้อหนัง แต่มุ่ง หมายจะบอกว่า ความตายนั้นไม่ทำ ให้เราสูญเสียชีวิต ที่แท้จริง ความตาย ฝ่ายเนื้อหนังก็ยังคง อยู่กับเราและกับ ทุกคน จะเป็น ประสบการณ์พิเศษ เฉพาะ เข้มข้น และบางทีก็น่ากลัว

18 " เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต “ ( ยน. 11,25 )

19 ชีวิตไม่รู้ตายนี้ เกิดขึ้น ในเรา ตั้งแต่เมื่อใด เมื่อเราได้รับศีล ล้างบาป ในเวลานั้น แม้ว่าในฐานะที่เราเป็น คนซึ่งจะต้องตายสัก วันหนึ่ง แต่เราก็ได้รับ ชีวิตอมตะจากพระ คริสตเจ้า ในศีลล้าง บาป เราได้รับพระจิต เจ้า เป็นพระจิตเจ้า พระองค์เดียวกับที่ทรง บันดาลให้พระเยซูเจ้า ทรงกลับคืน พระชนมชีพ

20 เงื่อนไขที่เราจะต้องมีเพื่อจะรับศีลล้างบาปได้ก็คือ เราจะต้องมีความ เชื่อ บางทีพ่อแม่ทูนหัวประกาศความเชื่อแทนเรา ในคราวที่พระเยซูเจ้า ทรงทำให้ลาซารัสกลับคืนชีพ พระเยซูเจ้าทรงยืนยันอย่างชัดเจนกับ มาร์ธาว่า “ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้ว ก็จะมีชีวิต...เจ้าเชื่อเช่นนี้หรือ”

21 “เชื่อ พระเจ้าข้า” นี่คือคำพูดที่จริงจัง สำคัญมาก เพราะมิใช่ หมายความเพียงว่า ยอมรับความจริงที่พระ เยซูเจ้าทรงประกาศ เท่านั้น แต่หมายความ ว่า ยึดมั่นกับพระวาจา นั้นด้วยชีวิต

22 ดังนั้น เพี่อที่จะมีชีวิตนี้ได้ เราจะต้องรู้จักตอบรับกับพระคริสตเจ้า กล่าวคือ เรายึดมั่นในพระวาจาของพระองค์ ปฏิบัติตามคำสั่ง นำมา เจริญชีวิต พระเยซูเจ้าทรงยืนยันด้วยว่า “ผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของ เรา ผู้นั้นจะไม่พบความตายเลย” และคำสอนทั้งหมดของพระเยซูเจ้า สรุปลงได้ที่ความรัก ดังนั้น เราต้องมีความสุข เพราะว่าในเรามีชีวิต

23 " เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต “ ( ยน. 11,25 )

24 ในช่วงที่เรากำลังเตรียมฉลองปาสกา เราจงช่วยกันและกันให้ ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง นั่นคือ การตายต่อตนเอง ซึ่งเราจะต้อง รื้อฟื้นเสมอๆอยู่แล้ว เพื่อว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระคริสตเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจะทรงประทับอยู่ในเรา

25 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนมีนาคม 1999 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) Anna LolloPlacido D’Omina คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org www.focolare.org www.santuariosancalogero.org " เราเป็นการกลับคืนชีพ และเป็นชีวิต “ ( ยน. 11,25 )


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต เมษายน 2010 " เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต “ ( ยน. 11,25 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google