งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วยความปรารถนาให้ท่านมีสุขภาพดี จาก กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ โทร.(055) 411064 เด็กที่มีอายุระหว่าง 3-6 ปี เป็น ระยะที่เด็กมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วยความปรารถนาให้ท่านมีสุขภาพดี จาก กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ โทร.(055) 411064 เด็กที่มีอายุระหว่าง 3-6 ปี เป็น ระยะที่เด็กมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้วยความปรารถนาให้ท่านมีสุขภาพดี จาก กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ โทร.(055) 411064 เด็กที่มีอายุระหว่าง 3-6 ปี เป็น ระยะที่เด็กมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เป็นอย่างมาก ฉะนั้นการส่งเสริมด้วย การให้โอกาส หรือกระตุ้นให้เด็กได้ เล่นและฝึกทำกิจกรรมที่เหมาะสม จะทำให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ อันเป็นรากฐานที่ช่วยให้เด็กมี พัฒนาการอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้าน ร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ จิตใจ และสังคม สมตามความมุ่งหวังของ พ่อแม่ - หัดให้เด็กตบมือหรือเคาะจังหวะ ตามเพลง - หัดให้ร้องเพลงเด็กง่ายๆ และขยับ ตัวเต้นตาม จังหวะเพลง - หัดให้ทักทายคนที่คุ้นเคย โดยไม่ ต้องเตือน - หัดให้พูด “ ขอบคุณ ” และ “ ขอ โทษ ” ตาม โอกาส โดยไม่ต้องเตือน - หัดให้เล่นตามกฎเกณฑ์ เช่น มอญ ซ่อนผ้า วิ่งหยิบของ - หัดให้เล่นเกมที่ใช้คำพูดเป็นหลัก เช่น ทาย ปัญหาอะไรเอ่ย - หัดให้ท่องโคลงกลอนง่ายๆ และมี ประโยชน์ เช่น เด็กเอ๋ยเด็กน้อย มีสลึงพึง บรรจบให้ ครบบาท - หัดให้ขออนุญาตเมื่อต้องการใช้ หรือเล่นสิ่งของ ที่มิใช่ของตน - หัดให้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านง่ายๆ เช่น เก็บผ้า เช็ดน้ำที่หก ล้างชาม เก็บของทิ้ง ในถังขยะ เด็กวัยอนุบาล คือ สิ่งที่ช่วยในการ ส่งเสริมพัฒนาการ 1. บรรยากาศในบ้านหรือโรงเรียนที่ เป็นสุขเต็มไปด้วยความรัก ความ เข้าใจและให้โอกาสแก่เด็กในการ เรียนรู้และแสดงออก 2. ความสนใจและเอาใจใส่ รู้ว่าเด็ก กำลังทำอะไรอยู่และให้กำลังใจ เมื่อ เด็กทำได้ ด้วยการแสดงสีหน้าชื่น ชม กล่าวชมเป็นคำพูด ตบมือ กอด รัด อุ้มชูเป็นส่วนช่วยให้เด็กเรียนรู้ว่า สิ่งที่เขาทำไปนั้นถูกต้อง ทำให้รู้สึก ภาคภูมิใจในตนเองและเกิดกำลังใจ ที่จะทำต่อไป 3. พ่อแม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีใน การทำกิจวัตรประจำวัน เพราะเด็กวัย นี้ชอบเลียนแบบการกระทำของ ผู้ใหญ่มาก หัดด้านสังคม

2 - สอนให้รู้จักส่วนต่างๆ ของร่างกาย ชี้ได้ถูกต้อง และรู้ว่าทำหน้าที่อะไร 10 อย่าง เช่น ตา หู - สอนให้รู้จักสีและบอกชื่อได้ถูกต้อง อย่างน้อย 4 สี - สอนให้รู้จักนับเลข 1-10 และหยิบ ของตามจำนวน ที่บอกได้ - สอนให้รู้จักรูปเรขาคณิต - สอนให้รู้จักความแตกต่างของ สิ่งของเล็ก - ใหญ่ สั้น - ยาว - สอนให้รู้จักบอกชื่อจริงและ นามสกุลของตนเอง - สอนให้รู้จักญาติพี่น้องและคนรอบ ข้าง เช่น ปู่ ย่า ตำรวจ ครู แม่ค้า - สอนให้รู้จักคำตรงข้าม เช่น ผู้หญิง - ผู้ชาย มืด - สว่าง ร้อน - เย็น - สอนให้รู้จักคู่ของสิ่งของที่ เกี่ยวข้องกัน เช่น จานกับ ช้อน หวีกับกระจก - สอนให้รู้จักฟังนิทานและเล่าเรื่อง ได้ - หัดให้เดินก้าวสลับเท้า ขึ้นและลง บันได - หัดให้กระโดดไปข้างหน้าและถอย หลัง - หัดให้เตะลูกบอล - หัดให้เดินทรงตัวบนแผ่นไม้แผ่น เดียว ไปข้าง หน้าและถอยหลัง - หัดให้หมุนสิ่งของที่เป็นเกลียว - หัดให้ใช้นิ้วหัวแม่มือแตะนิ้วต่างๆ ของมือเดียวกัน - หัดให้ปั้นดินเหนียวหรือดินน้ำมัน เป็นรูปต่างๆ - หัดให้ตัดกระดาษ โดยใช้กรรไกร เล็กๆ หัวป้าน สำหรับเด็ก - หัดให้ระบายสีรูปให้อยู่ในขอบเขต - หัดให้เขียนชื่อตนเอง โดยใช้ กระดาษที่มีเส้น - หัดให้วาดรูปง่ายๆ เช่น คน บ้าน ต้นไม้ อย่าง อิสระ ส่งเสริมปัญญาและภาษา ฝึกความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ เอกสารอ้างอิง ฝ่ายสุขภาพจิต กองส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หัดให้ช่วยตัวเอง - หัดให้เด็กล้างมือ ล้างเท้า ด้วย ตนเอง - หัดให้เด็ก ล้างหน้าและอาบน้ำ ทำ ความสะอาด ตนเอง - หัดให้เด็กใส่เสื้อ แต่งตัวเอง - หัดให้เด็กติดกระดุม ถอดกระดุม รูดซิบเสื้อ และกางเกงเอง - หัดให้เด็กรู้จักแปรงฟันเอง ให้เป็น เวลาจนเป็นนิสัย - หัดให้กินข้าวเอง และรู้จัก ช่วยเหลือตนเองที่โต๊ะ อาหาร - หัดให้เช็ดน้ำมูกเอง - หัดไม่ปัสสาวะที่รดที่นอนตอน กลางคืน โดยการ : - ให้เด็กปัสสาวะก่อน นอน - ไม่ให้ดื่มน้ำมากก่อน นอน - ปลุกเด็กให้ลุกมาเข้า ห้องน้ำก่อน ผู้ใหญ่เข้านอน - ชมเชยถ้าไม่ปัสสาวะ ที่นอน แต่ บังเอิญปัสสาวะ ไม่ดุ ว่าหรือทำโทษ


ดาวน์โหลด ppt ด้วยความปรารถนาให้ท่านมีสุขภาพดี จาก กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ โทร.(055) 411064 เด็กที่มีอายุระหว่าง 3-6 ปี เป็น ระยะที่เด็กมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google