งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวประกอบของ จำนวนนับ ตัว ประกอ บ การ หาร ลงตัว จำนว น เฉพา ะ การ แยก ตัว ประก อบ โดย ใช้ แผน ภูมิ โดย การ หาร สั้น ตัวหา รร่วม มาก ( ห. ร. ม.) ตัวคูณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวประกอบของ จำนวนนับ ตัว ประกอ บ การ หาร ลงตัว จำนว น เฉพา ะ การ แยก ตัว ประก อบ โดย ใช้ แผน ภูมิ โดย การ หาร สั้น ตัวหา รร่วม มาก ( ห. ร. ม.) ตัวคูณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวประกอบของ จำนวนนับ ตัว ประกอ บ การ หาร ลงตัว จำนว น เฉพา ะ การ แยก ตัว ประก อบ โดย ใช้ แผน ภูมิ โดย การ หาร สั้น ตัวหา รร่วม มาก ( ห. ร. ม.) ตัวคูณ ร่วม น้อย ( ค. ร. น.) โจทย์ ปัญหา

2 ตัวประกอบของ จำนวนนับ คือ จำนวนนับที่หารจำนวน นับ ที่กำหนดให้ได้ลงตัว

3 การหารลง ตัว 8 หารด้วย 4 เท่ากับ 2 เศษ 0 การหาร ลงตัว คือ การหาร ที่มีเศษ เท่ากับ 0

4 จำนวนที่หาร 24 ได้ลงตัว คือ 1,2,3,4,6,8,12,24 ดังนั้ น 1,2,3,4,6,8,12,24 เป็นตัวประกอบของ 24

5 จำนวนที่หาร 36 ได้ลงตัว คือ 1,2,3,4,6,8,9,12, 18,24 ดังนั้ น 1,2,3,4,6,8,9,12, 18,24 เป็นตัวประกอบของ 36

6 20 มีตัวประกอบคือ 1,2,4,5,10,20 24 มีตัวประกอบคือ 1,2,3,4,6,8,12,24

7 10 25 x = 2 x5 การแยกตัวประกอบโดย ใช้แผนภูมิ

8 36 218 29 33 x x x 36= 2 x2x 3 x 3

9 การแยกตัวประกอบ โดยการ หารสั้น 362 182 9 3 3 36 = 2 x2x 3 x 3

10 การแยกตัว ประกอบ คื อ การเขียน จำนวนนับนั้น ให้อยู่ในรูปการ คูณของ จำนวนเฉพาะ

11 ลองทำดู ในใบงานที่ 1 โชคดีนะจ๊ะ พบกันใหม่ใน เรื่อง ห. ร. ม. จัดทำโดย ครูธนบูรณ์ กอบสาริกรณ์


ดาวน์โหลด ppt ตัวประกอบของ จำนวนนับ ตัว ประกอ บ การ หาร ลงตัว จำนว น เฉพา ะ การ แยก ตัว ประก อบ โดย ใช้ แผน ภูมิ โดย การ หาร สั้น ตัวหา รร่วม มาก ( ห. ร. ม.) ตัวคูณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google