งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวประกอบของจำนวนนับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวประกอบของจำนวนนับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวประกอบของจำนวนนับ
การหาร ลงตัว จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบ โจทย์ปัญหา ตัวประกอบของจำนวนนับ การแยกตัวประกอบ ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ตัวคูณ ร่วมน้อย (ค.ร.น.) โดยใช้แผนภูมิ โดยการหารสั้น

2 ตัวประกอบของจำนวนนับ
คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนับ ที่กำหนดให้ได้ลงตัว

3 การหารที่มีเศษเท่ากับ0
การหารลงตัว 8 หารด้วย 4 เท่ากับ 2 เศษ 0 การหารลงตัว คือ การหารที่มีเศษเท่ากับ0

4 จำนวนที่หาร 24 ได้ลงตัว คือ
1,2,3,4,6,8,12,24 ดังนั้น 1,2,3,4,6,8,12,24 เป็นตัวประกอบของ 24

5 จำนวนที่หาร 36 ได้ลงตัว คือ
1,2,3,4,6,8,9,12, 18,24 ดังนั้น 1,2,3,4,6,8,9,12, 18,24 เป็นตัวประกอบของ 36

6 20 มีตัวประกอบคือ 1,2,4,5,10,20 24 มีตัวประกอบคือ 1,2,3,4,6,8,12,24

7 การแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภูมิ
10 2 5 x 10 = 2 x 5 การแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภูมิ

8 36 2 18 x 2 9 x 3 3 x 36 = 2 x 2 x 3 x 3

9 การแยกตัวประกอบ โดยการหารสั้น 2 36 2 18 9 3 3 36 = 2 x 2 x 3 x 3

10 การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของ
การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของ จำนวนเฉพาะ

11 พบกันใหม่ใน เรื่อง ห.ร.ม. ครูธนบูรณ์ กอบสาริกรณ์
ลองทำดู ในใบงานที่ 1 โชคดีนะจ๊ะ พบกันใหม่ใน เรื่อง ห.ร.ม. จัดทำโดย ครูธนบูรณ์ กอบสาริกรณ์


ดาวน์โหลด ppt ตัวประกอบของจำนวนนับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google