งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกและการลบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกและการลบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกและการลบ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) เข้าสู่บทเรียน

2 แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
ทุกคนพร้อมหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลย แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 แนะนำบทเรียน เรื่อง การบวกและการลบ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) โดยครูผานิต แก้วเรือง (ครูเปิ้ล) กลับหน้าหลัก

4 , ,789 =  A. 751,246 A. 751,246 A. 751,246 B. 761,256 B. 761,256 B. 761,256 C. 761,246 D. 751,346 D. 751,346

5 ถูกต้องค่ะ เยี่ยมมากเลย !!! ทำต่อข้อ 2

6 ผิดค่ะ ลองใหม่สิค่ะ !!! ทำข้อ 1 ใหม่

7 , ,334 =  A. 228,881 B. 228,879 C. 128,889 D. 228,889

8 ถูกต้องค่ะ เยี่ยมมากเลย !!! กลับไปเมนูหลัก

9 ผิดค่ะ ลองใหม่สิค่ะ !!! ทำข้อ 2 ใหม่

10 การบวกและการลบ การบวก คือ การนับเพิ่ม การรวม จำนวนสองจำนวน เช่น หาคำตอบโดย นับจาก 5 เพิ่มไปอีก 4 ดังนี้ 5,6,7,8,9 ได้ผลลัพธ์ คือ 9 การลบ คือ การหักออก  เอาออกไป  ระหว่างเลขจำนวนสองจำนวน เช่น หาคำตอบโดย นำ 5 หักออกไป 4 ดังนี้ 5,4,3,2,1 ได้ผลลัพธ์ คือ 1 กลับเมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกและการลบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google