งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานการพัฒนา คุณภาพ ประเภท นวัตกรรม โดย นางสมสนุก ชั่งหนอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานการพัฒนา คุณภาพ ประเภท นวัตกรรม โดย นางสมสนุก ชั่งหนอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานการพัฒนา คุณภาพ ประเภท นวัตกรรม โดย นางสมสนุก ชั่งหนอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

2 ชื่อผลงาน ไม้ไผ่บอกส่วนสูง สรุปผลงาน ที่วัดส่วนสูงที่ทำด้วยไม้ไผ่และ กระดาษแข็งเป็นผลงานหนึ่งที่ทำให้การวัด ส่วนสูงสะดวกและเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่ เจ้าของผลงาน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) บล็อกตะคร้อ

3 ปัญหาและสาเหตุ การชั่งน้ำหนัก วัดความสูงของเด็ก อายุ 0-5 ปี ทุก 3 เดือนเป็นกิจกรรมการทำงานเชิงรุกในชุมชน เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เครื่องชั่งน้ำหนักสามารถซื้อได้ เครื่องวัดความสูง ชุมชนใช้ สายวัดทาบกับเสาไม้ และใช้ไม้บรรทัดทาบวัดความสูง ไม่สะดวก ถ้าผู้ปกครองไม่มาวัดตามจุดนัดพบ ต้องตามไปชั่งน้ำหนัก วัดความสูงที่บ้าน

4 กิจกรรมการพัฒนา แรกเริ่มใช้ไม้ลำปอแทนความสูงขีดเส้นเป็น เซนติเมตร ใช้กระดาษทาบศีรษะวัดความสูง ซึ่งใช้บ่อยๆ ทำให้กระดาษขาด และไม้ลำปอ หัก คิดหาวิธีเอาไม้ไผ่แทนไม้ลำปอ กระดาษแข็งทับด้วยกระดาษสา

5 การวัดผลและผลของการ เปลี่ยนแปลง ความไม่สะดวก ทำให้สะดวกมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง ตามวัดที่บ้าน ถ้าไม่มา ผู้ปกครองมองเห็นการพัฒนา ประทับใจ บทเรียนที่ได้รับ เครื่องวัดความสูง ที่ชั่งน้ำหนักจำเป็นต้องมีไว้ที่ ชุมชนในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี และผู้ต้องการวัดความสูง สามารถทำขึ้นได้เอง ประหยัด สะดวก หาได้ในชุมชน ขยายให้ชุมชน อื่นที่ไม่มี

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานการพัฒนา คุณภาพ ประเภท นวัตกรรม โดย นางสมสนุก ชั่งหนอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google