งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข Open Source.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข Open Source."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com Open Source

2

3  ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ที่มีการพัฒนาแบบเปิด และไม่มี ค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้งาน จึงเป็น เครื่องมือที่มีประโยชน์กับองค์กร ไม่ว่าจะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์และ upgrade ลดปัญหาความยุ่งยากของ license และความเสี่ยงต่อการละเมิด ลิขสิทธิ์ ลดปัญหาในเรื่องไวรัสและช่อง โหว่ของโปรแกรม และลดปัญหาความ ขึ้นกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพียงรายเดียวที่มี อำนาจในการตัดสินใจอนาคตการใช้งาน ไอทีขององค์กร

4 GNU/Linux systems  General Public License  General Public License คือ สัญญาอนุญาตให้สาธารณชนใช้ สิทธิตามลิขสิทธิ์ที่ได้รับการ นำมาใช้กับซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ ของ Free Software Foundation และโปรแกรมใดก็ตามที่ผู้ สร้างสรรค์ยึดมั่นต่อการใช้สัญญา นี้

5 LAMP

6 Ubuntu

7 OpenOffice.org

8 Apache Software

9 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ Software Industry Promotion Agency (Public Organization) http://www.sipa.or.th/

10 http://www.thaiopensource.org

11 http://www.opentle.org

12 http://www.cmsthailand.com/ www.themegallery.com

13 http://www.opensource2day.com

14 LOGO Add your company slogan ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th


ดาวน์โหลด ppt LOGO ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข Open Source.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google