งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทำเนียบศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของแต่ ละจังหวัด ประกอบด้วย 1. ปก สารบัญ 2. ภาพถ่ายอาคาร สถานที่ตั้งศูนย์ฯ 2 - 3 ภาพ ( ชั่วคราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทำเนียบศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของแต่ ละจังหวัด ประกอบด้วย 1. ปก สารบัญ 2. ภาพถ่ายอาคาร สถานที่ตั้งศูนย์ฯ 2 - 3 ภาพ ( ชั่วคราว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลทำเนียบศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของแต่ ละจังหวัด ประกอบด้วย 1. ปก สารบัญ 2. ภาพถ่ายอาคาร สถานที่ตั้งศูนย์ฯ 2 - 3 ภาพ ( ชั่วคราว / ถาวร / มีภาพเห็นป้าย ศูนย์ ) 3. ที่ตั้งอาคารศูนย์ฯ ที่อยู่เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์ โทรศัพท์ / โทรสาร

3 4. ภาพถ่าย และรายชื่อ คณะกรรมการศูนย์ฯ 5. แผนที่ตั้งศูนย์ฯ 6. ชื่อ - ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร e-mail ของผู้ประสานงานศูนย์ฯ จำนวน 1 - 2 คน ซึ่งมาจาก 2 ส่วน คือ - ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ฯ - ผู้แทนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ( ข้อ 1 - 6 ทำข้อมูลเป็นราย ศูนย์ฯ )

4 ภาคผนวก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ฯ ระดับจังหวัด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ฯ ระดับพื้นที่ ( คำสั่งฯ ทุกศูนย์ฯ ที่อยู่ใน จังหวัด ) จังหวัดอาจปรับเพิ่มหัวข้อหรือ รายละเอียดตามความเหมาะสม

5 การประชาสัมพันธ์ทะเบียนข้อมูล ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของแต่ละ จังหวัด - คณะกรรมการชุดต่างๆ ของ จังหวัด - ท้องถิ่นจังหวัด - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สื่อชุมชน สื่อท้องถิ่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนและบูรณา การทำงานในระดับ พื้นที่

6 ภาพสินค้า ราคาสินค้า ( ต่อหน่วย / ปลีก / ส่ง ฯลฯ ) ชื่อ / โทรศัพท์ผู้ ติดต่อ อุปกรณ์บริหารร่างกาย ผู้สูงอายุ แปล ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ตำบล..................... อำเภอ........................ จังหวัด กาญจนบุรี


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทำเนียบศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของแต่ ละจังหวัด ประกอบด้วย 1. ปก สารบัญ 2. ภาพถ่ายอาคาร สถานที่ตั้งศูนย์ฯ 2 - 3 ภาพ ( ชั่วคราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google