งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Effective Presentation I การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Effective Presentation I การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Effective Presentation I http://ict.swu.ac.th การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

2 การสร้างสรรค์งานจากงาน ต้นแบบ 3 4 การแต่งเติมสี เงา อักษร ภาพ รูปร่าง 3D มีอะไรให้รู้จักใน เวอร์ชัน 2007 1 6 หลักการวางเค้าโครงและ สไลด์ให้ถูกวิธี 2 การกำหนดเทคนิค พิเศษต่าง ๆ 6 เนื้อหา 7 บันทึกงานแบบตัวเลือก 5 การจัดตาราง งานสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง 5 บทนำ : แนวคิดและ หลักการการนำเสนอ

3 วัตถุประสงค์นำทาง เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ เป็นผู้มีความรู้และทักษะการใช้ โปรแกรมนำเสนอผลงาน เพื่อการเรียนรู้และการทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ เป็นผู้มีความรู้และทักษะการใช้ โปรแกรมนำเสนอผลงาน เพื่อการเรียนรู้และการทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ http://ict.swu.ac.th

4 วัตถุประสงค์ปลายทาง  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ หลักการการนำเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องไปใช้ในการสร้างงาน นำเสนอได้  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ บอกความแตกต่างของเวอร์ชัน 2007 ได้  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการ ออกแบบและสร้างงานนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ http://ict.swu.ac.th

5 ข้อความ กราฟิก และรูปภาพ SmartArt ชุดรูปแบบและลักษณะ ด่วน เค้าโครงใหม่และ เมนูใหม่ PowerPoint 2007! มีอะไรใหม่ให้รู้จักในเวอร์ชัน 2007 1

6 http://ict.swu.ac.th ข้อความ กราฟิก และรูปภาพ

7 http://ict.swu.ac.th  PowerPoint 2007 เพิ่มลูกเล่น ใหม่ๆ ให้กับ ข้อความ ด้วย เงานุ่มนวล ลักษณะพิเศษ จัดช่องไฟการ ควบคุม ระยะห่างตัว อักขระ ขีดเส้น ใต้ การขีดทับ ระยะห่างอักขระ จัดช่องไฟ ขีดทับ การขีดเส้นใต้ที่มีลักษณะ

8 http://ict.swu.ac.th SmartArt

9 แบบรายการ (List) http://ict.swu.ac.th

10 แบบกระบวนการ (Process) http://ict.swu.ac.th

11 แบบวัฏจักร (Cycle) http://ict.swu.ac.th

12 แบบชั้นภูมิ (Hierarchy) http://ict.swu.ac.th

13 แบบสัมพันธ์ (Relationship) http://ict.swu.ac.th

14 แบบเมทริกซ์ (Matrix) http://ict.swu.ac.th

15 แบบปิรามิด (Pyramid) http://ict.swu.ac.th

16  SmartArt จะเปลี่ยน สัญลักษณ์ แสดงหัวข้อ ย่อยให้เป็น กราฟิกในคลิก เดียว หรือ เปลี่ยนเค้าโครง กราฟิกเพื่อ แสดงความคิด ในแบบที่ ต้องการ กระบวน การ ดำเนินกา ร การ สนับสนุน การปรับ ให้ เหมาะสม การ เปลี่ยนแ ปลง

17 http://ict.swu.ac.th

18 ชุดรูปแบบและ ลักษณะด่วน

19 http://ict.swu.ac.th  สามารถปรับแต่ง รูปภาพ เปลี่ยนสี ของรูปภาพ หรือ เปลี่ยนรูปร่าง ของกรอบภาพได้ อย่างง่ายดาย  สามารถนำ ลักษณะพิเศษ ทั้งหมดของ OfficeArt ซึ่ง รวมถึงภาพสาม มิติไปใช้กับ รูปภาพได้ !

20 http://ict.swu.ac.th ลักษณะด่วน

21 http://ict.swu.ac.th  จัดทำกล่อง ข้อความใน รูปแบบกราฟิก สวยงาม สามารถใช้เงา ที่นุ่มนวล แสง สะท้อน การ เรืองแสง การ ยกนูน ภาพ สามมิติ และ อื่นๆ ได้อย่าง ง่ายดาย ! เงานุ่มนวล ยกนูน

22 http://ict.swu.ac.th เค้าโครงใหม่

23 http://ict.swu.ac.th  PowerPoint มีเค้า โครงใหม่ที่ช่วยให้ สามารถนำเสนอ ข้อความ รูปภาพ และสื่อต่างๆ ได้ อย่างหลากหลาย มากขึ้น  ทุกสิ่งที่คุณเพิ่ม จะถูกยึดบน ตำแหน่งเค้าโครง พร้อมจัดเรียงไว้ อย่างสมบูรณ์

24 http://ict.swu.ac.th Word & Excel

25 http://ict.swu.ac.th ใช้งานร่วม Word และ Excel  การใช้งาน “ ชุดรูปแบบ ของ Office” ทั่วไปร่วมกับ Word และ Excel เพื่อให้ สามารถสร้าง เอกสารและ กระดาษ คำนวณเข้ากับ งานนำเสนอได้

26 http://ict.swu.ac.th อัลบั้มภาพ

27 http://ict.swu.ac.th จัดเรียงตามแบบของคุณ  เค้าโครงแบบ กำหนดเองช่วย จัดเรียงภาพนิ่ง ในรูปแบบใหม่  สร้างเอกสาร ทุกประเภท ตั้งแต่คู่มือ จนถึงอัลบั้มรูป ของครอบครัว ได้อย่าง ง่ายดาย

28 Office button http://ict.swu.ac.th

29 Ribbon

30 http://ict.swu.ac.th Ribbon

31 http://ict.swu.ac.th

32 Ribbon

33 http://ict.swu.ac.th หลักการวางเค้าโครงและ สไลด์ให้ถูกวิธี 2

34 www.themegallery.com Company Logo Cycle Diagram Text Cycle name Add Your Text

35 Diagram Text Add Your Title Text Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Add Your Title Text Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text

36 Diagram Concept Add Your Text Text

37 Diagram 1 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 2 3

38 Diagram Your Text 200120022003 2004

39 Diagram Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Title Title

40 Block Diagram TEXT

41 3-D Pie Chart Text1 Text2 Text3 Text4 Text5

42 Block Diagram Add Your Text concept Concept Concept Concept

43 Diagram Add Your Text

44 Diagram Add Your Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

45 Diagram ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Text

46 Concept Concept concept Concept Marketing Diagram

47 www.themegallery.com Diagram Add Your Text Text

48 http://ict.swu.ac.th http://train.swu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Effective Presentation I การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google