งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานระบบยา ระบบ Lab และระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานระบบยา ระบบ Lab และระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานระบบยา ระบบ Lab และระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 ธันวาคม 2557

2 ลดต้นทุนของยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 1. ลดต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ทุกหมวดของหน่วยงาน ไม่น้อย กว่าร้อยละ 10 2. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

3 2557 ลดต้นทุนจัดซื้อร่วม ยา 2.71 24.68 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.63 32.20 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8.2124.85

4 ลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ได้ตามแผนของเขตและจังหวัด

5 ลดต้นทุนจัดซื้อร่วม Baseline KPI Baseline KPI ยา 2.71724.6830 วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 4.631032.2035 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8.211024.8530

6 ปีงบประมาณจังหวัดจำนวน รายการ วงเงิน 2556สุราษฎร์ธานี7191,526,0154 2557พังงา15170,521,374 สุราษฎร์ธานี (Monopoly) 39295,288,316 รวม54 465,809,690

7 ลำดับที่จังหวัดจำนวน รายการ วงเงิน 1ชุมพร2194,367,093 2กระบี่1696,804,171 3พังงา988,828,463 4นครศรีธรรมราช2199,822,924 5ระนอง1196,696,792 6ภูเก็ต998,708,565 7สุราษฎร์ธานี598,886,834 8สุราษฎร์ธานี (Monopoly) 50199,984,998 รวม142 874,099,840

8

9 Content ฐานข้อมูลด้านยา ฐานข้อมูลด้านการดำเนินการ ระบบบริการด้านคลังยาร่วมระดับเขต กรอบเวลา จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2558

10  การสนับสนุนกิจการขององค์การเภสัชกรรม - การชำระหนี้ค้างจ่าย - การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม  การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

11


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานระบบยา ระบบ Lab และระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google