งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่องเที่ยวเมืองระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่องเที่ยวเมืองระนอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่องเที่ยวเมืองระนอง
บทเรียนสำเร็จรูป ท่องเที่ยวเมืองระนอง โดย เรณา ลิปุ่น เข้าสู่บทเรียน

2 เริ่มเรียนกันเลยนะคะ
แนะนำบทเรียน พร้อมกันหรือยัง เริ่มเรียนกันเลยนะคะ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นเรื่องของการท่องเที่ยว
สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นเรื่องของการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบางสองรา กลับสู่เมนูหลัก

4 แบบทดสอบก่อนเรียน 1.สถานที่ท่องเที่ยวใดอยู่ในจังหวัดระนอง
ก. บ่อนำร้อนรักษะวาริน ข. แหลมพรหมเทพ ค. เกาะสมุย ง. เกาะพงัน กลับสู่เมนู

5 ถูกต้องค่ะ กลับสู่เมนู

6 ผิดแล้วค่ะ กลับไปทำข้อสอบใหม่


ดาวน์โหลด ppt ท่องเที่ยวเมืองระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google