งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CPU Optimization Cache and Pipelines. ม. ค. – พ. ค. 2008 58,378 คัน * 11,676 ต่อเดือน, 389 ต่อวัน, 16 คันต่อชั่วโมง คันละ 3:45 นาที *source: manager.co.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CPU Optimization Cache and Pipelines. ม. ค. – พ. ค. 2008 58,378 คัน * 11,676 ต่อเดือน, 389 ต่อวัน, 16 คันต่อชั่วโมง คันละ 3:45 นาที *source: manager.co.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CPU Optimization Cache and Pipelines

2

3 ม. ค. – พ. ค ,378 คัน * 11,676 ต่อเดือน, 389 ต่อวัน, 16 คันต่อชั่วโมง คันละ 3:45 นาที *source: manager.co.th (16/6/2008)

4

5

6

7 Henry Ford’s Model T

8 Processor Pipeline?

9 FLASHRAM ALU

10

11

12 Instruction Cache FLASHRAM ALU

13

14 int i; i = 3; 000D: MOVLW E: BCF F: MOVWF do { i--; 0010: DECF 21,F } while (i>0); 0011: MOVF 21,F 0012: BTFSS : GOTO } 0014: SLEEP Prefetch Cache

15 int i; i = 3; 000D: MOVLW E: BCF F: MOVWF do { i--; 0010: DECF 21,F } while (i>0); 0011: MOVF 21,F 0012: BTFSS : GOTO } 0014: SLEEP Buffer Cache


ดาวน์โหลด ppt CPU Optimization Cache and Pipelines. ม. ค. – พ. ค. 2008 58,378 คัน * 11,676 ต่อเดือน, 389 ต่อวัน, 16 คันต่อชั่วโมง คันละ 3:45 นาที *source: manager.co.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google