งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งวนซ้ำ (Looping) อ. อรวรรณ เชาวลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งวนซ้ำ (Looping) อ. อรวรรณ เชาวลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งวนซ้ำ (Looping) อ. อรวรรณ เชาวลิต orawan@su.ac.th

2 While(1)  เป็นคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานซ้ำเมื่อ เงื่อนไขที่กำหนดถูกต้องและหยุดการทำงานเมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ

3 While(2) #include int main(int argc, char *argv[]) { int i = 0; while (i<10) { printf("I=%d\n",++i); } return 0; } #include int main(int argc, char *argv[]) { int i = 0; printf("I=%d\n",++i); return 0; }

4 รูปแบบที่ 1 while (condition) Statement ; Next statement; รูปแบบที่ 2 while (condition){ Statement ; } Next statement; While(3)

5 While(4)  Condition เงื่อนไขที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจ ถ้า เงื่อนไขจริงจะทำคำสั่งที่อยู่ภายใน while ถ้าเงื่อนไข ไม่จริงจะออกไปทำคำสั่งที่อยู่จากคำสั่ง while  Statement คำสั่งใดๆ ในภาษา c ถ้ามีมากกว่า 1 คำสั่งต้องเขียนอยู่ใน ลักษณะของบล็อกดังรูปแบบที่ 2  Next Statement คำสั่งใดๆ ที่อยู่ต่อจากคำสั่ง while

6 While(5) condition Next statement NO Statement YES

7 While(6) #include int main(int argc, char *argv[]) { int i = 0; while (i<10) { printf("I=%d\n",++i); } return 0; } #include int main(int argc, char *argv[]) { int i = 0; printf("I=%d\n",++i); return 0; }

8

9

10 Lab จงหาผลรวมของเลขคู่ของตัวเลขที่อยู่ ระหว่าง 0 -10


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งวนซ้ำ (Looping) อ. อรวรรณ เชาวลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google