งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหารจัดการ ทรัพยากรการบริการ การบริหารจัดการ ทรัพยากรการบริการ ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหารจัดการ ทรัพยากรการบริการ การบริหารจัดการ ทรัพยากรการบริการ ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหารจัดการ ทรัพยากรการบริการ การบริหารจัดการ ทรัพยากรการบริการ ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 33101 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐศาสตร์

2 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกวัตถุประสงค์และวิธีการ จัดสรรทรัพยากร บอกวัตถุประสงค์และวิธีการ จัดสรรทรัพยากร

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหารจัดการทรัพยากร การ ผลิต การบริการการบริการ ทรัพยากรทรัพยากร การบริโภคการบริโภค

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริการ การผลิตสิ่งที่จับ ต้องไม่ได้ แต่สนองความ ต้องการของ ผู้บริโภค การผลิตสิ่งที่จับ ต้องไม่ได้ แต่สนองความ ต้องการของ ผู้บริโภค

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริการ คือ อะไร ? คือ การสื่อสารอย่างครบ วงจร สื่อจาก ท่าทาง ความรู้สึก คำพูดและโทนเสียง ต้องไปด้วยกัน และสบตา

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โดยมี 6 ข้อมูล ครบถ้วน  Who ใคร  What อะไร  Where ที่ไหน  When เมื่อไหร่  Why ทำไม  How อย่างไร

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ต้องบริการถึงระดับไหน ? บริการสุดชีวิต ลูกค้าต้องรู้สึก - ประทับใจ - มิรู้ลืม - อยากกลับมาใช้บริการอีก

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ลักษณะของ การบริการ ลักษณะของ การบริการ  รวดเร็ว ทันใจ  ช่วยเหลือ เห็นใจ  รีบแก้ไขอย่างเข้าใจ  ให้เกินความคาดหวัง ( ในใจ ) ( ข้อนี้ทำเสร็จ ลูกค้าจะ พอใจมาก )

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 5 ความ ต้องการของคน 5 ความ ต้องการของคน  ความสมหวังใน ชีวิต  ชื่อเสียง : EGO  การยอมรับของ สังคม  ความปลอดภัย  ความอยู่รอด

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ธรรมชาติ ของมนุษย์ ธรรมชาติ ของมนุษย์ มนุษย์ไม่ต้องการให้ใคร หยาม ดูถูก

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ธรรมชาติ ของมนุษย์ ธรรมชาติ ของมนุษย์  ต้องการความเด่น  ทำอะไรเพราะมีความ ต้องการ  มักสนใจแต่ตนเอง  เข้าข้างตนเอง  ชื่อเป็นสิ่งสำคัญ

12 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี  ชอบความเป็นกันเอง  ชอบให้ผู้อื่นแสดง ความเคารพ  ชอบให้คนอื่นเห็นด้วย  ชอบคนที่ฟังเวลาพูด  ไม่ชอบการตำหนิ

13 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี คนจะทำงาน บริการต้อง ….. คนจะทำงาน บริการต้อง ….. ตื่นเช้า จิตใจ เบิก บาน ดีใจมีงานทำ มั่นคง หนักแน่น ใจสู้ “ จูนคลื่น ” ที่ “ ทำงาน สนุกและสุขใจ ” อย่าให้ “ คลื่นหยุด ”

14 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การเตรียมตัว ใน การทำงาน การเตรียมตัว ใน การทำงาน  ร่างการแข็งแรง ทุ่มกาย ให้งาน  แต่งตัวให้เหมาะสมกับการ มาทำงาน  ห้ามใส่รองเท้าแตะ  เตรียมงานให้พร้อมก่อน เริ่มงาน 15 นาที  เป็นตัวแทนหน่วยงาน ตลอดเวลาทำงาน

15 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความโกรธ แสดง ว่าลูกค้าต้องการ  ได้งานเร็วขึ้น  ความเห็นอก เห็นใจ  ความร่วมมือ จากเรา  ความเคารพ  ความยก ย่องนับถือ  ความใส่ใจ

16 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ขั้นตอนสลาย พลังโกรธ รับฟัง และ ยอมรับ ตอบสนอง ( ขอโทษ อธิบาย ) ต้องแสดง ความเข้าใจ หาทาง แก้ไข ร่วมกัน ค้นหา สาเหตุ ติดตามผล

17 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ลักษณะที่ไม่เหมาะสม กับงานบริการ  หน้าบูด  ไม่มองหน้า คน  อารมณ์ไม่ดี  ไม่พูดไม่จา  เอาแต่ใจ ตนเอง  จู้จี้ ขี้บ่น  อวดเป็น วางท่า  พูดจา แดกดัน  ไม่คบหา สมาคม  ไม่มีน้ำใจ

18 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี  ใบหน้ายิ้มแย้ม  มองหน้า สบตาเวลา พูด  กล้าแสดงความนอบ น้อม  เลือกคำที่ไม่เกิด อารมณ์เสียต่อกัน

19 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี  การใช้โทนเสียง  อย่าปฏิเสธ ก่อนที่จะได้พยายาม  อย่าทำเฉพาะที่ จำเป็นเท่านั้น

20 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี บริการ “ 3 หน้า ” 1. หน้ารอบริการ

21 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี หน้าที่ 2 หน้า บริการเต็มใจ

22 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี หน้าที่ 3 หน้าเห็นใจ

23 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ยันต์กัน โกรธ ลูกค้า ( มี สิทธิ์ ) นักบริการ ( มี หน้าที่ )

24 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี สรุปข้อมูลการสัมมนา เรื่อง “ การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ปี 2547” ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ ให้บริการ และระบบการให้บริการ ของ ดร. นฤมล โชติเวช


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหารจัดการ ทรัพยากรการบริการ การบริหารจัดการ ทรัพยากรการบริการ ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google