งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมส่งเสริม สุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยโดย น. ส. พัชรพร การปลื้ม จิตต์ กลุ่มงาน อนามัยแม่ และเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมส่งเสริม สุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยโดย น. ส. พัชรพร การปลื้ม จิตต์ กลุ่มงาน อนามัยแม่ และเด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมส่งเสริม สุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยโดย น. ส. พัชรพร การปลื้ม จิตต์ กลุ่มงาน อนามัยแม่ และเด็ก

2 ชื่อ นวัตกรร ม ไม้ T วัด กราฟ

3 การทำกราฟประเมินการเจริญเติบโตช่วย บอกสัดส่วนเด็ก เช่น ทำให้ทราบรายปกติ แยกจากรายที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เช่น เด็กสม ส่วน เด็กอ้วน เด็กเริ่มอ้วน เด็กผอม เด็ก ค่อนข้างผอม เป็นต้น วิธีการทำกราฟจะอยู่ ในสมุดฉีดวัคซีนสีชมพูซึ่งบอกรายละเอียด การทำกราฟ ทั้ง 3 กราฟ ซึ่งผู้ปกครอง สามารถเรียนรู้วิธีการทำได้ด้วยตนเอง แต่ ส่วนใหญ่ผู้ปกครองยังไม่ให้ความสนใจการ ทำกราฟเท่าที่ควร ที่มา อุปกรณ์ช่วยวัดกราฟ

4 17/09/57 กราฟแสดงการ เจริญเติบโต น้ำหนักตาม เกณฑ์อายุ ส่วนสูงตาม เกณฑ์อายุ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

5 การเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ผู้รับบริการจะต้องทำตาม ขั้นตอนดังนี้

6 การสอนวิธีการ ทำกราฟ

7 การแปลผลจาก การทำกราฟ

8 จากปัญหาที่พบเมื่อมีผู้รับบริการ มาเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

9 เกิดนวัตกรรม เพื่อการ ส่งเสริมสุขภาพ ไม้บรรทัด ธรรมดา ไม้ T วัด กราฟ

10 การดำเนินการและอุปกรณ์ ได้มี การทดลองใช้และ ปรับให้ตรงความต้องการของ ผู้รับบริการ รูปแบบที่ 1 ขนาดใหญ่เกินไป พบว่ากาวญี่ปุ่นที่ ติดทำให้ฝืดเมื่อ ต้องเลื่อนระดับ สเกล ทำมุมไม่ ตรง สีใส กำหนดจุดวัด สเกลได้ยาก รูปแบบที่ 2

11 รูปแบบที่ 3 - ขนาดกะทัดรัดพอดีกับการใช้งาน - มุมฉากชัดเจน ทำมุมคมชัด - สีสันทึบแสงตัดกับกระดาษกราฟ มองเห็นสเกลและ กำหนดจุดได้ชัดขึ้น - ตัวเลื่อนขึ้น - ลงง่าย หลังเปลี่ยนเป็น เยื่อกาว

12 เปรียบเทียบการใช้ไม้บรรทัดแบบเดิม กับ ไม้ T วัดกราฟ ไม้บรรทัด แบบเดิม วิธีการ ใช้ กำหนดจุดด้านนอกกราฟบริเวณตัวเลข ฝั่งซ้ายก่อนตีเส้น แล้วตีเส้นแนวขวาง หลังจากนั้นกำหนดจุดด้านล่างตรงกับ อายุแล้วตีขึ้นบนเป็นแนวตรง หาจุดทับ กันแล้วแปลผลตามสีกราฟใช้เวลา 4 นาที ถึง 5 นาที

13 ไม้ T วัด กราฟ เปรียบเทียบการใช้ไม้บรรทัดแบบเดิม กับ ไม้ T วัดกราฟ วิธีการ ใช้ วางแนวไม้บรรทัดแนวตั้งให้ตรงกับขอบ ล่างที่กำหนด ส่วนด้านข้างเลื่อนขึ้นลงกับ ตัวเลขที่กำหนด และกดจุดตรงมุมที่ได้ เพื่อแปลผล ใช้เวลาเฉลี่ย 1 นาที ถึง 2 นาที 15 วินาที

14 เปรียบเทียบการใช้ไม้บรรทัดแบบเดิม กับ ไม้ T วัดกราฟ ไม้บรรทัด แบบเดิม ไม้ T วัด กราฟ

15 ผลลัพธ์ / การเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่ได้แบ่งป็นประเด็นหัวข้อ และคำประเมินความ คิดเห็นของผู้รับบริการที่สุ่มเลือก 32 ราย ดังนี้ 1. ช่วยในเรื่องลดเวลาในการรอรับบริการ ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ยความต่างการใช้ไม้บรรทัดแบบเดิมกับไม้ T วัดกราฟ ประมาณ 3 นาที 45 วินาที ส่วนใหญ่ แสดงความคิดเห็นว่า สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม ประหยัดเวลามากขึ้น ใช้เวลาไม่ นาน ใช้เวลาน้อย ( ไว ) วัดกราฟได้เร็วขึ้น 2. ช่วยในเรื่องความสะดวกในการใช้ เกิดความพึงพอใจ และเห็นเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นในการทำกราฟ จากการทำ ประเมินส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า สะดวก ง่ายต่อการทำ กราฟ สะดวกในการประเมินกราฟ ง่ายในการใช้ สะดวก เข้าใจง่าย

16 ผลลัพธ์ / การเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่ได้แบ่งป็นประเด็นหัวข้อ และคำประเมินความ คิดเห็นของผู้รับบริการที่สุ่มเลือก 32 ราย ดังนี้ 3. ลดการกะระยะที่ยากด้วยสายตา ซึ่งเป็นอุปสรรคที่พบได้ ค่อนข้างบ่อย เช่น กราฟเส้นลายตา ไม่อยากทำเพราะมองไม่ ชัด 4. ช่วยทำให้มีพื้นที่ในการนั่งประเมินทำกราฟ 5. จากการสังเกต การมีอุปกรณ์เสริมทำให้ผู้รับบริการ สามารถประเมินกราฟด้วยตนเองได้ไม่ยากและเมื่อมีอุปกรณ์ ช่วยลดเวลาทำให้เกิดความสนใจ เกิดความเข้าใจในการทำ กราฟมากขึ้น

17 อุปกรณ์ / ต้นทุน การผลิต 1. เยื่อกาว 2. มีดคัตเตอร์ 3. แผ่นอะครีลิค แผ่นอะครีลิค ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. ๑ แผ่น ราคา 68 บาท เยื่อกาว ขนาด 1/4 1 ม้วน ราคา 7 บาท ใบมีดคัตเตอร์ 1 อัน ราคา 90 บาท กำลังการผลิต ตัดอะครีลิค 3 แผ่น ราคา 204 บาท ประดิษฐ์ไม้ T วัดกราฟ ได้ 18 อัน เฉลี่ยราคา ไม้ T วัดกราฟ = 12.22 บาท รวมราคาเฉลี่ยผันผวน ไม่เกิน 1 ๕ บาท / 1 อัน

18 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมส่งเสริม สุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยโดย น. ส. พัชรพร การปลื้ม จิตต์ กลุ่มงาน อนามัยแม่ และเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google