งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม All Green จ.นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม All Green จ.นครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม All Green จ.นครสวรรค์
22 สิงหาคม 2557

2 สถานการณ์ตลาด จ.นครสวรรค์ กลยุทธ์เพื่อสร้าง All Green ใน จ.นครสวรรค์
วาระการประชุม สถานการณ์ตลาด จ.นครสวรรค์ กลยุทธ์เพื่อสร้าง All Green ใน จ.นครสวรรค์ งาน R Siam สบายดี สัญจร งาน Toyota Mini งานแข่งเรือยาวประเพณี โครงการสนับสนุนการขายช่วงหน้าฝน (Rainy Season Scheme)

3 จ.นครสวรรค์ (ยอดขาย ม.ค.-ก.ค. 57)
สถานการณ์ขาย: จ.นครสวรรค์ (ยอดขาย ม.ค.-ก.ค. 57) อัตราการบรรลุเป้าหมาย (ยอดขายเทียบเป้าหมาย RAP 2014) ขาย 383 คัน/เดือน ขาย 226 คัน/เดือน ขาย 138 คัน/เดือน วางแผนการขาย (A-card, Booking, RS) ให้เหมาะสมกับ RAP’14 คงเหลือเฉลี่ย/เดือน วางแผนการตลาด (Above the Line, Below the Line) ที่สร้าง A-card & Bkg. ตามเป้าได้

4 สถานการณ์ตลาดรถยนต์รวม: จ.นครสวรรค์ (ยอดจดทะเบียน ม.ค.-มิ.ย. 57)
อัตราการเติบโตรายยี่ห้อ (ยอดจด ‘14 เทียบ ’13) ยอดจด Toyota ตกลงน้อยกว่าตลาด (-20.3%) 100% อีกทั้งยังตกลงน้อยกว่าคู่แข่ง หลัก (Isuzu & Honda) ความเคลี่อนไหว %ส่วนแบ่งตลาด รายยี่ห้อ (%ส่วนแบ่ง ‘14 เทียบ ’13) ส่วนแบ่งตลาด (%share) ของ Toyota สูงขึ้น 5.1% จากผลจบปี 2556

5 สถานการณ์ตลาดรถยนต์รวม (ต่อ): จ.นครสวรรค์ (ยอดจดทะเบียน ม.ค.-มิ.ย. 57)
ส่วนแบ่งตลาดเทียบคู่แข่งหลัก Toyota สามารถชนะทั้ง Isuzu + Honda ในตลาดรถยนต์รวมได้ทุกเดือน Toyota มี Regist. Ratio เพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากปีที่แล้ว Toyota ควรรักษายอดจดทะเบียนอย่างน้อย 260 ถึง 300 คัน และ Regist. Ratio ที่ 99% เพือชนะคู่แข่งขันทุกเดือน

6 สถานการณ์ตลาดรถยนต์รวม (ต่อ): จ.นครสวรรค์ (ยอดจดทะเบียน ม.ค.-มิ.ย. 57)
ส่วนแบ่งตลาดรายอำเภอเทียบคู่แข่งหลัก Toyota ชนะคู่แข่งหลักในส่วนของกลุ่มลูกค้านอกพื้นที่ สูงกว่า ลูกค้าในพื้นที่

7 สถานการณ์ตลาดรถยนต์นั่ง: จ.นครสวรรค์ (ยอดจดทะเบียน ม.ค.-มิ.ย. 57)
อัตราการเติบโตรายยี่ห้อ (ยอดจด ‘14 เทียบ ’13) Toyota มียอดจดทะเบียน เฉลี่ยต่อเดือน ใกล้เคียงปี 56 (ลดลง 5.2%) 100% ความเคลี่อนไหว %ส่วนแบ่งตลาด รายยี่ห้อ (%ส่วนแบ่ง ‘14 เทียบ ’13) ส่วนแบ่งตลาด (%share) ของ Toyota สูงขึ้น 10.3% จากผลจบปี 2556

8 สถานการณ์ตลาดรถยนต์นั่ง (ต่อ):
จ.นครสวรรค์ (ยอดจดทะเบียน ม.ค.-มิ.ย. 57) ส่วนแบ่งตลาดเทียบคู่แข่งหลัก ส่วนแบ่งตลาด (%share) ของ Toyota ชนะ Honda อยุ่ 11.0% Toyota เสียทีแพ้ Honda ในเดือน ก.พ. 10 คัน Toyota ควรรักษายอดจดทะเบียนอย่างน้อย 90–120 คัน รวมถึงรักษา Regist. Ratio ที่ 98% เพือชนะคู่แข่งทุกเดือน

9 สถานการณ์ตลาดรถยนต์นั่ง (ต่อ):
จ.นครสวรรค์ (ยอดจดทะเบียน ม.ค.-มิ.ย. 57) ส่วนแบ่งตลาดรายอำเภอเทียบคู่แข่งหลัก Toyota ชนะคู่แข่งหลักในส่วนของกลุ่มลูกค้านอกพื้นที่ สูงกว่า ลูกค้าในพื้นที่

10 สถานการณ์ตลาดรถยนต์นั่ง (ต่อ):
จ.นครสวรรค์ (ยอดจดทะเบียน ม.ค.-มิ.ย. 57) ส่วนแบ่งตลาดราย segment เทียบคู่แข่งหลัก -35 +15 +182 -29 +67 +8 -4 Toyota เสียที Honda ใน Segment Medium (Camry & Accord) แต่กลับมาเอาชนะได้ใน Small-High (Altis & Civic) สร้างยอดขายตาม RAP 138 คัน/เดือน เพื่อเอาชนะ Honda แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

11 สถานการณ์ตลาดรถกระบะ 1 ตัน: จ.นครสวรรค์ (ยอดจดทะเบียน ม.ค.-มิ.ย. 57)
อัตราการเติบโตรายยี่ห้อ (ยอดจด ‘14 เทียบ ’13) ยอดจด Toyota ตกลงตามตลาด (-30.1%) 100% ยี่ห้อรถยนต์คู่แข่งอันดับรองมีอัตราการลดลงที่น้อยกว่า Toyota ความเคลี่อนไหว %ส่วนแบ่งตลาด รายยี่ห้อ (%ส่วนแบ่ง ‘14 เทียบ ’13) Isuzu มีส่วนแบ่งตลาดลดลงมากที่สุด (-8.8%) ส่วน Mitsubishi มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นมากที่สุด (+8%)

12 สถานการณ์ตลาดรถกระบะ 1 ตัน (ต่อ):
จ.นครสวรรค์ (ยอดจดทะเบียน ม.ค.-มิ.ย. 57) ส่วนแบ่งตลาดเทียบคู่แข่งหลัก ส่วนแบ่งตลาด (%share) ของ Toyota ชนะ Isuzu อยุ่ 3.8% Toyota เสียทีแพ้ Isuzu ในเดือน มี.ค. 5 คัน Toyota ควรรักษายอดจดทะเบียนอย่างน้อย คัน พร้อม REgist. Ratio ที่ 98% เพือชนะคู่แข่งทุกเดือน ช่องว่างระหว่าง Toyota และ Isuzu มีแนวโน้มลดน้อยลงเรื่อยๆ ตั้งแต่เดือน พ.ค.

13 สถานการณ์ตลาดรถกระบะ 1 ตัน (ต่อ):
จ.นครสวรรค์ (ยอดจดทะเบียน ม.ค.-มิ.ย. 57) ส่วนแบ่งตลาดรายอำเภอเทียบคู่แข่งหลัก Toyota เสียทีแพ้คู่แข่งขันใน อ. ที่มีตลาดขนาดใหญ่ในจังหวัด Toyota ชนะคู่แข่งหลักในส่วนของกลุ่มลูกค้านอกพื้นที่ สูงกว่า ลูกค้าในพื้นที่

14 สถานการณ์ตลาดรถกระบะ 1 ตัน (ต่อ):
จ.นครสวรรค์ (ยอดจดทะเบียน ม.ค.-มิ.ย. 57) ส่วนแบ่งตลาดราย segment เทียบคู่แข่งหลัก -2 +7 -13 -8 +4 +74 -12 +31 +97 Toyota ควรเพิ่มยอดจดทะเบียนใน Cab Type ที่แพ้ Isuzu (C-cab 4x2, D-cab) รวมถึงเพิ่มระยะห่างใน Cab Type ที่ชนะด้วย

15 สถานการณ์ตลาด จ.นครสวรรค์ กลยุทธ์เพื่อสร้าง All Green ใน จ.นครสวรรค์
วาระการประชุม สถานการณ์ตลาด จ.นครสวรรค์ กลยุทธ์เพื่อสร้าง All Green ใน จ.นครสวรรค์ งาน R Siam สบายดี สัญจร งาน Toyota Mini งานแข่งเรือยาวประเพณี โครงการสนับสนุนการขายช่วงหน้าฝน (Rainy Season Scheme)

16 กลยุทธ์ All Green จ.นครสวรรค์
1. R-Siam สบายดี สัญจร วันที่ 13 ก.ย ( ) ตลาดศรีนคร Hi-Light = ใบเตย อาร์สยาม และอีกมากมาย DLRs Job Description การโฆษณาประชาสัมพันธ์ -> artwork เดียวกัน + จำนวนเท่ากัน รถ Display Car 1 คัน -> T.N’sawan โต๊ะหน้าขาว -> DLR ละ 1 ชุด Close Sales -> DLR ละ 1 Salesman -> DLR ละ 2 Pretty + Game + Souvenirs -> DLR Share Cost 50:50

17 กลยุทธ์ All Green จ.นครสวรรค์
2. Toyota Festival วันที่ ต.ค. 2557 แผนกลยุทธ์การทำงาน Campaign ที่ดีที่สุด -> TMT Campaign + Price Committee + DLR effort + Event Special การโฆษณาประชาสัมพันธ์ -> artwork เดียวกัน + จำนวนเท่ากัน Manpower -> Outsource เป็นหลัก (พนง.ประจำจุด) + พนง.ของแต่ละผู้แทนฯ (Salesman + Technician) รถ Display -> จำนวนเท่ากันจากทั้ง 2 ผู้แทนฯ คละแบบ (ดู floor plan) Close Sales -> ของใครของมัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -> Share Cost 50:50

18 กลยุทธ์ All Green จ.นครสวรรค์
3. โปรแกรมขาย Vigo หน้าฝน (Rainy Season Scheme) รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา* : 1 ก.ย ต.ค. 57 รุ่นรถ : Hilux Vigo ทุกรุ่น ทุกแบบ (Suffix “9”) ลูกค้าเป้าหมาย : ร้านค้าที่มีทะเบียนการค้าใน จ.นครสวรรค์ Fleet ID : แจ้งให้ทราบภายหลัง เป้าหมาย* : เป้าหมายการขาย (รายเดือน/รายปี) + เป้าหมาย Vigo ส่วนเพิ่มจากโครงการ (รายเดือน)

19 กลยุทธ์ All Green จ.นครสวรรค์
3. โปรแกรมขาย Vigo หน้าฝน (Rainy Season Scheme) วิธีการเจาะกลุ่มลูกค้า = ร้านค้าในเขตจังหวัด 1. ลูกค้าอยู่ไหน? หาเจออย่างไร? ฐานข้อมูล? แบ่งกลุ่ม? 2. ลูกค้าต้องการอะไร? Vigo รุ่นไหน? ใช้งานอย่างไร? 3. สิ่งที่มีคุณค่าในสายตาลูกค้า? Campaign ที่เหมาะสม? ต้นทุนของ ลูกค้า? 4. ผู้รับผิดชอบการเจาะ? สร้างความสัมพันธ์?

20 กลยุทธ์ All Green จ.นครสวรรค์
3. โปรแกรมขาย Vigo หน้าฝน (Rainy Season Scheme) ขั้นตอนการเจาะกลุ่ม + รับการสนับสนุนจาก TMT ผู้แทนฯ ทำแผนเจาะกลุ่มลูกค้าร้านค้า > List รายชื่อร้านค้า > ร้านค้ามุ่งหวัง > แผนการขายและการตลาด รายเดือน (ก.ย.-ต.ค.) ภายใน วันพุฤที่ 28 ส.ค. TMT (DM/ZM & FS) อนุมัติแผนงานของผู้แทนฯ หากหารายชื่อร้านค้าเพิ่ม ภายใน วันจันที่ 8 ก.ย. TMT (FS) โอนเงินสนับสนุนให้ผู้แทนฯ ผู้แทนฯ ดำเนินการกิจกรรมการขายและการตลาด > ส่ง Direct Mail > ป้าย Cut Out + Banner + Poster > แจกใบปลิว > ออกบูธ + Mobile Service + สินค้าธงฟ้า > กิจกรรม Toyota คนสู้ชีวิต สุดใจกับ Hilux Vigo ลูกค้า รับมอบรถ Vigo ภายในกำหนดเวลา ผู้แทนฯ ปิดฟอร์ม C พร้อมแนบ ; 1) สำเนาทะเบียนรถ (จด จ.นครสวรรค์ ) 2) สำเนาทะเบียนการค้า ลูกค้า จองรถ Vigo โดยได้รับเงื่อนไขพิเศษ ผู้แทนฯ ทำ ฟอร์ม Fleet A, B ในระบบ DDMS (แจ้ง Fleet ID ให้ทราบภายหลัง)

21 กลยุทธ์ All Green จ.นครสวรรค์
3. โปรแกรมขาย Vigo หน้าฝน (Rainy Season Scheme) การวาง Campaign พิเศษสื่อสารเจาะกลุ่ม (ในรูปแบบ Finance Package) ส่วนต่าง 10,350 ตัวอย่าง Vigo C-cab 2.5 E (669,000) Down 15% 100,350 DLR ออกส่วนต่าง 1,351 ดาวน์ต่ำเพียง 8,999 บาท พร้อมรับ ประกันภัยชั้น 1 Toyota Care

22 กลยุทธ์ All Green จ.นครสวรรค์
3. โปรแกรมขาย Vigo หน้าฝน (Rainy Season Scheme) การแบ่งเขตการทำการตลาดของทั้ง 2 ผู้แทนฯ

23 ขอขอบคุณทั้ง 2 ผู้แทนฯสำหรับความร่วมมือที่ดีเสมอมา


ดาวน์โหลด ppt การประชุม All Green จ.นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google