งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากสัตว์ ปลา ป่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากสัตว์ ปลา ป่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากสัตว์ ปลา ป่น

2 ปลาป่น (Fish meal) - เป็นวัตถุดิบที่อาจทำจากปลาทั้งตัว เศษเหลือจาก อุตสาหกรรมประมง - เป็นแหล่งวัตถุดิบโปรตีนที่มีคุณค่า ทางอาหารสูง ใกล้เคียงกับน้ำนม และย่อยได้ง่าย - Ca, P,other minerals - animal protein factor (APF) - ราคาแพงจึงนิยมใช้เฉพาะในอาหาร สุกรและสัตว์ปีก

3 ปลาป่นที่ผลิตในประเทศไทย ปลาขนาดเล็ก ปลาที่ได้จากอวนลาก ซึ่งเป็นปลาหน้าดินเช่น ปลาแป้น ปลา วัว ปลาหลังเหลือง ปลาซิว ปลาทูเล็ก เป็นต้น ปลาเป็ด กากปู เปลือกหอยติดมาด้วย คุณภาพของปลาป่นภายในประเทศต่ำ ปลาผิวน้ำ ปลาหลังเขียว ปลาทูแขก คุณภาพดี โปรตีนสูง สะอาด

4 ลักษณะทางกายภาพของปลาป่น สี (color) น้ำตาลออกเหลือง น้ำตาลเข้ม ( ปลา สด ) สีออกเทา ( ปลาไม่สด ) สีแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับชนิด ความสดของปลา กระบวนการผลิต กลิ่น ( odour) กลิ่นหอมเหมือนปลาแห้งป่น กลิ่นเหม็นออกเค็ม ( ปลาไม่สด )

5 ลักษณะเนื้อ ( texture) ปลาสด : พบเส้นกล้ามเนื้อปลา และมี ลักษณะฟู ปลาไม่สด : เนื้อค่อนข้างละเอียด เส้น กล้ามเนื้อปลามีน้อย เนื้อปลาถูกย่อยสลาย

6 กระบวนการผลิตปลาป่นในประเทศ ไทย 1. ปลาป่นอัดน้ำมัน ( ปลาป่นจืด ) ปลาดิบ นึ่ง ต้มสุกด้วยไอน้ำร้อน ความดันประมาณ 1.05-2.81 กก./ ซม 2 เข้าเครื่องบีบอัดเอาน้ำและ น้ำมันออก อบแห้ง บดบรรจุ กระสอบ

7 โปรตีนสูง ( 50-70 %) คุณภาพดี lysine, met, try เกลือต่ำประมาณ 3 % ไขมันต่ำ 5-6 % เก็บได้นาน 2. ปลาป่นไม่อัดน้ำมัน ( ปลาป่น ธรรมดา ปลาป่นเค็ม ) ปลาดิบอบแห้ง บด บรรจุกระสอบ โปรตีน 35-50 % เกลือ 5-7 % ไขมันสูง เก็บได้ไม่นาน กลิ่นหืน

8 มาตรฐานการกำหนดคุณภาพปลาป่นของ ไทยโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ไขมันไม่มากกว่าร้อยละ 10 กากไม่มากกว่าร้อยละ 2 เถ้าไม่เกินร้อยละ 30 เกลือไม่เกินร้อยละ 3

9

10 ปลาป่นที่ควรใช้เป็นอาหารสัตว์ ความชื้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 หากสูงกว่านี้อาจจะมี ปัญหาเสียเร็ว โปรตีนอย่างน้อยร้อยละ 52 ควรมีประมาณร้อยละ 58 ขึ้นไป ไขมันสูงสุดร้อยละ 12 หากสูงมากจะทำให้ ไฟไหม้ และเหม็นหืน ความเค็มสูงสุดร้อยละ 3.5 โดยทั่วไปปลาป่นจะ มีเกลือร้อยละ 1-2 แคลเซียมสูงสุดร้อยละ 8 ปลาป่นที่ดีควรมีค่า ไม่เกินสองเท่าของ ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสต่ำสุดร้อยละ 2 ทั่วไปมีร้อยละ 2.5-3.5

11 คุณภาพของปลาป่น ผลิตใน ประเทศไทย โปรตีน / กรดอะมิโน เกรด 1 เกรด 1 เกรด 2 เกรด 3 ( นำเข้า ) โปรตีน 66.9 66.3 60.2 54.9 Lysine 4.5 4.7 4.2 3.8 Methionine 1.7 1.9 1.6 1.6 Histidine 1.9 1.9 1.4 1.4 Arginine 4.8 4.9 4.4 4.4

12 ปลาป่นต่างประเทศ คุณภาพ ค่อนข้างคงที่เพราะผลิตจาก ปลาป่นชนิดเดียวกัน เช่น ปลา เฮอริง เมนฮาเดน หรือ แอนโช วี ซึ่งมี ไขมันสูง จึงไม่เป็นที่นิยมของ มนุษย์

13 ส่วนประกอบทางเคมี ของปลาป่น Red Fish White Fish ไทย DM 92 92.0 92.1 CP 57.0 63.0 55.9 EE 8.0 4.0 6.2 CF 1.0 1.0 0.7 Ash 26.0 22.0 25.8 Ca 7.8 7.0 6.8 P 3.8 3.5 2.7 TDN 70 72 ไม่มีข้อมูล

14 Corn Fish meal SBM CP10.4 77.4 52.4 Arg 0.45 4.5 3.8 His 0.18 1.6 1.4 Ile 0.45 3.5 2.8 Leu 0.99 5.7 4.3 Lys 0.18 6.2 3.4 Phe 0.45 3.1 2.8 Thr 0.36 3.2 2.2 Try 0.09 0.9 0.7 Met 0.09 2.3 0.7

15 Anchovy Herring Menhaden DM929392 ME 2580 3190 2820 CP 64.2 72.3 60.1 EE 5.0 10.0 9.4 Arg 2.78 4.21 3.81 Lys 3.28 5.07 5.47 His 2.18 1.59 1.74 Met 1.00 1.95 2.16

16 ลักษณะปลาป่นที่ดี - สะอาด ไม่เน่า และแห้ง ( ความชื้นไม่เกิน 10%) - มี NaCl ได้ประมาณ 3% แต่ไม่เกิน 7% - มีน้ำมันน้อย เพราะถ้ามากจะ - Oxidize เร็ว - เนื้อมีกลิ่น - แหล่งของ Lysine, Vit B

17 ข้อมูลที่ควรจะรู้เมื่อซื้อ ปลาป่น - ชนิด และขนาดของปลา - ความสด สารกันเน่าเสีย - Antioxidants - อุณหภูมิที่ใช้ drying

18 ความผันแปรของคุณค่าทางอาหาร - ชนิดและขนาดปลา : ปลาตัวใหญ่จะมีเนื้อปลา มากกว่า : ปลาทะเลลึกโปรตีนสูง - กรรมวิธีในการผลิต : ปลาเน่า ความร้อนสูง ( > 60 o c) Lys จะถูกทำลาย - เถ้าและไขมันในปลา : เถ้าสูง โปรตีนต่ำ : ใขมันสูง หืน กลิ่นเหม็น - การปลอมปน ทรายละเอียด เปลือกหอย หินฝุ่น ขนไก่ป่น

19 ข้อจำกัดในการใช้ปลาป่น - ปลาดิบมี anti-thiamine ทำให้ สัตว์ใช้ B 1 ไม่ได้ - ถ้าใช้มากเกินไปจะขาด folic acid - ปลาเน่าจะมี Salmonella - กลิ่นเน่าจะมี biogenic amine (histamin) ทำให้ท้องร่วง

20 การใช้ในสูตรอาหารสัตว์ ลูกสุกรที่ให้ creep feed 10% สุกรหย่านม 5% สุกรขุน 7% พ่อ - แม่พันธุ์ 7% ไก่เล็ก 8% ไก่โต 5%

21 สัตว์กระเพาะรวม ลูกสัตว์ที่ต้องการโปรตีน และกรดแอ มิโนที่จำเป็นสูง สารกระตุ้นการ เจริญเติบโต สัตว์โตใช้ < 5 % แหล่งแร่ธาตุ สารกระตุ้นการเจริญเติบโต


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากสัตว์ ปลา ป่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google