งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่ปั๊มคลัตช์บน แป้น คลัตช์ กระบอก คลัตช์ล่าง จานกด คลัตช์ แผ่น คลัตช์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่ปั๊มคลัตช์บน แป้น คลัตช์ กระบอก คลัตช์ล่าง จานกด คลัตช์ แผ่น คลัตช์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 แม่ปั๊มคลัตช์บน แป้น คลัตช์ กระบอก คลัตช์ล่าง จานกด คลัตช์ แผ่น คลัตช์

5

6

7 ฟลายวีล แผ่น คลัตช์ แผ่นกด คลัตช์

8

9

10 ระบบคลัตช์เป็นระบบที่มีความสำคัญมากต่อการเข้าเกียร์เดินหน้าและถ่อยหลัง ของรถยนต์ ดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจในการใช้งานของระบบคลัตช์ให้ถูกต้อง เพื่อให้การใช้งานในระบบคลัตช์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างสำคัญในระบบคลัตช์ดังที่ได้กล่าวมาก็คือ 1. แม่ปั๊มคลัตช์ตัวบน 4. แผ่นคลัตช์ 2. กระบอกคลัตช์ล่าง 5. ฟลายวีล 3. จานกดคลัตช์ สาเหตุที่ทำให้คลัตช์ไหม้คือ 1. วิธีการขับรถไม่ถูกต้อง ( เท้าวางอยู่บนแป้นคลัตช์ตลอดเวลาที่ขับรถ ) 2. รถตกหล่ม 3. การใช้รถในเส้นทางที่เป็นทางสูงชันและบรรทุกน้ำหนักมากๆ วิธีการแก้ไข ให้ท่านทดสอบการทำงานของคลัตช์ตามวิธีที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อตรวจสอบ แล้วคลัตช์มีปัญหา ให้ท่านนำรถเข้าศูนย์บริการอีซูซุเพื่อทำการแก้ไขต่อไป


ดาวน์โหลด ppt แม่ปั๊มคลัตช์บน แป้น คลัตช์ กระบอก คลัตช์ล่าง จานกด คลัตช์ แผ่น คลัตช์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google