งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟีโลทอง philodendron sp. ฟีโลทอง philodendron sp. ผู้จัดทำ นาย จะเผอะ แซ่แล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์ อารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟีโลทอง philodendron sp. ฟีโลทอง philodendron sp. ผู้จัดทำ นาย จะเผอะ แซ่แล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์ อารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟีโลทอง philodendron sp. ฟีโลทอง philodendron sp. ผู้จัดทำ นาย จะเผอะ แซ่แล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์ อารี

2

3 ฟีโลท อง ฟีโลท อง ฟีโลทอง ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน และหมู่เกาะ อินเดียตะวันตก ใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : นิยมปลูก เป็นพืชคลุมดิน หรือปลูกลงกระถางให้เกาะพัน หลัก เพื่อ ประดับในอาคาร ชอบอากาศร้อนชื้น ไม่ควรถูก แสงแดดจัดตรงๆ เพราะจะทำให้ใบไหม้

4 ลักษณะทั่วไป ต้นไม้ประดับเป็นไม้เลื้อย ชอบขึ้นเลื้อยพัน กับต้นไม้ใหญ่ ใช้รากอากาศช่วยยึดเกาะ พยุงต้นไว้ ลำต้นขนาด 2- 4 เซนติเมตรใบ ใบเดี่ยวรูปใบพายขนาดใหญ่กว้าง 7-12 เซนติเมตรยาว 12-19 เซนติเมตร ปลายใบ แหลมและใบมักจะโค้ง สีเหลืองทอง ใบแก่ จะมีสีเขียวอมเหลือง ขอบใบเรียบ ดอก ดอกช่อ มีกาบหุ้ม ไม่มีความสวยงาม

5 ลักษณะทางพฤษศาสร์ ต้นฟีโลทองชอบขึ้นเลื้อยพันกับต้นไม้ ใหญ่ ใช้รากอากาศช่วยยึดเกาะพยุงต้นไว้ ลำต้นขนาด 2- 4 เซนติเมตรใบใบเดี่ยวรูป ใบพายขนาดใหญ่กว้าง 7-12 เซนติเมตรยาว 12-19 เซนติเมตร ปลายใบแหลมและใบ มักจะโค้ง สีเหลืองทอง ใบแก่จะมีสีเขียว อมเหลือง ขอบใบเรียบ ดอก ดอกช่อ มี กาบหุ้ม ไม่มีความสวยงาม

6  ฟิโลทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Philodendron erubescens K. Koch & Augustin 'Lemon Lime' ชื่อวงศ์ : Araceae ชื่อสามัญ : - ชื่อพื้นเมือง : ฟิ โลเดนดรอนสีทอง ฟิลโลทอง ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้เลื้อย ขนาด [Size] : ขนาด เล็ก สีดอก [Flower Color] : สีขาว ฤดูที่ ดอกบาน [Bloom Tiem] : - อัตราการ เจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว ลักษณะ นิสัย [Habitat] : ปลูกในดิน ทั่วไป ความชื้น [Moisture] : สูง แสง [Light] : แดดปานกลาง - ร่มรำไร

7

8 ดอก ดอก ดอก (Flower) : สีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อ เชิงลด มีกาบหุ้มช่อดอก

9 ใบ ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกม รูปขอบขนาน กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 8- 12 เซนติเมตร ปลาย ใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบ หนา ผิวใบด้านบนสีเขียวอ่อนเเกมเหลือง เป็นมัน ก้านใบสีชมพู

10 ประโยชน์ ประโยชน์ ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ เจริญได้ดีในที่มีแดดร่มรำไร

11 The end The end


ดาวน์โหลด ppt ฟีโลทอง philodendron sp. ฟีโลทอง philodendron sp. ผู้จัดทำ นาย จะเผอะ แซ่แล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์ อารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google