งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ่อปลา - คุณภาพน้ำ ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. (043) 364491 ;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ่อปลา - คุณภาพน้ำ ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. (043) 364491 ;"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บ่อปลา - คุณภาพน้ำ ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. (043) 364491 ; btengjar@kku.ac.th

3 ที่ตั้ ง น้ำคุณภาพดี - อย่าง เพียงพอ กรดด่าง ออกซิเจนละลาย ในน้ำ อุณหภูมิ ความ เค็ม ความกระด้าง ฯ คุณภาพดินที่เหมาะสม น้ำไม่ท่วม - ไม่ลาดชัน ถนน - ไฟฟ้า - ฯ ปลอดภัย ใกล้ตลาด - แหล่งวัตถุดิบ

4 คุณภาพดิน คุณสมบัติทางเคมี กรด - ด่าง แหล่งอาหาร เกลือแร่ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ ความอุ้มน้ำ ความเค็ม

5 แหล่ง น้ำ แม่น้ำลำคลอง - ลำธาร - คลอรีน 100 ก./ คิว ปูนขาว 300 ก./ คิว - ฟอร์มาลิน 30-50 ซีซี / คิว น้ำบาดาล.... เพิ่ม ออกซิเจน น้ำประปา.... ฆ่าคลอรีน บ่อพักน้ำ

6 ปลา น้ำ & ซักประวัติ สังเกตพฤติกรรม - ตรวจตัวปลา เก็บเชื้อ - เนื้อเยื่อ - น้ำไปตรวจ ขั้นตอนการตรวจ ปลาป่วย

7 ปลา เชื้อ โรค สิ่งแวดล้อม โรค ปลา

8

9 คุณภา พน้ำ คุณสมบัติทางเคมี กรดด่าง ออกซิเจน ละลายในน้ำ แอมโมเนีย ความกระด้าง แคลเซียม ฟอสฟอรัส คลอรีน ก๊าซไข่เน่า สารพิษ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ สี แสง อุณหภูมิ ความ ขุ่น ความเค็ม

10 - ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำควร ~ 5 มก / ลิตร (ppm) - …planktons, air, Rx - น้ำใต้ดิน … O 2 ต่ำ

11 ค่ากรดด่างที่เหมาะสม 6.5-8.5

12 pH= - log [H + ] pH 4 หรือ น้อยกว่า … ตาย pH 4-6… การเติบโต - ผลผลิต, อาจมีการตาย pH 6.5-9.0…OK pH 9-11... การเติบโต  ผลผลิต  อาจมีการตาย pH 11…die pH … พิษ NH 3 pH … Planktons, Organisms, Algae

13 ค่าความเค็ม ( หนึ่งในพันส่วน ) … ช่วยในการเปลี่ยนอิออน

14 แอมโมเนีย …. NH 4 + NO 2 - NO 3 - แบคทีเรีย ไนโตรโซโมแนส ….. เปลี่ยน แอมโมเนียเป็นไนไตรต์ แบคทีเรีย ไนโตรแบคเทอร์ ….. เปลี่ยน ไน ไตรต์เป็นไนเตรต

15 ค่าอัลคาไลน์ …..HCO 3 -, CO 3 =, OH – ~ Hardness

16 = ความกระด้าง - - Ca 2+, Mg 2+, >>Al 2+, Fe 2+, Zn 2+, Mn 2+ ควรมีค่า 50-250 มก / ลิตร ( พีพีเอ็ม ) = ฟอสฟอรัสควรมีค่าน้อยกว่า 3 มก / ลิตร ( พีพีเอ็ม ) = คลอรีนควรมีค่าน้อยกว่า 0.01 มก / ลิตร ( พีพีเอ็ม ) = สารพิษ …. ยาฆ่าแมลง - โลหะหนัก

17 สีของน้ำที่เหมาะคือ เขียวอมน้ำตาล … ค่า ความขุ่น 30-60 ซม.

18 อุณหภูมิที่ปลาชอบ 25- 32 Celsius

19 แพลงก์ตอน

20 สาหร่าย คลอเรลล่า

21 โคพีพอด โรติ เฟอร์

22 การเตียมบ่อปลา บ่อ ใหม่ บ่อ เก่า ปล่อยน้ำเก่า ออก ลอก - ปรับพื้น บ่อ ตากบ่อ โรยปูนขาว เติมน้ำ - เบื่อปลา ทําสีน้ำ  2, 3, 4

23

24 บ่อพลา สติค

25

26 แบคทีเรีย ยีสต์ ราฯ สายพันธุ์ไทย - ราชการ รับรอง แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย เจริญเติบโตดีขึ้น / เพิ่ม ความแข็งแรง จุลินทรีย์ใช้ใน สัตว์น้ำ

27

28 Oscillatoria sp. Microcystis sp. neurotoxin hepatic necrosis, sudden deathhepatic necrosis, tumor stimulator Anabaena sp. Microc ystin Ana&Micro cystin Water

29 Redtide = Karenia brevis (Brevetoxin) Itchy, Cough, May Die… Shellfish poisoning


ดาวน์โหลด ppt บ่อปลา - คุณภาพน้ำ ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. (043) 364491 ;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google