งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Storage Primary Secondary Primary Storage Volatile memory DRAM SRAM Cache Non-Volatile memory ROM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Storage Primary Secondary Primary Storage Volatile memory DRAM SRAM Cache Non-Volatile memory ROM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Storage Primary Secondary

3 Primary Storage Volatile memory DRAM SRAM Cache Non-Volatile memory ROM

4 SDRAM DDR-SDRAM DRAM

5

6 Secondary Storage MagneticCloudOpticalFlash 6A-6

7

8 ระบบไฟล์ 6A-8

9 Magnetic Storage Devices Floppy Disk Hard Disk Tape

10 Magnetic Storage Devices เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่นิยมที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นดิสก์ เทปไดรว์เป็นต้น รูปแบบการทำงานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดจาน แม่เหล็กทุกชนิดจะทำงานเหมือนกัน

11 Tracks and Sectors ปริมาณความจุ = Side x Sector x ความจุแต่ละเซ็คเตอร์

12 Magnetic Storage Devices ฮาร์ดดิสก์ เป็นที่เก็บข้อมูลหลักในคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการหมุนตั้งแต่ 5,400 ถึง 15,000 รอบต่อนาที

13

14

15

16

17 Flash Memory Device Flash Memory คือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลถาวรสำหรับ คอมพิวเตอร์ที่สามารถลบและเขียนใหม่ได้ โดยมีลักษณะ การทำงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด กล่าวคือไม่มีชิ้นส่วน ที่เคลื่อนที่ขณะทำงาน ( ต่างกับฮาร์ดดิสก์ที่มีจานแม่เหล็ก หมุนตลอดเวลาขณะทำงาน ) หน่วยความจำแฟลชพัฒนา ต่อมาจาก EEPROM ( หน่วยความจำแบบรอมที่สามารถลบ ข้อมูลได้ )

18 Flash Memory Device Solid State Disk คือ SDRAM จำนวนมาก ไม่ต้องใช้ทั้งแม่เหล็กและเลเซอร์ มีความเร็วสูง

19 Flash Memory Device Flash Memory พบได้ในกล้องดิจิตอล หรือ USB Drive เป็นต้น เป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บที่ยังเป็นที่นิยม และได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

20

21 Cloud Storage คือที่เก็บไฟล์ไว้บนอินเทอร์เน็ตสามารถฝากไฟล์และดึง ไฟล์มาใช้งานได้อย่างสะดวกโดยการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น สื่อกลาง ทําให้บริการอย่าง Cloud Storage ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เช่น SkyDrive จาก Microsoft Google Drive จาก Google iCloud จาก Apple DropBox


ดาวน์โหลด ppt Storage Primary Secondary Primary Storage Volatile memory DRAM SRAM Cache Non-Volatile memory ROM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google