งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรแอนิเมชันเบื้องต้น (สำหรับ ประยุกต์ใช้ในงานด้านพระพุทธศาสนา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรแอนิเมชันเบื้องต้น (สำหรับ ประยุกต์ใช้ในงานด้านพระพุทธศาสนา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรแอนิเมชันเบื้องต้น (สำหรับ ประยุกต์ใช้ในงานด้านพระพุทธศาสนา)

2 หลักสูตรแอนิเมชันเบื้องต้น  สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม มายาขั้นพื้นฐาน เน้น กระบวนการคิดสร้างงาน 3 มิติ สำหรับใช้ประกอบใน งานพุทธศิลป์เพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ในงานด้าน พระพุทธศาสนา

3 รายละเอียดหลักสูตร

4 รายละเอียดหลักสูตร (60 ชั่วโมง / ครั้งละ 3 ชั่วโมง ) 1. 3D Computer Graphics 2. Time and Space 3. Exploring Maya 4. Animation 5. Modeling 6. Deformations 7. Character Animation 8. Materials and Textures 9. Digital Cinematography 10. Rendering Basic

5 1. 3D computer Graphics

6 2. Time and Space

7 3. Exploring Maya

8 4. Animation

9 5. Modeling

10 6. Deformations

11 7. Character Animation

12 8. Materials and Textures

13 9. Digital Cinematography

14 10. Rendering

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรแอนิเมชันเบื้องต้น (สำหรับ ประยุกต์ใช้ในงานด้านพระพุทธศาสนา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google