งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึงที่ปฏิบัติงานที่จัดไว้สูง จากพื้นดิน หรือส่วนของอาคาร หรือส่วน ของงานก่อสร้าง สำหรับเป็นที่รองรับของ ผู้ปฏิบัติงาน หรือวัสดุก่อสร้างเป็นการ ชั่วคราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึงที่ปฏิบัติงานที่จัดไว้สูง จากพื้นดิน หรือส่วนของอาคาร หรือส่วน ของงานก่อสร้าง สำหรับเป็นที่รองรับของ ผู้ปฏิบัติงาน หรือวัสดุก่อสร้างเป็นการ ชั่วคราว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หมายถึงที่ปฏิบัติงานที่จัดไว้สูง จากพื้นดิน หรือส่วนของอาคาร หรือส่วน ของงานก่อสร้าง สำหรับเป็นที่รองรับของ ผู้ปฏิบัติงาน หรือวัสดุก่อสร้างเป็นการ ชั่วคราว นั่งร้าน หมายถึงที่ปฏิบัติงานที่จัดไว้สูง จากพื้นดิน หรือส่วนของอาคาร หรือส่วน ของงานก่อสร้าง สำหรับเป็นที่รองรับของ ผู้ปฏิบัติงาน หรือวัสดุก่อสร้างเป็นการ ชั่วคราว

3 ลักษณะของอุบัติเหตุใน งานนั่งร้าน - โครงสร้างนั่งร้านทรุดตัว - วัสดุตกหล่นจากนั่งร้าน - ผู้ปฏิบัติงานพลัดตกจาก นั่งร้าน - ฯลฯ

4

5 ลักษณะการกระทำที่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่จัดทำบันไดขึ้น - ลง ทำให้ ลูกจ้างปีนป่ายนั่งร้าน

6 ลักษณะการกระทำที่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่จัดทำราวกั้นกันตกและปูพื้น นั่งร้านไม่ได้มาตรฐาน

7 ลักษณะการกระทำที่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่จัดทำบันไดขึ้น - ลง ทำให้ ลูกจ้างปีนป่ายนั่งร้าน

8 ลักษณะการกระทำที่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่จัดทำพื้นนั่งร้านให้ ลูกจ้างยืนปฏิบัติงาน

9 ลักษณะการกระทำที่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พื้นไม้กระดานนั่งร้านผุพัง และ ไม่มีราวกั้นกันตก

10 ลักษณะการกระทำที่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่จัดทำพื้นนั่งร้านให้ ลูกจ้างยืนปฏิบัติงาน

11 ลักษณะการกระทำที่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โครงสร้างนั่งร้านเอียงและ ไม่ได้มาตรฐาน

12 ลักษณะการกระทำที่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่จัดทำบันไดขึ้น - ลง ทำให้ ลูกจ้างปีนป่ายนั่งร้าน

13 บันไดขั้นแรกสูงเกินกว่า มาตราฐาน ?

14 ห้ามขึ้นทำงานบนนั่งร้านที่ไม่ได้ มาตราฐาน

15

16 นั่งร้านถล่มเนื่องจากฐานรองรับ ทรุดตัว

17 อุบัติเหตุนั่งร้านถล่มในขณะที่คนงานกำลังรื้อ โครงนั่งร้าน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บขาหัก 1 ราย และ บาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย

18

19 นั่งร้านสำหรับการขึ้นทำงาน บนที่ สูง

20 การจัดเก็บอุปกรณ์นั่งร้าน

21 นั่งร้านต้องแข็งแรงและมีป้าย อนุญาตให้ใช้

22 การติดตั้งป้ายเตือนบริเวณนั่งร้าน ป้ายเตือน ป้ายห้ามใช้นั่งร้าน ต้องมีป้ายนั่งร้านทั้ง 2 เมื่อ.- ทำการติดตั้งนั่งร้าน แก้ไขนั่งร้าน รื้อถอนนั่งร้าน

23 นั่งร้านที่มีสภาพไม่สมบูรณ์จะ ติดป้ายกากบาดสีแดง ต้องติดป้ายนั่งร้านที่มีกากบาดสี แดงขณะทำการติดตั้งนั่งร้าน

24 การตั้งนั่งร้านแบบเคลื่อนที่ได้

25 การใช้นั่งร้านเคลื่อนที่ 1. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างก่อนใช้ งานทุกวัน 2. ผู้ปฎิบัติงานต้องเข้ารับการฝึกอบรม เรื่องการทำงานบนที่สูง 3. ผู้ปฎิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันการตกชนิดเต็มตัว 4. ห้ามทำการรื้อถอด แก้ไข ดัดแปลง ก่อนได้รับอนุญาต 5. ห้ามจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บนพื้น นั่งร้านเกินความจำเป็น 6. ขณะทำการเคลื่อนย้ายห้ามมี พนักงานอยู่บนนั่งร้าน 7. ห้ามพนักงานอยู่ด้านหน้าของทิศ ทางการเคลื่อนย้ายนั่งร้าน 8. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำขึ้นไปใช้ งานต้องผูกรัดด้วยเชือก 9. ล็อคล้อทุกล้อก่อนขึ้นไปปฎิบัติงาน บนนั่งร้าน 10. ตรวจสอบป้ายนั่งร้านก่อนขึ้นไป ปฎิบัติงานบนนั่งร้าน 11. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนเริ่มงานและล้อม บริเวณพื้นที่ทำงาน 12. ห้ามแบกของหนักหรือวัสดุที่ยาวขึ้น ทางบันไดนั่งร้าน 13. ห้ามนำไม้ไปพาดบนราวกันตกเพื่อ ยืนทำงาน 14. ห้ามยืนทำงานบนราวกันตกและ ห้ามปีนป่ายออกนอกนั่งร้าน 15. จัดเก็บทำความสะอาดทุกครั้งหลัง เสร็จงาน


ดาวน์โหลด ppt หมายถึงที่ปฏิบัติงานที่จัดไว้สูง จากพื้นดิน หรือส่วนของอาคาร หรือส่วน ของงานก่อสร้าง สำหรับเป็นที่รองรับของ ผู้ปฏิบัติงาน หรือวัสดุก่อสร้างเป็นการ ชั่วคราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google