งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อที่ คำถาม คำตอบ ๑ คิดอย่างไรถึงมาเลี้ยง กุ้งขาว เป็นอาชีพที่ทำกันมานานและ เป็นการทำรายได้มหาศาล ปัจจุบันจะเลี้ยงยาก ๒ในการขุดบ่อควร คำนึงถึงพื้นที่บริเวณใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อที่ คำถาม คำตอบ ๑ คิดอย่างไรถึงมาเลี้ยง กุ้งขาว เป็นอาชีพที่ทำกันมานานและ เป็นการทำรายได้มหาศาล ปัจจุบันจะเลี้ยงยาก ๒ในการขุดบ่อควร คำนึงถึงพื้นที่บริเวณใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ข้อที่ คำถาม คำตอบ ๑ คิดอย่างไรถึงมาเลี้ยง กุ้งขาว เป็นอาชีพที่ทำกันมานานและ เป็นการทำรายได้มหาศาล ปัจจุบันจะเลี้ยงยาก ๒ในการขุดบ่อควร คำนึงถึงพื้นที่บริเวณใด จะต้องเป็นพื้นที่ๆมีน้ำผ่าน ๓ในการขุดบ่อต้องมีพื้นที่ เท่าไหร่ ตั้งแต่ ๑ ไร่ ขึ้นไปจนถึง ๖ ไร่ ๔ปริมาณน้ำในบ่อต้องมี ปริมาณน้ำเท่าไหร่ ลึกประมาณ ๑. ๗๐ เซนติเมตร ๕ในการเลี้ยงกุ้งขาวต้อง ลงทุนเท่าไหร่ ประมาณ ๕๐๐๐๐๐ - ๘๐๐๐๐๐ บาท ๖ในการให้อาหารต้องให้ ปริมาณเท่าไหร่ ๗ประสบปัญหาอย่างไร บ้างในการเลี้ยงกุ้งขาว เกิดโรคระบาด E.M.S. ปัจจุบัน ยังหาทางรักษาไม่ได้

8

9

10

11 สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ อินทรสุวรรณ

12 สัมภาษณ์ นางวัฒนันท์ อินทรสุวรรณ

13 สำรวจพื้นที่ข้อมูล

14 สถานที่ในการศึกษาหาข้อมูล

15 การเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งขาว

16 การให้ออกซิเจนในการเลี้ยง กุ้ง

17 แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ ประเด็นที่สืบค้น

18 ผู้ให้ข้อมูล นายชัยวัฒน์ อินทรสุวรรณ นางวัฒนันท์ อินทรสุวรรณ

19


ดาวน์โหลด ppt ข้อที่ คำถาม คำตอบ ๑ คิดอย่างไรถึงมาเลี้ยง กุ้งขาว เป็นอาชีพที่ทำกันมานานและ เป็นการทำรายได้มหาศาล ปัจจุบันจะเลี้ยงยาก ๒ในการขุดบ่อควร คำนึงถึงพื้นที่บริเวณใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google