งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือเล่มแรก Bookstart ควรพิศ สายภัทรานุสรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี โทร 086-4210-150.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือเล่มแรก Bookstart ควรพิศ สายภัทรานุสรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี โทร 086-4210-150."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือเล่มแรก Bookstart ควรพิศ สายภัทรานุสรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี โทร 086-4210-150

2 หนังสือเล่มแรก Bookstart 2535 Bookstart UK 2543 Bookstart Japan 254 5 Bookstart มูลนิธิหนังสือเพื่อ เด็ก 2547 Bookstart ประเทศไทย เป็นหนังสือเล่มแรกของชีวิตมนุษย์ ที่พ่อแม่อ่านให้ลูกฟัง

3 ความสำคัญของ หนังสือเล่มแรก เป็นกลไกใช้ดึงพ่อแม่ลูกเข้ามาอยู่ใกล้ กันใน 3 ขวบปีแรก เป็นเครื่องมือสร้างสายสัมพันธ์ที่มอง ไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้ภาพพ่อแม่ชัด ทำให้สายสัมพันธ์ชัด ทำให้ตัวตนชัด สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่จิตใจแข็งแรง และมีอนาคต

4 ความสำคัญของ หนังสือเล่มแรก ผลพลอยได้ ทำให้เด็กฉลาด ทำให้เด็กรักการอ่าน ไม่จำเป็นต้องมีตัวหนังสือ อาจเป็นเพียงหนังสือภาพที่ช่วยให้ เล่าเรื่องได้

5 ความสำคัญของ หนังสือเล่มแรก วิธีการ อ่านให้ลูกฟังตั้งแต่แรกเกิดทุกวัน อย่างน้อยวันละ 5-15 นาที อ่านทุกวันทุกคืนที่สะดวก ไม่มีวันหยุดและไม่หยุดราชการ เปลี่ยนหนังสือได้ตามอายุลูก

6 ความสำคัญของ หนังสือเล่มแรก เป้าหมาย เรียนรู้ว่าพ่อแม่นั้นมีจริงใน 6 เดือน แรก หลัง 6 เดือนสร้างสายสัมพันธ์ (attachment) กับสิ่งที่เรียกว่า “ พ่อ ” หรือ “ แม่ ” พัฒนาสายสัมพันธ์ให้ทอดยาวและ แข็งแรงมากขึ้นทุกขณะภายใน 3 ขวบปีแรก ถึงตัวไกลสายสัมพันธ์ยังอยู่

7 ความสำคัญของ หนังสือเล่มแรก เด็กที่มีภาพพ่อแม่ชัดและสาย สัมพันธ์แข็งแรง จะไม่เข้าหาอบายมุข ไม่ใช้พฤติกรรมเสี่ยงแม้ว่าอยู่ห่าง พ่อแม่ เช่น หนีเรียนไปเล่นเกมส์ เป็นเด็กดีเพราะความใกล้ชิดพ่อ แม่ มิใช่เพราะการสั่งสอน

8 ความสำคัญของ หนังสือเล่มแรก จากสายสัมพันธ์ เด็กจะสร้างตัวตน ของตนเอง “self” พ่อแม่ชัด สายสัมพันธ์ชัด ---> ตัวตนก็จะชัด จะรักตนเอง ไม่ใช้พฤติกรรมเสี่ยง รู้ว่าอนาคตของตนเองจะไปไหน เด็กที่ตัวตนไม่ชัดจะไม่มีตัวตนให้ รัก ไม่มีตัวตนให้ดูแล ใช้พฤติกรรม เสี่ยงไปวันๆ

9 ความสำคัญของ หนังสือเล่มแรก คำถาม 1. ใครจะเป็นเจ้ามือในการแจก หนังสือเล่มที่ 1,2,3 และ 4 ตามอายุ เด็กที่มากขึ้น 2. เมื่อแจกไปแล้วใครจะตามไปดูแล ช่วยเหลือให้พ่อแม่มือใหม่รู้จักใช้

10 ความสำคัญของ หนังสือเล่มแรก จากผลการวิจัยหนังสือเล่มแรก ต้องมีกระบวนการรองรับ 8 ขั้นตอน คือ 1. จัดมุมอ่าน 2. จัดบรรยากาศ 3. อุ้มลูกนั่งตัก 4. อ่านได้ทุกเวลา

11 ความสำคัญของ หนังสือเล่มแรก จากผลการวิจัยหนังสือเล่มแรก ต้องมีกระบวนการรองรับ 8 ขั้นตอน คือ 5. ออกเสียงสูงๆ ต่ำๆ 6. ชี้ชวนดูรูปภาพ 7. ตอบสนองเมื่อลูกสนใจ 8. อ่านทุกวันๆละ 10 นาที

12 ความสำคัญของ หนังสือเล่มแรก ผลกระทบต่อสังคมประเทศชาติ เราจะได้เด็กพันธุ์ใหม่ใน 3 ปี ข้างหน้า ได้เยาวชนพันธุ์ใหม่ที่ตัวตนชัดและ รักตนเองใน 10 ปีข้างหน้า ได้ประชากรพันธุ์ใหม่ที่มีอนาคต ชัดและพร้อมสร้างอนาคตใน 20 ปี ข้างหน้า เราจะไม่ช่วยกันหรือ

13 หนังสือเล่ม แรก

14 การเตรียมตัวของพ่อแม่ ในการอ่านหนังสือกับลูก เตรียมภาวะอารมณ์ เตรียมเวลา เตรียมความรู้ เตรียมเสียง เตรียมท่าทาง เตรียมสายตา

15 วิธีการให้พ่อแม่ลูกสนุก กับโลกหนังสือ พูดคุยกับลูกถึงรายละเอียดของ ภาพ อ่านแบบมีอารมณ์ร่วม คำนึงถึงช่วงระยะเวลาในการอ่าน ไม่ควรมีการแบ่งอ่าน ต้องสดชื่นกระตือรือร้น ควรหากิจกรรมหลากหลายมาทำ ลูกจะได้ไม่เบื่อ

16 เทคนิคการอ่านหนังสือกับ ลูก 1. อ่านตามต้นฉบับ 2. อ่านโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 3. อ่านไปคุยไป 4. อ่านไปเล่นไป 5. อ่านไปร้องไป 6. อ่านไปพับไป 7. อ่านไปวาดไป

17 กระบวนการในการใช้ หนังสือกับเด็ก 1. จัดมุมหนึ่งในบ้านให้เป็นมุม หนังสือ 2. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการอ่าน หนังสือร่วมกัน 3. สร้างช่วงเวลาที่ชื่นชอบของ ครอบครัว 4. อ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นประจำ 5. อ่านออกเสียงสูงๆต่ำๆ ทำเสียง เล็กเสียงน้อย 6. ในกรณีที่อ่านหนังสือไม่ออก หรือไม่คล่อง ให้ใช้ภาพใน หนังสือ เป็นประเด็นในการพูดคุย

18 กระบวนการในการใช้ หนังสือกับเด็ก 7. พ่อแม่ต้องใส่ใจและแสดงการ ตอบรับทุกครั้งที่ลูกแสดงความ ต้องการหนังสือ 8. อ่านทุกวัน วันละ 5-15 นาที


ดาวน์โหลด ppt หนังสือเล่มแรก Bookstart ควรพิศ สายภัทรานุสรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี โทร 086-4210-150.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google