งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แนะนำหนังสือวิชาการ สมภพ มีบุญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ๑/๓๒

2 ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐ…ของไทยทุกส่วน
๒/๓๒

3 คนไทยจำนวนมากใช้ภาษาไทย ไม่ถูกต้อง
๓/๓๒

4 เล่มที่ ๑ อ่านผิดอ่านใหม่ เขียนผิดแก้ไข
เล่มที่ ๒ คำไทยที่มักใช้ผิด ๔/๓๒

5 ๑. ยุงก้นปล่อง ๒. ยุงก้นป่อง
๑. ยุงก้นปล่อง ๒. ยุงก้นป่อง ๕/๓๒

6 ๑. กังวาล ๒. กังวาน ๖/๓๒

7 ๑. หมูหยอง ๒. หมูหย็อง ๗/๓๒

8 ๑. โควตา ๒. โควต้า ๘/๓๒

9 ๑. กระเพรา ๒. กะเพรา ๙/๓๒

10 ๑. ซ่าหริ่ม ๒. สลิ่ม ๑๐/๓๒

11 ๑. พลิ้ว ๒. พริ้ว ๑๑/๓๒

12 ๑. ทูต ๒. ฑูต ๑๒/๓๒

13 ๑. ตายทั้งกลม ๒. ตายท้องกลม
๑. ตายทั้งกลม ๒. ตายท้องกลม ๑๓/๓๒

14 ๑. ปกติ ๒. ปรกติ ๑๔/๓๒

15 ๑. น้ำมนต์ ๒. น้ำมนตร์ ๑๕/๓๒

16 ๑. นอต ๒. น๊อต ๓. น็อต ๑๖/๓๒

17 ๑. กงกรรมกงเกวียน ๒. กงเกวียนกำเกวียน ๓. กงกำกงเกวียน
๑. กงกรรมกงเกวียน ๒. กงเกวียนกำเกวียน ๓. กงกำกงเกวียน ๑๗/๓๒

18 ๑. ผลัด ๒. ผัด ๑๘/๓๒

19 ๑. มรรคนายก ๒. มัคนายก ๓. มรรคทายก ๔. มัคทายก
๑. มรรคนายก ๒. มัคนายก ๓. มรรคทายก ๔. มัคทายก ๑๙/๓๒

20 ๑. คฤหาสน์ ๒. คฤหาสถ์ ๒๐/๓๒

21 ๑. วารดิถี ๒. วาระดิถี ๒๑/๓๒

22 ๑. กะพริบ ๒. กระพริบ ๒๒/๓๒

23 ๑. ถั่วพู ๒. ถั่วพลู ๒๓/๓๒

24 ๑. ผีซ้ำด้ำพลอย ๒. ผีซ้ำด้ามพลอย
๑. ผีซ้ำด้ำพลอย ๒. ผีซ้ำด้ามพลอย ๒๔/๓๒

25 ๑. มุกตลก ๒. มุขตลก ๒๕/๓๒

26 ๑. ม่อห้อม ๒. ม่อฮ่อม ๓. หม้อห้อม
๑. ม่อห้อม ๒. ม่อฮ่อม ๓. หม้อห้อม ๒๖/๓๒

27 ๑. ฤาษี ๒. ฤๅษี ๒๗/๓๒

28 ๑. สัมมนา ๒. สัมนา ๒๘/๓๒

29 ๑. อัฒจันทร์ ๒. อัฒจรรย์ ๓. อัฒจันทน์ ๔. อรรธจันทร์
๑. อัฒจันทร์ ๒. อัฒจรรย์ ๓. อัฒจันทน์ ๔. อรรธจันทร์ ๒๙/๓๒

30 ๑. อิสระเสรี ๒. อิสรเสรี ๓๐/๓๒

31 ๑. หอยจ๊อ ๒. ฮ่อยจ๊อ ๓๑/๓๒

32 ๑. ขมุกขมัว ๒. ขะมุกขะมัว ๓๒/๓๒


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google