งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อ CAI เรื่อง คำนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางจินตนา ศิริสุริยเดช ตำแหน่ง ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อ CAI เรื่อง คำนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางจินตนา ศิริสุริยเดช ตำแหน่ง ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อ CAI เรื่อง คำนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางจินตนา ศิริสุริยเดช ตำแหน่ง ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สื่อ CAI เรื่อง คำนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางจินตนา ศิริสุริยเดช ตำแหน่ง ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายของคำนาม ได้ ๒. สามารถบอกหน้าที่ของ คำนามได้ ๓. สามารถจำแนกชนิด ของคำนามได้

3 คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ คน พืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่ มี 5 ชนิด 1. วิสามานยนาม ( คำนามชี้เฉพาะ ) 2. สามานยนาม ( คำนามทั่วไป ) 3. สมุหนาม ( คำนาม รวมหมู่ ) ๔. อาการนาม ( คำ นามธรรม ) ๕. ลักษณนาม ( คำนาม บอกลักษณะ ) มี 5 ชนิด 1. วิสามานยนาม ( คำนามชี้เฉพาะ ) 2. สามานยนาม ( คำนามทั่วไป ) 3. สมุหนาม ( คำนาม รวมหมู่ ) ๔. อาการนาม ( คำ นามธรรม ) ๕. ลักษณนาม ( คำนาม บอกลักษณะ )

4 คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ คน พืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่ทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิต มีตัวตนละไม่มี รถไฟ ยีราฟ ปลา ผู้หญิง กุหลา บ ผึ้ง ฟุตบอ ล เค้ก

5 1. วิสามานยนาม หรือ คำนามชี้ เฉพาะ คือ คำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น พระอภัย มณี สุนทรภู่ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร ฯลฯ ธง ไตรรง ค์ หลินปิ ง ครู จินตน า นาง เงือก ดวง อาทิตย์ ผีเสื้อ สมุทร

6 2. คำนามสามัญ หรือ สามา นยนาม คือ คำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่ว ๆ ไปของ คน สัตว์ สิ่งของ เช่น นักเรียน ปลา ยางลบ ดิ นสอฯลฯ เสือ ระฆัง เด็ก แกะ ดินสอ นก สมุด สิงโต

7 3. คำนามรวมหมู่ หรือ สมุ หนาม คือ คำนามที่ใช้เรียกชื่อหมู่ กอง หรือ คำนามที่อยู่รวมกันเป็นหมู่ เช่น กองทหาร ฝูง กวาง คณะนักเรียน พรรคการเมือง ฯลฯ โขลง ช้าง ฝูง นกแก้ ว กอง ตำรวจ คณะ นักเรียน

8 4. คำนามธรรม หรือ อาการ นาม คือ คำนามที่เกิดจาก “ การ ” หรือ “ ความ ” นำหน้าคำวิเศษณ์ เช่น การกิน การ เล่น การเรียนความรัก ความดี ความคิด ฯลฯ ความ รัก การ อ่าน การเรียน การเล่น ความ คิด

9 5. คำนามบอกลักษณะ หรือ ลักษณ นาม คือ คำนามที่แสดงลักษณะของ นาม เช่น ไข่เป็นฟอง น้ำเป็นแก้ว ปลา ตะเพียนเป็นตัว นักเรียนเป็นคณะ ฯลฯ โทรศัพท์ 2 เครื่อง ร่ม 1 คัน หนังสือ 3 เล่ม ฟุตบอล 1 ลูก ปลา 1 ตัว ช้าง 1 เชือก

10 แบบฝึก หัด ให้นักเรียนนำคำนามที่กำหนดจัดให้อยู่ในกลุ่ม สมศรี นกแก้ว เสือ โต๊ะ ตู้ เต่า สุดา มะระ พ่อ ลูก โรงเรียน โรงพยาบาล กระต่าย เงาะ สามเณร ตลาด เตียง ปากกา นาฬิกา แตงโมต้นดาวเรือง ห้างสรรพสินค้า จังหวัด นก กระเทียม ดอกขจร 1. คน........................................................................................................................ 2. สัตว์..................................................................................................................... 3. สิ่งของ.................................................................................................................. 4. สถานที่................................................................................................................ 5. พืช........................................................................................................................ แบบฝึกหั ดที่ 1

11 แบบฝึกหั ดที่ 2 ให้นักเรียนเขียนคำนามทั่วไป และคำนามเฉพาะ จากคำนามชี้เฉพาะลงในช่องว่างให้ถูกต้อง นายอำเภอ ดวงอาทิตย์ นิทาน สถานี เพลงชาติไทย โรงพยาบาล พิษณุโลก สวนสัตว์ดุสิต ปราสาท พระอภัยมณี คำนามทั่วไป คำนามชี้เฉพาะ

12 แบบฝึกหั ดที่ 3 จงเขียนคำว่า “ การ ” หรือ “ ความ ” หน้าคำที่ กำหนดให้ต่อไปนี้.................. เจรจา.................. คิด.................. แข็งแรง.................. พิการ.................. ชุมนุม.................. ฝัน.................. ดี.................. งาม.................. เล่น.................. เรียน.................. สงบ.................. สุข

13 แบบฝึก หัด จงเติมคำลักษณนามต่อไปนี้ ๑. หมู่บ้านนี้มีบ้านหลาย _______ ๒. งานวัดปีนี้มีคณะลิเกมาแสดง ๒ _______ ๓. คณะกรรมการ _______ นี้มีการประชุม ทุกวันศุกร์ ๔. ที่สถานีรถไฟ มีรถไฟจอดอยู่ หลาย ____ หลาย ๕. พระภิกษุเดินมา ๓ _______ ๖. แม่ซื้อเสื้อจากจันทบุรีมาฝากคุณยาย ๒ _______ ๗. ขอยืมร่มให้ฉัน ๑ ________ ๘. บ้านเธอมีหน้าต่างกี่ ___________ ๙. สมุดการบ้านยังขาดอีก ๔ _______ ๑๐. ช้างโขลงนี้มี ๕ _______ แบบฝึกหั ดที่ 4


ดาวน์โหลด ppt สื่อ CAI เรื่อง คำนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางจินตนา ศิริสุริยเดช ตำแหน่ง ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google