งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- การสร้าง Back up สำรองข้อมูลเพิ่มเติมจาก Hard disk - การบันทึกคล้ายกับเครื่องเล่น เทปคาสเสท ทั่วไป ไว้เพื่อบันทึกข้อมูลที่มีความจุในปริมาณที่ มากกว่าสื่อบันทึกข้อมูลแบบอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- การสร้าง Back up สำรองข้อมูลเพิ่มเติมจาก Hard disk - การบันทึกคล้ายกับเครื่องเล่น เทปคาสเสท ทั่วไป ไว้เพื่อบันทึกข้อมูลที่มีความจุในปริมาณที่ มากกว่าสื่อบันทึกข้อมูลแบบอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - การสร้าง Back up สำรองข้อมูลเพิ่มเติมจาก Hard disk - การบันทึกคล้ายกับเครื่องเล่น เทปคาสเสท ทั่วไป ไว้เพื่อบันทึกข้อมูลที่มีความจุในปริมาณที่ มากกว่าสื่อบันทึกข้อมูลแบบอื่นๆ - Tape Back-Up Drive กระบวนการจัดเก็บ ข้อมูลช้าที่สุด - ระบบสำรองข้อมูลที่ใหญ่ ที่สุดเท่าที่มีในขณะนี้ - สามารถเปลี่ยนเทปสลับม้วนได้ด้วยหากข้อมูล เต็ม - Tape Back-Up Drive ส่วนใหญ่มีจะความจุ ระดับ 100 GB ไปจนถึง 1 ระดับเทราไบต์ ( 1 เทรา ไบต์ เท่ากับ 1,000 GB ) หลักการทำงาน และ ข้อมูล

3 Interface อินเตอร์เฟซที่ต่อเชื่อมระหว่าง คอมพิวเตอร์กับ Tape Back-Up Drive จะ เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความเร็ว โดยในปัจจุบันนี้อินเตอร์เฟซแบบ SCSI เป็น อินเตอร์เฟซที่ให้ความเร็วสูงสุด ตรวจสอบดูว่าใช้อินเตอร์เฟซ เป็นแบบใด ? - SCSI - Internal - External

4 1. สามารถใช้ร่วมกันกับระบบอื่นๆ ได้หลายระบบ 2. มีต้นทุนต่อหน่วยถูกที่สุด คุณภาพ เชื่อถือได้ และอายุการใช้งานนาน 3. สร้างแบ็คอัพสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ลงไปใน ดิสก์แบบที่ประหยัดที่สุด 4. สะดวก และทนทานต่อการขนย้ายมากกว่า เช่น ต้องการ Backup แล้ว ย้ายไปเก็บที่อื่น Advantage Disadvantage 1. กระบวนการจัดเก็บข้อมูลช้าที่สุด 2. ราคาค่อนข้างแพง ตามลักษณะของ ระบบการ Back-up 3. จำเป็นต้องเลือกเทปที่ได้มาตรฐาน 4. ไม่สามารถทำการ Random Access ข้อมูลได้

5 http://www.dcomputer.com/proinfo/product/howtobuy/tapebackup/ tapebackup_tobuy.asp Reference

6 นาย จุฑาทส อุตตรนคร 07490490


ดาวน์โหลด ppt - การสร้าง Back up สำรองข้อมูลเพิ่มเติมจาก Hard disk - การบันทึกคล้ายกับเครื่องเล่น เทปคาสเสท ทั่วไป ไว้เพื่อบันทึกข้อมูลที่มีความจุในปริมาณที่ มากกว่าสื่อบันทึกข้อมูลแบบอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google