งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังการวาง Access point ห้อง ประชุม Kk4_04 Kk4_02 Kk4_01 Kk4_05 หน้าเวที ภาพที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังการวาง Access point ห้อง ประชุม Kk4_04 Kk4_02 Kk4_01 Kk4_05 หน้าเวที ภาพที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังการวาง Access point ห้อง ประชุม Kk4_04 Kk4_02 Kk4_01 Kk4_05 หน้าเวที ภาพที่ 1

2 คำแนะนำในการใช้ WIFI ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป. ขก 2 1. หากมีคนใช้จำนวนมากควรแบ่ง การเกาะ สัญญาณ กระจายตาม Access แต่ละตัว ( ดัง แผนภาพเพื่อเป็นการกระจายการใช้งาน ) 2. การเชื่อมต่อ Access Point ครั้งแรกสำหรับ Windows 7 หรือ 8 ต้อง ให้ทำตามภาพที่ 2

3 ภาพที่ 2 การ Connect AP ครั้งแรกด้วย Windows 7-8 ในขั้นตอนให้กด Connect to the network without setting it up ห้ามกด OK ( ครั้งต่อไปไม่ถามอีก ) ภาพที่ 2

4 ระบบจะถาม Username และ Password หลังจากนั้น ควรอนุญาตเปิด Popup และห้ามปิดหน้าต่างนี้ ควรเปิด แท็บใหม่ ใช้งานไปจนกว่าหมดเวลาค่อย Login ใหม่ ภาพที่ 3 หากไม่สามารถเชื่อมต่อหน้า Login ให้พิมพ์ http://202.143.147.121/web/


ดาวน์โหลด ppt แผนผังการวาง Access point ห้อง ประชุม Kk4_04 Kk4_02 Kk4_01 Kk4_05 หน้าเวที ภาพที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google