งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งวนซ้ำ (Looping)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งวนซ้ำ (Looping)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งวนซ้ำ (Looping)
อ.อรวรรณ เชาวลิต

2 While(1) เป็นคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานซ้ำเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดถูกต้องและหยุดการทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

3 While(2) #include <stdio.h> int main(int argc, char *argv[]) {
int i = 0; printf("I=%d\n",++i); return 0; } #include <stdio.h> int main(int argc, char *argv[]) { int i = 0; while (i<10) printf("I=%d\n",++i); } return 0;

4 Statement; Statement; } Next statement;
While(3) รูปแบบที่ 1 while (condition) Statement; Next statement; รูปแบบที่ 2 while (condition){ Statement; Statement; } Next statement;

5 While(4) Condition เงื่อนไขที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจ ถ้าเงื่อนไขจริงจะทำคำสั่งที่อยู่ภายใน while ถ้าเงื่อนไขไม่จริงจะออกไปทำคำสั่งที่อยู่จากคำสั่ง while Statement คำสั่งใดๆ ในภาษา c ถ้ามีมากกว่า1 คำสั่งต้องเขียนอยู่ในลักษณะของบล็อกดังรูปแบบที่ 2 Next Statement คำสั่งใดๆ ที่อยู่ต่อจากคำสั่ง while

6 While(5) NO condition Next statement YES Statement

7 While(6) #include <stdio.h> int main(int argc, char *argv[]) {
int i = 0; printf("I=%d\n",++i); return 0; } #include <stdio.h> int main(int argc, char *argv[]) { int i = 0; while (i<10) printf("I=%d\n",++i); } return 0;

8

9

10 Lab จงหาผลรวมของเลขคู่ของตัวเลขที่อยู่ระหว่าง 0 -10


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งวนซ้ำ (Looping)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google