งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศมาเลเซีย ( อังกฤษ : Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ คาบสมุทร มลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศมาเลเซีย ( อังกฤษ : Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ คาบสมุทร มลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเทศมาเลเซีย ( อังกฤษ : Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ คาบสมุทร มลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ ส่วนที่สอง คือ ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซีย และมี พรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน มาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศ อาเซียน คำว่ามาเลเซียเคยถูใช้เรียกหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มา ก่อน ชื่อของประเทศมาเลเซียถูกตั้งขึ้นเมือ พ. ศ. 2506 โดยมีความหมาย รวมเอาสหพันธรัฐมาลายา สิงค์โปร์ ซาบาห์ ซาราวัก และบรูไนเข้าด้วยกัน คำ ว่า มาเลเซียนี้เดิมเคยถูกใช้เป็นชื่อเรียกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในส่วน ที่เป็นหมู่เกาะมาก่อน ซึ่งปรากฏหลังฐานจากแผนที่ที่ตีพิมพ์ในชิคาโกเมื่อปี พ. ศ. 2457 ในการตั้งชื่อประเทศมาเลเซียนั้นมีการนำเสนอชื่ออื่นๆ มากมาย ก่อนที่จะได้ผลสรุปให้ใช้ชื่อมาเลเซีย การเมือง ในปัจจุบันประกอบด้วยรัฐ 13 รัฐและปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรูปแบบในการปกครองคล้ายอังกฤษกับสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ ประมุขแห่งรัฐมีตำแหน่งเป็นพระราชาธิบดี.

3 ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งเป็นมาเลเซียตะวันตกบคาบสมุทร มลายู และมาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 26.24 ล้านคน นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ใช้ภาษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ

4 ตึกเปโตรนาส (Petronas Twin Tower) เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 452 เมตร มีชั้นทั้งหมด 88 ชั้น โดยทางการใช้ งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด 20,000 ล้านบาท ซึ่ง เจ้าของตึกนี้เป็นเจ้าของผู้ผลิตน้ำมันยี่ห้อเปโตรนาส ชื่อเดียวกับตึกนั่นเอง การออกแบบตึกได้รับแรง บันดาลใจจากลักษณะของเสาหินทั้ง 5 ของอิสลาม นอกจากความสวยงามและความสูงของตึก ที่ทำให้คน ทั่วโลกต้องตะลึงแล้ว ภายในตึกยังเป็นแหล่งรวม ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี บันเทิงและแหล่งช็อป ปิ้งขนาดใหญ่อีกด้วย จัตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุด ในโลก ซึ่งเป็นธงชาติประจำชาติมาเลเซีย ที่ ได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา ความสูงของยอดโดม มีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้ง ตระหง่านอวดความสวยงามของตัวตึกและใน เวลากลางคืน จะมีการติดไฟระยิบระยับเต็มไป หมด ยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารแห่งนี้

5 กัวลาลัมเปอร์ ทาวเวอร์ (Menara Kuala Lumpur) ตั้งอยู่บนยอดเขาบูกิตนานาส เป็นหอคอยที่มี ความสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากที่ แคนาดา รัสเซีย และจีน มีความสูงถึง 421 เมตร โดยใช้เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ และใช้ ระบบสื่อสารไฮเทคต่างๆ ด้านหน้าทางเข้าจะ เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่มีต้นไม้ใหญ่อายุ 100 ปี มีชื่อว่า ต้นเจลลิตง ปุตราจายา (Putrajaya) อยู่ห่างจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์ประมาณ 50 นาที ห่างจากสนามบินนานาชาติไปไม่ไกลนัก บนพื้นที่กว้างใหญ่มหาศาลครอบคลุมพื้นที่เข้า ทั้งลูก ถูกสร้างขึ้นให้เป็นเมืองใหม่ เป็นที่อยู่ของ หน่วยราชการ ทุกกกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้ง รัฐสภา และบ้านของนายกฯ โดยรอบปุตราจายา จะเป็นพื้นที่บ้านจัดสรรที่สวยงามและคอนโดมี เนียมที่เป็นตึกสูง

6

7 http://www.youtube.com/watch? v=GTYm638j7No&feature=related


ดาวน์โหลด ppt ประเทศมาเลเซีย ( อังกฤษ : Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ คาบสมุทร มลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google