งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำหนังสือวิชาการ ๑ / ๓๒ สมภพ มีบุญ อาจารย์ประจำสำนักวิชา ศึกษาทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำหนังสือวิชาการ ๑ / ๓๒ สมภพ มีบุญ อาจารย์ประจำสำนักวิชา ศึกษาทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำหนังสือวิชาการ ๑ / ๓๒ สมภพ มีบุญ อาจารย์ประจำสำนักวิชา ศึกษาทั่วไป

2 ประเทศไทยรวม เลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทยเป็น ประชารัฐ…ของไทย ทุกส่วน ๒ / ๓๒

3 คนไทยจำนวนมากใช้ ภาษาไทย ไม่ถูกต้อง ๓ / ๓๒

4 เล่มที่ ๑ อ่านผิดอ่านใหม่ เขียนผิดแก้ไข ๔ / ๓๒ เล่มที่ ๒ คำไทยที่มัก ใช้ผิด

5 ๑. ยุงก้นปล่อง ๒. ยุงก้นป่อง ๕ / ๓๒

6 ๑ ๑. กังวาล ๒. กังวาน ๖ / ๓๒

7 ๑. หมูหยอง ๒. หมูหย็อง ๗ / ๓๒

8 ๑. โควตา ๒. โควต้า ๘ / ๓๒

9 ๑. กระเพรา ๒. กะเพรา ๙ / ๓๒

10 ๑ ๑. ซ่าหริ่ม ๒. สลิ่ม ๑๐ / ๓๒

11 ๑. พลิ้ว ๒. พริ้ว ๑๑ / ๓๒

12 ๑. ทูต ๒. ฑูต ๑๒ / ๓๒

13 ๑. ตายทั้งกลม ๒. ตายท้อง กลม ๑๓ / ๓๒

14 ๑. ปกติ ๒. ปรกติ ๑๔ / ๓๒

15 ๑. น้ำมนต์ ๒. น้ำมนตร์ ๑๕ / ๓๒

16 ๑. นอต ๒. น๊อต ๓. น็อต ๑๖ / ๓๒

17 ๑. กงกรรมกง เกวียน ๒. กงเกวียนกำ เกวียน ๓. กงกำกง เกวียน ๑๗ / ๓๒

18 ๑. ผลัด ๒. ผัด ๑๘ / ๓๒

19 ๑. มรรคนายก ๒. มัคนายก ๓. มรรคทายก ๔. มัคทายก ๑๙ / ๓๒

20 ๑. คฤหาสน์ ๒. คฤหาสถ์ ๒๐ / ๓๒

21 ๑. วารดิถี ๒. วาระดิถี ๒๑ / ๓๒

22 ๑. กะพริบ ๒. กระพริบ ๒๒ / ๓๒

23 ๑. ถั่วพู ๒. ถั่วพลู ๒๓ / ๓๒

24 ๑. ผีซ้ำด้ำ พลอย ๒. ผีซ้ำด้าม พลอย ๒๔ / ๓๒

25 ๑. มุกตลก ๒. มุขตลก ๒๕ / ๓๒

26 ๑. ม่อห้อม ๒. ม่อฮ่อม ๓. หม้อห้อม ๒๖ / ๓๒

27 ๑. ฤาษี ๒. ฤๅษี ๒๗ / ๓๒

28 ๑. สัมมนา ๒. สัมนา ๒๘ / ๓๒

29 ๑. อัฒจันทร์ ๒. อัฒจรรย์ ๓. อัฒจันทน์ ๔. อรรธจันทร์ ๒๙ / ๓๒

30 ๑. อิสระเสรี ๒. อิสรเสรี ๓๐ / ๓๒

31 ๑. หอยจ๊อ ๒. ฮ่อยจ๊อ ๓๑ / ๓๒

32 ๑. ขมุกขมัว ๒. ขะมุกขะมัว ๓๒ / ๓๒


ดาวน์โหลด ppt แนะนำหนังสือวิชาการ ๑ / ๓๒ สมภพ มีบุญ อาจารย์ประจำสำนักวิชา ศึกษาทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google