งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VS

2 การวินิจฉัยปัญหารถยนต์ไม่มีกำลัง
เนื่องจากคลัตช์ไหม้ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงโครงสร้างการทำงานพื้นฐานระบบคลัตช์ได้ 2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงสาเหตุของคลัตช์ไหม้ได้ 3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงวิธีการแก้ไขปัญหาคลัตช์ไหม้ได้

3 โครงสร้างหน้าที่และการทำงานของระบบคลัตช์
แม่ปั๊มคลัตช์บน แผ่นคลัตช์ แป้นคลัตช์ จานกดคลัตช์ กระบอกคลัตช์ล่าง

4 การทำงานของแม่ปั๊มคลัตช์บน
พลังงานไฮดรอลิก พลังงานกล

5 การทำงานของกระบอกคลัตช์ล่าง
พลังงานไฮดรอลิก พลังงานกล

6 ชิ้นส่วนหลักในระบบคลัตช์ ขณะไม่ได้เหยียบคลัตช์ ขณะเหยียบคลัตช์
ตัดกำลังจากเครื่องยนต์ ต่อกำลังกับเครื่องยนต์ ฟลายวีล แผ่นคลัตช์ แผ่นกดคลัตช์

7 วิธีการตรวจสอบการทำงานของคลัตช์ ภาพอุปกรณ์ที่เสียหายจากการเลี้ยงคลัตช์
แผ่นคลัตช์เกิดรอยไหม้ จานกดคลัตช์ไหม้ ฟลายวีลเป็นรอย

8 วิธีการวัดอุปกรณ์ระบบคลัตช์ เปลี่ยนแผ่นคลัตช์ - จานกดใหม่

9 สรุป ระบบคลัตช์เป็นระบบที่มีความสำคัญมากต่อการเข้าเกียร์เดินหน้าและถ่อยหลัง ของรถยนต์ ดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจในการใช้งานของระบบคลัตช์ให้ถูกต้อง เพื่อให้การใช้งานในระบบคลัตช์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างสำคัญในระบบคลัตช์ดังที่ได้กล่าวมาก็คือ 1. แม่ปั๊มคลัตช์ตัวบน แผ่นคลัตช์ 2. กระบอกคลัตช์ล่าง ฟลายวีล 3. จานกดคลัตช์ สาเหตุที่ทำให้คลัตช์ไหม้คือ 1. วิธีการขับรถไม่ถูกต้อง ( เท้าวางอยู่บนแป้นคลัตช์ตลอดเวลาที่ขับรถ ) 2. รถตกหล่ม 3. การใช้รถในเส้นทางที่เป็นทางสูงชันและบรรทุกน้ำหนักมากๆ วิธีการแก้ไข ให้ท่านทดสอบการทำงานของคลัตช์ตามวิธีที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อตรวจสอบ แล้วคลัตช์มีปัญหา ให้ท่านนำรถเข้าศูนย์บริการอีซูซุเพื่อทำการแก้ไขต่อไป


ดาวน์โหลด ppt VS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google