งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบ นักเรียน. สัญญาณในการ ปฏิบัติตน ในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบ นักเรียน. สัญญาณในการ ปฏิบัติตน ในโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบ นักเรียน

2 สัญญาณในการ ปฏิบัติตน ในโรงเรียน

3 เวลา ๐๘. ๐๐ น. ยืนตรง เคารพ ธงชาติ เพลงมาร์ช ชาวเหนือ ให้สัญญาณ ทำความ สะอาด

4 เวลา ๐๘. ๑๕ น. กิจกรรม เคารพ ธงชาติ สวดมนต์ แสดงความ เคารพ และ เดินแถวเข้า ชั้นเรียน

5 เวลา ๐๘. ๒๕ น. รับชมรายการทาง เคเบิ้ลทีวีของ โรงเรียน

6 เวลา ๐๘. ๕๐ น. กิจกรรมโฮมรูมในชั้น เรียน

7 เวลา ๐๙. ๐๐น. เริ่มเรียนตามตาราง เรียนภาคเช้า

8 เวลาการพักรับประทาน อาหารกลางวัน ของชั้นต่างๆ

9 เวลา ๑๑. ๐๐น. ชั้นอนุบาลรับประทาน อาหารกลางวัน เวลา ๑๑. ๒๐น. ชั้นป. ๑ - ป. ๓รับประทาน อาหารกลางวัน เวลา ๑๑. ๓๐น. ชั้นป. ๔ - ม. ๓รับประทาน อาหารกลางวัน

10 สัญญาณระฆัง ในช่วงเที่ยง

11 เวลา ๑๒. ๑๐น. สัญญาณระฆังชุดที่๑ ให้ นักเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่ รับผิดชอบ เวลา ๑๒. ๒๐น. สัญญาณระฆังชุดที่๒ ให้นักเรียน แปรงฟัน ทำกิจส่วนตัว

12 สัญญาณระฆังชุดที่๓ ให้ นักเรียนเข้าเรียนภาคบ่าย เวลา ๑๒. ๓๐น.

13 สัญญาณระฆัง ในช่วงเย็น

14 สัญญาณระฆังชุดที่๑ เตรียมตัวกลับบ้าน ปิด หน้าต่าง ไฟฟ้า พัดลม เวลา ๑๕. ๓๐น. เวลา ๑๕. ๓๕น. สัญญาณระฆังชุดที่๒ เดินแถวเข้าอาคาร อเนกประสงค์ กล่าวคำ ปฏิญาณ

15 เวลา ๑๕. ๔๕น. เดินแถว กลับบ้าน


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบ นักเรียน. สัญญาณในการ ปฏิบัติตน ในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google