งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟีโลทอง philodendron sp.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟีโลทอง philodendron sp."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟีโลทอง philodendron sp.
ผู้จัดทำ นาย จะเผอะ แซ่แล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี

2

3 ฟีโลทอง ฟีโลทอง ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน และหมู่เกาะอินเดียตะวันตก
ใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : นิยมปลูกเป็นพืชคลุมดิน หรือปลูกลงกระถางให้เกาะพันหลัก เพื่อ ประดับในอาคาร ชอบอากาศร้อนชื้น ไม่ควรถูกแสงแดดจัดตรงๆ เพราะจะ ทำให้ใบไหม้

4 ลักษณะทั่วไป ต้นไม้ประดับเป็นไม้เลื้อย ชอบขึ้นเลื้อยพันกับต้นไม้ใหญ่ ใช้ราก อากาศช่วยยึดเกาะพยุงต้นไว้ ลำต้นขนาด 2- 4 เซนติเมตรใบ ใบเดี่ยวรูปใบพายขนาดใหญ่กว้าง7-12เซนติเมตรยาว12-19 เซนติเมตร ปลายใบแหลมและใบมักจะโค้ง สีเหลืองทอง ใบแก่ จะมีสีเขียวอมเหลือง ขอบใบเรียบ ดอก ดอกช่อ มีกาบหุ้ม ไม่มี ความสวยงาม

5 ลักษณะทางพฤษศาสร์ ต้นฟีโลทองชอบขึ้นเลื้อยพันกับต้นไม้ใหญ่ ใช้รากอากาศช่วยยึด เกาะพยุงต้นไว้ ลำต้นขนาด 2- 4 เซนติเมตรใบใบเดี่ยวรูปใบ พายขนาดใหญ่กว้าง7-12เซนติเมตรยาว12-19เซนติเมตร ปลายใบแหลมและใบมักจะโค้ง สีเหลืองทอง ใบแก่จะมีสีเขียว อมเหลือง ขอบใบเรียบ ดอก ดอกช่อ มีกาบหุ้ม ไม่มีความ สวยงาม

6 ฟิโลทอง  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Philodendron erubescens K. Koch & Augustin 'Lemon Lime'  ชื่อวงศ์ : Araceae  ชื่อสามัญ :   -  ชื่อพื้นเมือง :   ฟิโลเดนดรอนสีทอง ฟิลโลทอง    ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้เลื้อย    ขนาด [Size] : ขนาดเล็ก    สีดอก [Flower Color] : สี ขาว    ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Tiem] : -    อัตราการ เจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว    ลักษณะนิสัย [Habitat] : ปลูกในดินทั่วไป      ความชื้น [Moisture] : สูง      แสง [Light] : แดดปานกลาง-ร่มรำไร

7

8 ดอก (Flower) : สีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด มีกาบหุ้มช่อ ดอก

9 ใบ ใบ (Foliage) :  ใบเดี่ยว  เรียงสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร  ปลาย ใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนสี เขียวอ่อนเเกมเหลืองเป็นมัน ก้านใบสีชมพู

10 ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ เจริญได้ดีในที่มีแดดร่มรำไร
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ เจริญได้ดีในที่มีแดดร่มรำไร

11 The end


ดาวน์โหลด ppt ฟีโลทอง philodendron sp.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google