งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

24 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "24 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 24 มิ. ย. 57

2 ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

3 ก ารรักษาความ สงบเรียบร้อย จุดตรวจ ร่วม พตท. ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และการ รปภ. สถานที่สำคัญ

4 กิจกรรมเสวนาคืนความสุขให้กับ จังหวัดชัยภูมิ

5

6 กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน อ. เนินสง่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,800 คน

7 กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน อ. เมืองชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

8 จัดกิจกรรม “ จังหวัดเคลื่อนที่เวทีเสวนาคืน ความสุข สู่ ประชาชน ” ว. ด. ป. ชป. จำนวนประ ขาขน 4- มิ. ย. ชุมชนขี้เกล็กใหญ่ เทศบาลเมือง ช. ย. 200 5- มิ. ย. ชุมชนเมืองน้อยใต้ เทศบาลเมือง ช. ย. 300 6- มิ. ย. ชุมชนสนามกีฬาเก่า เทศบาลเมือง ช. ย. 320 9- มิ. ย. อ. หนองบัวแดง 400 9- มิ. ย. อ. ภักดีชุมพล 350 13- มิ. ย. อ. จัตุรัส 600 13- มิ. ย. อ. บำเหน็จณรงค์ 540 16- มิ. ย. อ. บ้านเขว้า 700 16- มิ. ย. อ. หนองบัวระเหว 450 18- มิ. ย. อ. ซับใหญ่ 280 18- มิ. ย. อ. เทพสถิต 560 20- มิ. ย. อ. แก้งคร้อ 1,210 20- มิ. ย. อ. คอนสวรรค์ 750 23- มิ. ย. อ. เนินสง่า 900 รวม 7,560

9 สรุปผลการปฏิบัติของ ชป. มวลชน 16 ชป. ชป. ตำบล ที่ลง จำนวน ตำบล หมู่บ้า นที่ลง จำนวน หมู่บ้า น ร้อยละ จำนวน ปชช. ชป. อ. จัสตุรัส 698311969.752,094 ชป. อ. หนอง บัวระเหว 45365862.071,720 ชป. อ. บ้านเข ว้า 46598867.051,625 ชป. อ. บ้าน แท่น 55566684.851,922 ชป. อ. ภักดี ชุมพล 44304763.834,040 ชป. อ. เกษตร สมบูรณ์ 11 10714474.313,561 ชป. อ. คอน สาร 88698581.181,950 ชป. อ. หนอง บัวแดง 588513065.382,468 ชป. อ. ภูเขียว 6117515548.391,150 ชป. อ. ซับ ใหญ่ 33293778.381,350 ชป. อ. บำเหน็จ ณรงค์ 77739576.843,035 ชป. อ. เทพ สถิต 35479251.091,800 ชป. อ. เนิน สง่า 34284858.332,700 ชป. อ. คอน สวรรค์ 596510363.113,210 ชป. อ. แก้งคร้อ 121311312689.682,645 ชป. อ. เมือง ช. ย. 14184222418.755,120 รวม 100126997 1,61 7 61.6 6 40,3 90

10 ความผิด จับกุม / ราย ผู้ต้องหา / คน ของกลาง ยาเสพติด 46 ยาบ้า 134 เม็ด, ยา ไอซ์ 0.09 ก. การพนัน ทั่วไป 210 รวม 616 ส รุปผลการจับกุมการกระทำผิด กฎหมาย

11 ของกลาง 1. ซองกระสุนปืน M16 จำนวน 2 ซอง 2. ซองกระสุนปืน AK 47 จำนวน 1 ซอง 3. ลูกกระสุนปืน M16 จำนวน 150 นัด 4. ลูกกระสุนปืน AK 47 จำนวน 8 นัด ต. บ้านหัน อ. เกษตรสมบูรณ์

12 ส รุปผลการจับกุมการกระทำผิด กฎหมาย ของกลาง 1. ยาบ้า 20 เม็ด 2. รถเก๋ง 1 คัน 3. โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง

13 ส รุปผลการจับกุมการกระทำผิด กฎหมาย ของกลาง 1. ยาบ้า จำนวน 400 เม็ด 2. เงินสด จำนวน 16,400 บาท

14 แผนการปฏิบัติในวันนี้ ในวันนี้ เวลา 1330 ผบ. กกล. รส. จว. ช. ย. เป็น ประธานการประชุม ติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติงานในห้วงเวลา 1 เดือนของ กกล. รส. จว. ช. ย. โดยเชิญ ผวจ. จว. ช. ย. และ ผู้รับผิดชอบงานด้านความ มั่นคงของจังหวัด, ผบก. ภ. จว. ช. ย. พร้อมรอง ผบก. ภ. จว. ช. ย. ด้านความ มั่นคง หน. นปพ. ตร. ภ. จว. ช. ย. และหัวหน้า สถานีตำรวจทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมพญา แล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิเพื่อสรุปผลและ ประเมินผลการปฏิบัติในห้วงการปฏิบัติงานที่ ผ่านมารอบ 1 เดือน ผลการดำเนินการจะแจ้ง ให้ทราบต่อไป

15 การฝึกเฉพาะหน้าที่ ทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ / ๕๗

16 การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ / ๕๗ ตามคำสั่งการฝึก * การฝึกทหารใหม่ ห้วง ๑ พ. ค. ๕๗ - ๘ ก. ค. ๕๗ * การฝึกเฉพาะหน้าที่ห้วง ๑๙ ก. ค. - ๒๓ ก. ค. ๕๗ ปรับการฝึกเฉพาะหน้าที่เป็นวันที่ ๓๐ มิ. ย. - ๔ ก. ค. ๕๗

17 24 มิ. ย. 57

18 หลักฐานการฝึกเฉพาะหน้าที่ ทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ / ๕๗ ๑. คำสั่ง ทบ.( เฉพาะ ) ที่ ๑๐๘๗ / ๕๖ ลง ๒๓ ก. ย. ๕๖ ๒. คู่มือราชการสนามว่าด้วยการฝึกทหาร รส. ๒๑ - ๕ ๓. คู่มือราชการสนามว่าด้วยการฝึกที่เน้น ผลการปฏิบัติ รส. ๒๑ - ๖ ๔. คู่มือราชการสนามว่าด้วยเครื่องช่วยฝึก รส. ๒๑ - ๘ ๕. ระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ สำหรับทุกเหล่าของ ทบ. ๑๐สัปดาห์

19 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทหารใหม่ได้รับการฝึกเฉพาะหน้าที่ ต่อเนื่องจาก การฝึกทหารใหม่ หลังจากจบการฝึก ทหารใหม่ก่อนกำหนด


ดาวน์โหลด ppt 24 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google