งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าหลัก (index1101) 1. ชื่อ Title เป็น index1101 2. ชื่อโครงงาน.... 3. ชื่ออาจารย์ 4. ชื่อ - นามสกุล เลขที่... ห้อง.... 6. รูปภาพประกอบสอดคล้องกับชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าหลัก (index1101) 1. ชื่อ Title เป็น index1101 2. ชื่อโครงงาน.... 3. ชื่ออาจารย์ 4. ชื่อ - นามสกุล เลขที่... ห้อง.... 6. รูปภาพประกอบสอดคล้องกับชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน้าหลัก (index1101) 1. ชื่อ Title เป็น index1101 2. ชื่อโครงงาน.... 3. ชื่ออาจารย์ 4. ชื่อ - นามสกุล เลขที่... ห้อง.... 6. รูปภาพประกอบสอดคล้องกับชื่อ โครงงาน 6. ตารางการเชื่อมโยง 5 หน้าเว็บ เพจ

3 หน้าประวัติส่วนตัว (profile1101) 1. ชื่อ Title เป็นชื่อตนเอง เช่น profile1101 2. ชื่อ - นามสกุล ตัวเอง เลขที่... ห้อง.... 3. ประวัติตัวเองอย่างน้อย 3 อย่าง 4. รูปเดี่ยวของตัวเอง เห็นหน้าชัดเจน 5. วีดีโอจาก youtube 6. การ Link ไปเว็บโรงเรียน www.kus.ku.ac.th 7. ตารางการเชื่อมโยง 5 หน้าเว็บเพจ ใช้ตารางในการจัดวางเนื้อหา และรูปภาพ

4 1. ชื่อ Title เป็น work1101 2. หัวข้อหน้าเว็บเพจ เช่น คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ข้อมูลทุกหัวข้อในใบงาน 4. รูปภาพประกอบสอดคล้องตามหัวข้อ ในใบงาน 5. แหล่งอ้างอิงและเชื่อมโยงไปยังเว็บ นั้นได้ 6. ตารางการเชื่อมโยง 5 หน้าเว็บเพจ หน้าผลงาน (work1101) ใช้ตารางในการจัดวางเนื้อหาและ รูปภาพ

5 1. ชื่อ Title เป็น queen1101 2. หัวข้อของหน้าเว็บเพจ เช่น แม่ของแผ่นดิน 3. ตราสัญลักษณ์ของพระราชินี 4. รูปพระราชินีฯ 2 รูป ( จัดวางอย่างเหมาะสม ) 5. พระราชกรณียกิจ 2 เรื่อง พร้อมแสดงความคิดเห็น เหตุผล ความรู้สึกของนักเรียนเกี่ยวกับพระราชกรณีย กิจเรื่องที่นักเรียนนำมา 6. คลิปวีดีโอจาก youtube 7. แหล่งอ้างอิงและลิงค์ไปเว็บนั้นได้ 8. ตารางการเชื่อมโยง 5 หน้าเว็บเพจ แม่ของแผ่นดิน queen1101 ใช้โทนสี ฟ้า ใช้ตารางในการจัดวางเนื้อหาและ รูปภาพ

6 อาเซียน (asean1101) 1. ชื่อ Title เป็น asean1101 2. หัวข้อของหน้าเว็บเพจ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศไทย เป็นต้น 3. ข้อมูลอาเซียน 12 ข้อที่กำหนดให้ ( อยู่ใน สไลด์ถัดไป ) 4. การแทรกเพลงอาเซียน 5. แหล่งอ้างอิงและเชื่อมโยงไปเว็บนั้นได้ 6. การเชื่อมโยง 5 หน้าเว็บเพจ ใช้ตารางในการจัดวางเนื้อหา และรูปภาพ

7 หัวข้อ 12 ข้อของหน้า อาเซียน อาเซียน คือ............ รวมตัวกันเพื่อ........ คำขวัญของ อาเซียน สัญลักษณ์ อาเซียน เพลงของอาเซียน ธงชาติ ชื่อประเทศ เมืองหลวง ตราประจำ ประเทศ ภาษาราชการ อาหารประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี


ดาวน์โหลด ppt หน้าหลัก (index1101) 1. ชื่อ Title เป็น index1101 2. ชื่อโครงงาน.... 3. ชื่ออาจารย์ 4. ชื่อ - นามสกุล เลขที่... ห้อง.... 6. รูปภาพประกอบสอดคล้องกับชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google