งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำประวัติส่วนตัวของด. ช. วิทวัส ตั้งสกุลเสริมสุข ชื่อ ด. ช. วิทวัส นามสกุล ตั้งสกุลเสริมสุข ชั้น ป.6 เลขที่ 6 ชื่อ ด. ช. วิทวัส นามสกุล ตั้งสกุลเสริมสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำประวัติส่วนตัวของด. ช. วิทวัส ตั้งสกุลเสริมสุข ชื่อ ด. ช. วิทวัส นามสกุล ตั้งสกุลเสริมสุข ชั้น ป.6 เลขที่ 6 ชื่อ ด. ช. วิทวัส นามสกุล ตั้งสกุลเสริมสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำประวัติส่วนตัวของด. ช. วิทวัส ตั้งสกุลเสริมสุข ชื่อ ด. ช. วิทวัส นามสกุล ตั้งสกุลเสริมสุข ชั้น ป.6 เลขที่ 6 ชื่อ ด. ช. วิทวัส นามสกุล ตั้งสกุลเสริมสุข ชั้น ป.6 เลขที่ 6 ครูผู้สอนประจำชั้น ครูอินทร คำปา ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์ คุณครู สุพรรณ สุริยะ

2 ทำประวัติส่วนตัวของด. ช. วิทวัส ตั้งสกุลเสริมสุข ที่อยู่ 13 ม.12 ต. บ้านร้อง อ. งาว จ. ลำปาง มี พี่น้อง 6 คน พ่อชื่อ นาย เลาสู่ ตั้งสกุลเสริมสุข แม่ชื่อ นาง หมวงย่าน ตั้งสกุลเสริมสุข อาชีพ ทำ ไร่

3 ทำประวัติส่วนตัวของด. ช. วิทวัส ตั้งสกุลเสริมสุข ชอบเรียนวิชา ภาษาไทย เพราะ สนุก ไม่ชอบเรียน อังกฤษ เพราะ อ่านไม่ออก

4 ทำประวัติส่วนตัวของด. ช. วิทวัส ตั้ง สกุลเสริมสุข ชอบรับประทาน ผลไม้ เพราะมี ประโยชน์

5 ทำประวัติส่วนตัวของด. ช. วิทวัส ตั้ง สกุลเสริมสุข เพื่อนที่รักมีคุณสมบัติ วัน เฉลิม มีน้ำใจ

6 ทำประวัติส่วนตัวของด. ช. วิทวัส ตั้ง สกุลเสริมสุข อนาคตต้องการเป็นตำรวจ วิธีการเรียนให้ดี ตั้งใจเรียน


ดาวน์โหลด ppt ทำประวัติส่วนตัวของด. ช. วิทวัส ตั้งสกุลเสริมสุข ชื่อ ด. ช. วิทวัส นามสกุล ตั้งสกุลเสริมสุข ชั้น ป.6 เลขที่ 6 ชื่อ ด. ช. วิทวัส นามสกุล ตั้งสกุลเสริมสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google