งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้นั่งร้านอย่างปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้นั่งร้านอย่างปลอดภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้นั่งร้านอย่างปลอดภัย

2 การใช้นั่งร้านอย่างปลอดภัย
นั่งร้าน หมายถึงที่ปฏิบัติงานที่จัดไว้สูงจากพื้นดิน หรือส่วนของอาคาร หรือส่วนของงานก่อสร้าง สำหรับเป็นที่รองรับของผู้ปฏิบัติงาน หรือวัสดุก่อสร้างเป็นการชั่วคราว

3 ลักษณะของอุบัติเหตุในงานนั่งร้าน
-โครงสร้างนั่งร้านทรุดตัว วัสดุตกหล่นจากนั่งร้าน ผู้ปฏิบัติงานพลัดตกจากนั่งร้าน ฯลฯ

4 ลักษณะการกระทำและสภาพการณ์ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

5 ลักษณะการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ไม่จัดทำบันไดขึ้น-ลง ทำให้ลูกจ้างปีนป่ายนั่งร้าน

6 ลักษณะการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ไม่จัดทำราวกั้นกันตกและปูพื้นนั่งร้านไม่ได้มาตรฐาน

7 ลักษณะการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ไม่จัดทำบันไดขึ้น-ลง ทำให้ลูกจ้างปีนป่ายนั่งร้าน

8 ลักษณะการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ไม่จัดทำพื้นนั่งร้านให้ลูกจ้างยืนปฏิบัติงาน

9 ลักษณะการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
พื้นไม้กระดานนั่งร้านผุพัง และไม่มีราวกั้นกันตก

10 ลักษณะการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ไม่จัดทำพื้นนั่งร้านให้ลูกจ้างยืนปฏิบัติงาน

11 ลักษณะการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
โครงสร้างนั่งร้านเอียงและไม่ได้มาตรฐาน

12 ลักษณะการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ไม่จัดทำบันไดขึ้น-ลง ทำให้ลูกจ้างปีนป่ายนั่งร้าน

13 บันไดขั้นแรกสูงเกินกว่ามาตราฐาน
?

14 ห้ามขึ้นทำงานบนนั่งร้านที่ไม่ได้มาตราฐาน

15 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น กับการปฏิบัติงานของนั่งร้าน

16 นั่งร้านถล่มเนื่องจากฐานรองรับทรุดตัว

17 อุบัติเหตุนั่งร้านถล่มในขณะที่คนงานกำลังรื้อโครงนั่งร้าน
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บขาหัก 1 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย

18 ลักษณะการกระทำที่ปลอดภัย

19 นั่งร้านสำหรับการขึ้นทำงาน บนที่สูง

20 การจัดเก็บอุปกรณ์นั่งร้าน

21 นั่งร้านต้องแข็งแรงและมีป้ายอนุญาตให้ใช้

22 การติดตั้งป้ายเตือนบริเวณนั่งร้าน
ต้องมีป้ายนั่งร้านทั้ง 2 เมื่อ .- ทำการติดตั้งนั่งร้าน แก้ไขนั่งร้าน รื้อถอนนั่งร้าน ป้ายห้ามใช้นั่งร้าน

23 นั่งร้านที่มีสภาพไม่สมบูรณ์จะติดป้ายกากบาดสีแดง
ต้องติดป้ายนั่งร้านที่มีกากบาดสีแดงขณะทำการติดตั้งนั่งร้าน

24 การตั้งนั่งร้านแบบเคลื่อนที่ได้

25 การใช้นั่งร้านเคลื่อนที่
1.ตรวจสอบสภาพโครงสร้างก่อนใช้งานทุกวัน 2.ผู้ปฎิบัติงานต้องเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการทำงานบนที่สูง 3.ผู้ปฎิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดเต็มตัว 4.ห้ามทำการรื้อถอด แก้ไข ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต 5.ห้ามจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บนพื้นนั่งร้านเกินความจำเป็น 6.ขณะทำการเคลื่อนย้ายห้ามมีพนักงานอยู่บนนั่งร้าน 7.ห้ามพนักงานอยู่ด้านหน้าของทิศทางการเคลื่อนย้ายนั่งร้าน 8.เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำขึ้นไปใช้งานต้องผูกรัดด้วยเชือก 9.ล็อคล้อทุกล้อก่อนขึ้นไปปฎิบัติงานบนนั่งร้าน 10.ตรวจสอบป้ายนั่งร้านก่อนขึ้นไปปฎิบัติงานบนนั่งร้าน 11.ตรวจสอบพื้นที่ก่อนเริ่มงานและล้อมบริเวณพื้นที่ทำงาน 12.ห้ามแบกของหนักหรือวัสดุที่ยาวขึ้นทางบันไดนั่งร้าน 13.ห้ามนำไม้ไปพาดบนราวกันตกเพื่อยืนทำงาน 14.ห้ามยืนทำงานบนราวกันตกและห้ามปีนป่ายออกนอกนั่งร้าน 15.จัดเก็บทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน


ดาวน์โหลด ppt การใช้นั่งร้านอย่างปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google