งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงล่าสุด 23/08/51 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงล่าสุด 23/08/51 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงล่าสุด 23/08/51 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 Publications ASCE เป็นสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการผลิตสิ่งพิมพ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา โดย ในแต่ละปีจะตีพิมพ์ข้อมูลมากกว่า 50,000 หน้า เช่น นิตยสารรายเดือนด้านวิศวกรรมโยธา, หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวของ ASCE วารสารวิชาการด้านเทคนิค เป็นต้น

3 The American Society of Civil Engineers หรือ ASCE ก่อตั้งเมื่อปี 1852 มีสมาชิกจากกลุ่ม วิศวกรรมโยธาจากทั่วโลกกว่า 133,000 แห่ง และ ยังเป็นสมาคมวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดใน สหรัฐอเมริกา ซึ่งภาระกิจที่สำคัญคือ ผลักดันให้ สาขาวิศวกรรม เปรียบเสมือนผู้นำในการสร้าง คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางสมาคมมีอายุครบ 150 ปี เมื่อ ปี 2002 ที่ผ่านมา History

4 Current Volume Current Issue Search Browse Journals Search This Issue Search All Issue Available Volume Search Method

5 Homepage คลิกที่ Journals

6 Journals เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ

7 Browse Journal 1. แสดงหน้าสารบัญของวารสารฉบับปัจจุบัน3. สืบค้นสิ่งพิมพ์ทั้งหมด 2. แสดง Volume ทั้งหมดที่มีให้บริการของวารสารที่เลือก 1 2 3

8 Current Issue เลือกดูสาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็ม

9 Current Volume 1. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ HTML2. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ PDF 12

10 Available Volumes คลิกเลือก Volume ที่ต้องการ

11 Search This Issue จากหน้า Table of Contents คลิกที่ Search This Issue

12 Search This Issue 5. เลือกคำเชื่อม 6. เลือกรูปแบบการแสดงผล 7. ระบุช่วงเวลา 1. เลือกวารสาร 2. ระบุปี 3.ใส่คำค้น 4. ระบุเขตข้อมูล 8. ระบุ Volume และ Issue 9. คลิก Search 5 9 7 8 6 3 1 4 2

13 1. คลิก Advanced Search 1 Advanced Search

14 2. ใส่ชุดคำสั่ง จากนั้นกำหนดค่าอื่นๆ เช่นเดียวกับ Search This Issue dynamics <IN> ti <AND> John<IN>au 2

15 Search Results 1. คลิกเพื่อแสดงรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป 2. แสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF3. เริ่มการสืบค้นใหม่ 2 1 3

16 Abstract ดูรายการอ้างอิง ดูเอกสารฉบับเต็ม เลือกอีเมล์ หรือ ถ่ายโอนข้อมูลเข้า สู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

17 References

18 Full Text - PDF Print, Save

19

20 Download Citation 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกโปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม และคลิกปุ่ม GO 1 2

21 CrossRef Search คลิกเลือก CrossRef Search เพื่อทำการสืบค้น

22 CrossRef Search 1. ใส่คำค้นหรือวลี2. คลิก Search 12

23 CrossRef Search คลิกเลือกเรื่องที่สนใจ

24


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงล่าสุด 23/08/51 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google