งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CD-ROM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CD-ROM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CD-ROM

2 Maya Basic เรียนรู้โปรแกรมสร้างงาน 3 มิติระดับ Hollywood [CD-ROM] โดย พลากร ตนพะยอม บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศฺริกุลกิจ

3 Advanced Maya Dynamics Volume 2 [CD-ROM] โดย พลากร ตนพะยอม บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศฺริกุลกิจ

4 Advanced 3ds max Hair & Fur [CD-ROM] โดย พลากร ตนพะยอม บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศฺริกุลกิจ

5 3ds max 9 Basic [CD-ROM] โดย พลากร ตนพะยอม บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศฺริกุลกิจ

6 ฝึกสร้างเกม Flash 8 Game ด้วยตนเอง [CD-ROM] โดย พลากร ตนพะยอม บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศฺริกุลกิจ

7 ภาพไทย 1 [CD-ROM] โดย ไทยซอฟท์แวร์

8 ภาพไทย 2 [CD-ROM] โดย ไทยซอฟท์แวร์

9 ภาพไทย 3 [CD-ROM] โดย ไทยซอฟท์แวร์

10 ซีดีรอมรวมภาพและเรื่องราวต่างๆ ชุด อนุรักษ์มรดกไทย 1วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)และจิตกรรมฝาผนัง [CD-ROM] โดย Idea Space

11 อุทยานแห่งชาติ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก [CD-ROM]

12 อุทยานแห่งชาติ ภาคกลางและตะวันออก [CD-ROM]

13 สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา
สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา


ดาวน์โหลด ppt CD-ROM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google