งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม และกำจัดสปายแวร์ คอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม และกำจัดสปายแวร์ คอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม และกำจัดสปายแวร์ คอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 3.6. 3

2 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมและกำจัดสปาย แวร์คอมพิวเตอร์  เปิดโปรแกรม Spybot – Search and Destroy ขึ้นมา โดยดับเบิ้ลคลิกไอคอน บนหน้าจอ 1.

3 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมและกำจัดสปาย แวร์คอมพิวเตอร์  คลิกปุ่ม Check for problems เพื่อตรวจหา สปายแวร์ 2. คลิก

4 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมและกำจัดสปาย แวร์คอมพิวเตอร์  เมื่อตรวจพบสปายแวร์ โปรแกรมจะรายงาน ออกมาทางหน้าจอ 3.

5 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมและกำจัดสปาย แวร์คอมพิวเตอร์  การลบสปายแวร์ > คลิกเครื่องหมายถูกหน้า รายการสปายแวร์ ที่ต้องการลบ 4. คลิก

6 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมและกำจัดสปาย แวร์คอมพิวเตอร์  คลิกปุ่ม Fix selected problems 5. คลิก

7 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมและกำจัดสปาย แวร์คอมพิวเตอร์  คลิกปุ่ม Yes ยืนยันการลบสปายแวร์ 6. คลิก

8 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมและกำจัดสปาย แวร์คอมพิวเตอร์  คลิกปุ่ม OK จะแจ้งจำนวนสปายแวร์ที่ลบแล้ว 7. คลิก รายการสปายแวร์ที่ถูก โปรแกรม ลบเรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม และกำจัดสปายแวร์ คอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google