งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADSL คืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADSL คืออะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADSL คืออะไร

2 ADSL ย่อมาจากคำว่า Asmmetric Digital Subscriber Line คือเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบดิจิตอลที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายระยะไกลได้ด้วยความเร็วสูง โดยใช้คู่สายโทรศัพท์ธรรมดา เทคโนโลยี ADSL แยกความถี่ออกเป็นสองช่องสัญญาณ สำหรับโทรศัพท์ (VOICE) และสำหรับการรับส่งข้อมูล (DATA) จึงทำให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กับใช้งานโทรศัพท์

3 อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลบนADSL
ADSL ที่ว่าทำงานเร็ว นั้นเร็วเท่าใดกันแน่ ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่า ADSL มีอัตราความเร็วขึ้นอยู่กับชนิด ดังนี้ • Full-Rate ADSL เป็น ADSL ที่มีศักยภาพในการส่งถ่ายข้อมูลข่าวสาร ที่ความเร็ว 8 เมกกะบิต ต่อวินาที • G.Lite ADSL เป็น ADSL ที่สามารถส่งถ่ายข้อมูลข่าวสารได้สูงถึง 1.5 เมกกะบิตต่อวินาที ขณะที่กำลัง Download ความเร็วขนาดนี้ คิดเป็น 25 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้ Modem แบบ Analog ขนาด 56K และคิดเป็น 50 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้ Modem ความเร็ว 28.8K

4 ขีดความสามารถของ ADSL
เทคโนโลยีของ ADSL เป็นแบบ Asymmetric มันจะให้ Bandwidth การทำงานที่ Downstream จากผู้ให้บริการ ADSL ไปยังผู้รับบริการสูงกว่า Upstream ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลจากผู้ใช้บริการหรือลูกค้า ไปยังผู้ให้บริการ(ดังรูปที่ 1 และ 2)

5 รูปที่ 1 แสดงความเร็วในการถ่ายเทข้อมูลแบบUpstream/Downstream

6 รูปที่ 2 แสดงเปรียบเทียบความเร็วของระบบ

7 วงจรของ ADSL จะเชื่อมต่อ ADSL Modem ที่ทั้งสองด้านของสายโทรศัพท์ ทำให้มีการสร้างช่องทางของข้อมูลข่าวสารถึง 3 ช่องทาง ได้แก่ • ช่องสัญญาณ Downstream ที่มีความเร็วสูง • ช่องสัญญาณ ความเร็วปานกลางแบบ Duplex (ส่งได้ทางเดียว) • ช่องสัญญาณที่ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ช่องสัญญาณ Downstream ความเร็วสูง มีความเร็วระหว่าง Mbps ส่วนอัตราความเร็วของช่องสัญญาณแบบ Duplex อยู่ที่ Kbps นอกจากนี้ ในแต่ละช่องสัญญาณยังสามารถแบ่งออกเป็นช่องสัญญาณย่อยๆ ที่มีความเร็วต่ำ ที่เรียกว่า Sub-Multiplex ได้อีกหลายช่อง ADSL Modem สามารถให้อัตราความเร็วการส่งถ่ายข้อมูลมาตรฐานเทียบเท่า North American T Mbps และ European E Mbps โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกซื้อบริการความเร็วได้หลายระดับ

8 ระยะทางและอัตราความเร็วของ ADSL
ระยะทางมีผลต่ออัตราความเร็วในการให้บริการของ ADSL เป็นอย่างมาก โดยมีปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดความยาวสาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด อุปกรณ์ Bridge Taps รวมไปถึงการกวนกันของอุปกรณ์ Cross-Coupled ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก ความเสื่อมถอย (Attenuation) ของสัญญาณเกิดขึ้น เมื่อความยาวของสายทองแดงมีมากขึ้น รวมทั้งความถี่ ซึ่งค่านี้จะลดลงเมื่อเพิ่มขนาดของสาย

9 การทำงานของ ADSL หลักการทำงานของ ADSL ไม่มีอะไรมาก เนื่องจากว่า สายโทรศัพท์ที่ทำจากลวดทองแดง มี Bandwidth สูงคิดเป็น หลายๆ MHz ดังนั้น จึงมีการแบ่งย่านความถี่นี้ออกเป็นส่วน เพื่อใช้งานโดยวิธีการแบบที่เรียกว่า FDM (Frequency Division Multiplexing) ซึ่งเป็นเทคนิคการแบ่งช่องสัญญาณออกเป็นหลายๆช่อง โดยที่แต่ละช่องสัญญาณจะมีความถี่ที่แตกต่างกัน ดังนั้น จะได้ Bandwidth ต่างๆ ดังนี้

10 • ย่านความถี่ขนาดไม่เกิน 4 KHz ปกติจะถูกนำมาใช้เป็น Voice กับ FAX • ย่านความถี่ที่สูงกว่านี้ จะถูกสำรองจองไว้ให้การรับส่งข้อมูล โดยเฉพาะ ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น หลายย่านความถี่ เช่น ช่องสัญญาณสำหรับ การรับข้อมูลแบบ Downstream ตัวอย่าง เช่นการ Download ข้อมูล ส่วนช่องสัญญาณอื่นมีไว้สำหรับการส่งข้อมูลที่มีความเร็วต่ำกว่า Downstream ซึ่งเรียกว่า Upstream หรือสำหรับการ Upload ข้อมูล เป็นต้น

11 ภาพแสดงการแบ่งย่านความถี่ของ ADSL

12 ประโยชน์จากการใช้บริการ ADSL
>> สามารถสนทนาโทรศัพท์ หรือใช้แฟกส์พร้อมกันกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยสายโทรศัพท์เส้นเดียวกันโดยไม่ติดขัด >> เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดกว่า 140 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้ Modem แบบ Analog ธรรมดา (ที่ 8 Mbps.) >> การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (Always On) ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการส่งถ่ายข้อมูลถูกแยกออกจากการใช้งานของ โทรศัพท์หรือ FAX ดังนั้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึงไม่ถูกติดขัด

13 ประโยชน์จากการใช้บริการ ADSL(ต่อ)
>> ไม่มีปัญหาเนื่องสายไม่ว่าง ไม่ต้อง Log On หรือ Log off ให้ยุ่งยากอีกต่อไป >> ไม่เปลืองค่าโทรศัพท์ ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อการโทร เพราะไม่ต้องหมุนโทรศัพท์เวลาเชื่อมต่อ >> ประหยัด และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ด้วยค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือน ไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งาน >> สัญญาณ ADSL ถูกติดตั้งจากชุมสายของผู้ให้บริการถึงบ้านผู้ใช้งาน ไม่มีการต่อพ่วงกับใคร จึงมีความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยสูง

14 แหล่งอ้างอิง http://www.bcoms.net/adsl/asp

15 จัดทำโดย >> นางสาวรัชนีพร สารเหล่าโพธิ์ เลขที่ 6 ชั้นปีที่ 1 ห้อง ข >> นางสาวลลิสา ก่อปฐมกุล เลขที่ 10 ชั้นปีที่ 1 ห้อง ข >> นางสาวสุพรรษา กงแก้ว เลขที่ 42 ชั้นปีที่1 ห้อง ข

16 “สวัสดีค่ะ”


ดาวน์โหลด ppt ADSL คืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google