งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CD-ROM. Maya Basic เรียนรู้ โปรแกรมสร้าง งาน 3 มิติระดับ Hollywood [CD-ROM] โดย พลากร ตนพะยอม บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศฺริกุล กิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CD-ROM. Maya Basic เรียนรู้ โปรแกรมสร้าง งาน 3 มิติระดับ Hollywood [CD-ROM] โดย พลากร ตนพะยอม บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศฺริกุล กิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CD-ROM

2 Maya Basic เรียนรู้ โปรแกรมสร้าง งาน 3 มิติระดับ Hollywood [CD-ROM] โดย พลากร ตนพะยอม บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศฺริกุล กิจ

3 Advanced Maya Dynamics Volume 2 [CD-ROM] โดย พลากร ตนพะยอม บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศฺริกุล กิจ

4 Advanced 3ds max Hair & Fur [CD-ROM] โดย พลากร ตน พะยอม บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศฺริ กุลกิจ

5 3ds max 9 Basic [CD-ROM] โดย พลากร ตน พะยอม บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศฺริ กุลกิจ

6 ฝึกสร้างเกม Flash 8 Game ด้วย ตนเอง [CD-ROM] โดย พลากร ตน พะยอม บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศฺริ กุลกิจ

7 ภาพไทย 1 [CD-ROM] โดย ไทย ซอฟท์แวร์

8 ภาพไทย 2 [CD-ROM] โดย ไทย ซอฟท์แวร์

9 ภาพไทย 3 [CD-ROM] โดย ไทย ซอฟท์แวร์

10 ซีดีรอมรวมภาพ และเรื่องราวต่างๆ ชุด อนุรักษ์มรดก ไทย 1 วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว ) และ จิตกรรมฝาผนัง [CD-ROM] โดย Idea Space

11 อุทยาน แห่งชาติ ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก [CD- ROM]

12 อุทยาน แห่งชาติ ภาคกลางและ ตะวันออก [CD- ROM]

13 สำนักวิทย บริการ วิทยาลัย นครราชสีมา


ดาวน์โหลด ppt CD-ROM. Maya Basic เรียนรู้ โปรแกรมสร้าง งาน 3 มิติระดับ Hollywood [CD-ROM] โดย พลากร ตนพะยอม บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศฺริกุล กิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google