งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณครูพรรณีคะ ครูเขมสิริได้ Attach งานที่จะให้ครูพรรณีช่วยดูแลในวันที่ 9 เมษายน 2550 แล้ว ครูช่วยเปิดดูด้วยนะคะ เป็น Power Point 4 slides ค่ะ ครูเขมสิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณครูพรรณีคะ ครูเขมสิริได้ Attach งานที่จะให้ครูพรรณีช่วยดูแลในวันที่ 9 เมษายน 2550 แล้ว ครูช่วยเปิดดูด้วยนะคะ เป็น Power Point 4 slides ค่ะ ครูเขมสิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณครูพรรณีคะ ครูเขมสิริได้ Attach งานที่จะให้ครูพรรณีช่วยดูแลในวันที่ 9 เมษายน 2550 แล้ว ครูช่วยเปิดดูด้วยนะคะ เป็น Power Point 4 slides ค่ะ ครูเขมสิริ เข้าใจว่าน่าจะกลับมาทันในภาคบ่ายทันการเสนองานค่ะ ช่วยเป็นพี่ใหญ่ให้ ครูทั้งหลายด้วย บางคนอาจจะไม่เคยชินกับงานแบบนี้ ครูขมสิริ อยากให้ พวกเขาได้หัดแบบสมบูรณ์จะได้นำไปเป็นแนวทางในการสอนนักเรียนให้ฝึก Brain-storming และฝึกทำรายงานสรุป ตลอดจนฝึกการนำเสนอผลงานใน ที่สาธารณะ ถ้าครูพรรณีจะทำด้วยก็ดีนะคะ การระดมความคิดในวิชา ภาษาอังกฤษอาจจะต้องคำนึงถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ นักเรียนซื่งอาจมีความแตกต่างระหว่าง บุคคล อาจใช้ภาษาอังกฤษปนไทยได้เมื่อครูจะให้ความสำคัญในการฝึกคิด ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ Many Thanks!!! Take care ค่ะ Khemsiri

2 งานพัฒนาบุคลากร ชิ้นที่ 1 การระดมความคิด Brain- storming โดย ดร เขมสิริ ประภา มนตรีพงศ์ วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 ณ โรงเรียนประภามนตรี 2

3 * หาหัวข้อที่น่าสนใจ - ควรเป็นหัวข้อในบทเรียนที่ตน รับผิดชอบจะดีที่สุด - ควรค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูล เชิงลึกโดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง ( 09:30-10:30 น ) หมายเหตุ วัตถุประสงค์ของงานชิ้น นี้เพื่อให้คุณครูได้เตรียมสื่อ / แผนการสอนให้พร้อมเพื่อนำไปใช้ สอนจริงได้และสามารถนำไปเป็น แนวทางในการจัดกระบวนการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 งานพัฒนาบุคลากร ชิ้นที่ 1 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 * หลังจากได้หัวข้อและค้นคว้า ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ให้ดำเนินการ ต่อไปนี้ :- - ระดมความคิดของตนเองเพื่อให้ได้ แผนที่ความคิด ฉบับร่าง (20 นาที ) ( 10:30-11:00 น ) - ทบทวนแผนที่ความคิดของตนเอง อีกครั้งและทำแผนที่ความคิดฉบับ ปรับปรุง (20 นาที ) ( 11:00-11:30 น )

5 งานพัฒนาบุคลากร ชิ้นที่ 1 ( ต่อ ) วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 - เขียนรายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ (1 ชั่วโมง )(13 :00-14:00 น ) - เขียนรายงานสรุปฉบับสั้น กระทัดรัด (30 นาที )(14 :00- 14:30 น ) 14:30 น ) - เตรียมตัวแข่งขันการนำเสนอ (10 นาที ) - ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ชนะเลิศและรอง ชนะเลิศ


ดาวน์โหลด ppt คุณครูพรรณีคะ ครูเขมสิริได้ Attach งานที่จะให้ครูพรรณีช่วยดูแลในวันที่ 9 เมษายน 2550 แล้ว ครูช่วยเปิดดูด้วยนะคะ เป็น Power Point 4 slides ค่ะ ครูเขมสิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google