งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนที่ตั้ง ผู้บริหาร ภาพ กิจกรรม 1 5 4 3 2 ข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพ คลองท่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนที่ตั้ง ผู้บริหาร ภาพ กิจกรรม 1 5 4 3 2 ข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพ คลองท่อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนที่ตั้ง ผู้บริหาร ภาพ กิจกรรม 1 5 4 3 2 ข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพ คลองท่อม

4

5 1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม วิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพตามมาตรฐาน วิชาชีพและสมรรถนะอาชีพ 3. สนับสนุนการทำวิจัย สร้าง นวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและ พัฒนาอาชีพ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบเทคโนโ ลยีสารสนเทศ

6 นายปริญญา นฤมิตบวรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม นายไสว จุลชู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ และ แผนงานความร่วมมือ นายพิน นิลบวร รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการและ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ

7 แผนที่ตั้ง

8 ภาพ ต่อไป กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ

9 ภาพ ต่อไป การแข่งขัน วิชาชีพ

10 ภาพ ต่อไป วันแม่แห่งชาติ

11 เตรียมเข้าสู่อาเซียนที่ มาเลเซีย

12 ข้อมูลเพิ่มเติม www.vk-ktic.com www.vk-ktic.com

13

14


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนที่ตั้ง ผู้บริหาร ภาพ กิจกรรม 1 5 4 3 2 ข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพ คลองท่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google