งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โภชนบัญญัติ สู่การปฏิบัติเพื่อ โภชนาการที่ดี โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ โภชนาการ - โฆษกกระทรวงสาธารณสุข - อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โภชนบัญญัติ สู่การปฏิบัติเพื่อ โภชนาการที่ดี โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ โภชนาการ - โฆษกกระทรวงสาธารณสุข - อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โภชนบัญญัติ สู่การปฏิบัติเพื่อ โภชนาการที่ดี โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ โภชนาการ - โฆษกกระทรวงสาธารณสุข - อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่ง ประเทศไทย - ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและ กลไกเพื่อเด็กไทยโภชนาการสมวัย

2 ประเด็น โภชนาการเด็กวัยเรียน โภชนาการเด็กวัยเรียน ปัญหาโภชนาการและ พฤติกรรมการกิน ปัญหาโภชนาการและ พฤติกรรมการกิน โภชนบัญญัติ คัมภีร์การ กิน โภชนบัญญัติ คัมภีร์การ กิน โภชนบัญญัติสู่การปฏิบัติ ในเด็กวัยเรียน โภชนบัญญัติสู่การปฏิบัติ ในเด็กวัยเรียน

3 เด็กไทย คือ … ต้นกล้าแห่ง สังคมไทย ที่จะเติบใหญ่เป็น ต้นไม้ คลุมแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นและผาสุก

4 ถ้าต้นกล้างอก งามดี มีความสมบูรณ์ ตามวัย จะกลายเป็น ต้นใหญ่ที่ แข็งแกร่ง มีพลังแรง สร้าง แผ่นดิน

5 ความจริงของ ต้นกล้า เติบโตด้านร้างกาย และสมองเร็วมาก เติบโตด้านร้างกาย และสมองเร็วมาก การเติบโตต้อง พึ่งพาอาหาร และ โภชนาการ และการ เลี้ยงดู การเติบโตต้อง พึ่งพาอาหาร และ โภชนาการ และการ เลี้ยงดู

6 อาหารพอเพียง พอเหมาะก่อให้ ต้นกล้าไทยเติบ ใหญ่ โภชนาการดี

7 ปัญหาของ ต้นกล้า ได้รับอาหารไม่ เพียงพอ / ขาดคุณภาพ พร่องสารอาหารตัวเตี้ยสมองเล็ก IQ ต่ำ เจ็บป่วย อ่อนแอ เรียนรู้ช้า

8 ปัญหาของ ต้นกล้า II ได้รับอาหารล้นเกินอ้วนโรควิถีชีวิต

9 เด็กไทยใน โรงเรียน คือต้นกล้าที่ผู้ใหญ่ ต้องใส่ใจ รดน้ำ พรวนดิน

10 รดน้ำ พรวนดิน คือ การดูแล เอาใจใส่ ด้านโภชนาการ และ พัฒนาการ เพื่อ ให้มีศักยภาพของการ เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ

11 ทุพโภชนาการในเด็ก เกิดมาจากหลาย ปัจจัย แต่ พฤติกรรมการกินที่ไม่ พึงประสงค์ คือ ปัจจัยหลักและสำคัญ ยิ่ง

12 พฤติกรรมการกินที่ไม่ พึงประสงค์ กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ไม่ได้สัดส่วน กินแป้งจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ข้าว กินผัก ผลไม้น้อยลง กินโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากไป ดื่มนมยังไม่เหมาะสม กินอาหารหวาน มัน เค็มมาก กินอาหารปนเปื้อน ริดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

13 พฤติกรรมการกินไม่ พึงประสงค์ กำหนดเป็น โภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อ พัฒนาพฤติกรรมการ กินที่พึงประสงค์

14 โภชนบัญญัติ 9 ประการ ข้อปฏิบัติการกินอาหาร เพื่อสุขภาพ ที่ดีของคน ไทย ….. FBDG (FOOD DIETARY GUIDELINES FOR THAI)

15 โภชนบัญญัติ เป็น คัมภีร์แห่งการกิน ของ คนไทยยุคใหม่

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 สรุป จากอาหารหลัก 5 หมู่ สู่ โภชนบัญญัติ พัฒนามาเป็น ธงโภชนาการ แล้วจะลงจานผ่านเข้าปาก ได้อย่างไร ?

28 ความไม่รู้ ความไม่ตระหนัก เด็กจึงไม่รู้จักกิน อาหารตาม โภชนบัญญัติ

29 จะทำให้เด็กไทย ได้มีความรู้ คู่ ความ ตระหนัก เพื่อ จะได้รู้จักกินอาหารตาม โภชนบัญญัติ ได้อย่างไร ?

30 เป็นคำถาม ที่ทุกท่านจะมาช่วยกัน หาคำตอบ ถ้าได้ท่านคือ... ผู้กำหนดนวัตกรรมทาง โภชนาการ ให้กับประเทศไทย

31 ชุดการเรียนการสอน โภชนบัญญัติและธง โภชนาการ คือ มติใหม่หรือนวัตกรรม การพัฒนาพฤติกรรม การกินของเด็กไทย

32 แนวคิดการสร้าง นวัตกรรมการเรียนรู้ เรียนรู้บูรณาการในสาระการเรียน การสอน เรียนรู้บูรณาการในสาระการเรียน การสอน เรียนรู้อยู่ในวิถีชีวิต เรียนรู้อยู่ในวิถีชีวิต เรียนรู้คู่ความสนุกประยุกต์ได้ เรียนรู้คู่ความสนุกประยุกต์ได้ เรียนรู้คู่การมีส่วนร่วม เรียนรู้คู่การมีส่วนร่วม เรียนรู้สู่การปฎิบัติ เรียนรู้สู่การปฎิบัติ

33 นวัตกรรมติที่ได้ จะทดลองใช้และ ประเมิน แล้วเดินหน้าต่อ เมื่อมั่นใจพอ ขอขยาย นำไปใช้ทั่วประเทศ

34 ขอบคุณและ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โภชนบัญญัติ สู่การปฏิบัติเพื่อ โภชนาการที่ดี โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ โภชนาการ - โฆษกกระทรวงสาธารณสุข - อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google