งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 หัวข้อสัมมนา : ศูนย์บริการเคลื่อนที่ (X-Ray) 1. ควรมีการ X-Ray อะไรบ้าง อย่างไร และการบริการควรมีอะไรบ้าง อย่างไร 2. แบบฟอร์มการ X-Ray ควรมีอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 หัวข้อสัมมนา : ศูนย์บริการเคลื่อนที่ (X-Ray) 1. ควรมีการ X-Ray อะไรบ้าง อย่างไร และการบริการควรมีอะไรบ้าง อย่างไร 2. แบบฟอร์มการ X-Ray ควรมีอะไรบ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 หัวข้อสัมมนา : ศูนย์บริการเคลื่อนที่ (X-Ray) 1. ควรมีการ X-Ray อะไรบ้าง อย่างไร และการบริการควรมีอะไรบ้าง อย่างไร 2. แบบฟอร์มการ X-Ray ควรมีอะไรบ้าง 3. รูปแบบตามข้อ 1 และ 2 เจ้าหน้าที่ควร ดำเนินการอย่างไร ผู้นำเสนอ : นายวิชาญ สมศรี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

2 1. ศูนย์บริการเคลื่อนที่ (X- Ray) ประเด็นการ สัมมนา  มีต่อไป  X-Ray เป็นกิจกรรมหนึ่งใน 7 บริการ  X-Ray เพิ่มเติมภายหลังออกจาก ศูนย์ โดย  เจ้าหน้าที่ ส. ป. ก. ดำเนินการ เอง  ให้ผู้ปกครองท้องที่ / อสปก. / ผู้นำท้องถิ่น / อบต. ( โดยมี ค่าตอบแทน )

3 2. แบบฟอร์ม (X-Ray) มติที่ประชุม เสนอแก้ไขและปรับปรุง  เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูล ไปใช้ 3. รูปแบบการ ให้บริการ  วางแผนจัดขนาดพื้นที่การให้บริการ ( ตำบลขนาดใหญ่ / กลาง / เล็ก )  เตรียมความพร้อมด้านข้อมูล / คำสั่งมอบหมายงาน ( เจ้าภาพ )

4  ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านสื่อ ต่าง ๆ / ผู้ปกครองท้องที่ / ผู้นำต่าง ๆ  การให้บริการ 1) ลงทะเบียน 2) สถานี X-ray 3) สถานีจัดที่ดิน 4) สถานีกฏหมาย 5) สถานีบริการ สนับสนุน  บริการของ ส. ป. ก.  บริการ หน่วยงานอื่น ๆ

5 ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 หัวข้อสัมมนา : ศูนย์บริการเคลื่อนที่ (X-Ray) 1. ควรมีการ X-Ray อะไรบ้าง อย่างไร และการบริการควรมีอะไรบ้าง อย่างไร 2. แบบฟอร์มการ X-Ray ควรมีอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google