งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อ CAI เรื่อง คำนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อ CAI เรื่อง คำนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อ CAI เรื่อง คำนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางจินตนา ศิริสุริยเดช ตำแหน่ง ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายความหมายของคำนามได้
๒. สามารถบอกหน้าที่ของคำนามได้ ๓. สามารถจำแนกชนิดของคำนามได้

3 คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ คน พืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่
คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ คน พืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่ มี 5 ชนิด 1. วิสามานยนาม (คำนามชี้เฉพาะ) 2. สามานยนาม (คำนามทั่วไป) 3. สมุหนาม (คำนามรวมหมู่) ๔. อาการนาม (คำนามธรรม) ๕. ลักษณนาม (คำนามบอกลักษณะ)

4 คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ คน พืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่ทั้งมีชีวิต
คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ คน พืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่ทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิต มีตัวตนละไม่มี รถไฟ ฟุตบอล ผึ้ง กุหลาบ ปลา เค้ก ผู้หญิง ยีราฟ

5 โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร ฯลฯ
1. วิสามานยนาม หรือ คำนามชี้เฉพาะ คือ คำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคน สัตว์  สิ่งของ  สถานที่  เช่น พระอภัยมณี สุนทรภู่ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  ฯลฯ ดวงอาทิตย์ ธงไตรรงค์ ผีเสื้อสมุทร นางเงือก ครูจินตนา หลินปิง

6 2. คำนามสามัญ หรือ สามานยนาม คือ คำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่ว ๆ ไปของคน สัตว์ สิ่งของ เช่น นักเรียน ปลา ยางลบ ดินสอฯลฯ สมุด เสือ นก ดินสอ สิงโต แกะ ระฆัง เด็ก

7    3. คำนามรวมหมู่ หรือ สมุหนาม คือ คำนามที่ใช้เรียกชื่อหมู่ กอง หรือคำนามที่อยู่รวมกันเป็นหมู่ เช่น กองทหาร ฝูงกวาง คณะนักเรียน พรรคการเมือง ฯลฯ คณะนักเรียน โขลงช้าง กองตำรวจ ฝูงนกแก้ว

8     4. คำนามธรรม หรือ อาการนาม คือ คำนามที่เกิดจาก“การ” หรือ“ความ” นำหน้าคำวิเศษณ์ เช่น การกิน การเล่น การเรียนความรัก ความดี ความคิด ฯลฯ การเล่น ความรัก การเรียน การอ่าน ความคิด

9        5. คำนามบอกลักษณะ หรือ ลักษณนาม คือ คำนามที่แสดงลักษณะของนาม เช่น ไข่เป็นฟอง น้ำเป็นแก้ว ปลาตะเพียนเป็นตัว นักเรียนเป็นคณะ ฯลฯ ฟุตบอล 1 ลูก หนังสือ 3 เล่ม ร่ม 1 คัน โทรศัพท์ 2 เครื่อง ปลา 1 ตัว ช้าง 1 เชือก

10 ให้นักเรียนนำคำนามที่กำหนดจัดให้อยู่ในกลุ่ม
แบบฝึกหัดที่1 แบบฝึกหัด ให้นักเรียนนำคำนามที่กำหนดจัดให้อยู่ในกลุ่ม สมศรี นกแก้ว เสือ โต๊ะ ตู้ เต่า สุดา มะระ พ่อ ลูก โรงเรียน โรงพยาบาล กระต่าย เงาะ สามเณร ตลาด เตียง ปากกา นาฬิกา แตงโมต้นดาวเรือง ห้างสรรพสินค้า จังหวัด นก กระเทียม ดอกขจร คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ พืช

11 แบบฝึกหัดที่2 ให้นักเรียนเขียนคำนามทั่วไป และคำนามเฉพาะจากคำนามชี้เฉพาะลงในช่องว่างให้ถูกต้อง นายอำเภอ ดวงอาทิตย์ นิทาน สถานี เพลงชาติไทย โรงพยาบาล พิษณุโลก สวนสัตว์ดุสิต ปราสาท พระอภัยมณี คำนามทั่วไป คำนามชี้เฉพาะ

12 จงเขียนคำว่า “การ” หรือ “ความ” หน้าคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้
แบบฝึกหัดที่3 จงเขียนคำว่า “การ” หรือ “ความ” หน้าคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เจรจา คิด แข็งแรง พิการ ชุมนุม ฝัน ดี งาม เล่น เรียน สงบ สุข

13 จงเติมคำลักษณนามต่อไปนี้
แบบฝึกหัดที่4 แบบฝึกหัด จงเติมคำลักษณนามต่อไปนี้ ๑. หมู่บ้านนี้มีบ้านหลาย_______ ๒. งานวัดปีนี้มีคณะลิเกมาแสดง ๒ _______ ๓. คณะกรรมการ_______นี้มีการประชุมทุกวันศุกร์ ๔. ที่สถานีรถไฟ มีรถไฟจอดอยู่หลาย____หลาย ๕. พระภิกษุเดินมา ๓ _______ ๖. แม่ซื้อเสื้อจากจันทบุรีมาฝากคุณยาย ๒ _______ ๗. ขอยืมร่มให้ฉัน ๑ ________ ๘. บ้านเธอมีหน้าต่างกี่___________ ๙. สมุดการบ้านยังขาดอีก ๔ _______ ๑๐. ช้างโขลงนี้มี ๕ _______


ดาวน์โหลด ppt สื่อ CAI เรื่อง คำนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google