งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข Open Source.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข Open Source."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข Open Source

2

3  ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ที่มีการพัฒนาแบบเปิด และไม่มี ค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้งาน จึงเป็น เครื่องมือที่มีประโยชน์กับองค์กร ไม่ว่าจะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์และ upgrade ลดปัญหาความยุ่งยากของ license และความเสี่ยงต่อการละเมิด ลิขสิทธิ์ ลดปัญหาในเรื่องไวรัสและช่อง โหว่ของโปรแกรม และลดปัญหาความ ขึ้นกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพียงรายเดียวที่มี อำนาจในการตัดสินใจอนาคตการใช้งาน ไอทีขององค์กร

4 GNU/Linux systems  General Public License  General Public License คือ สัญญาอนุญาตให้สาธารณชนใช้ สิทธิตามลิขสิทธิ์ที่ได้รับการ นำมาใช้กับซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ ของ Free Software Foundation และโปรแกรมใดก็ตามที่ผู้ สร้างสรรค์ยึดมั่นต่อการใช้สัญญา นี้

5 LAMP

6 Ubuntu

7 OpenOffice.org

8 Apache Software

9 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ Software Industry Promotion Agency (Public Organization)

10

11

12

13

14 LOGO Add your company slogan ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt LOGO ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข Open Source.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google