งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกและการลบ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ ( บ้านนา พรุ ) เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกและการลบ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ ( บ้านนา พรุ ) เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกและการลบ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ ( บ้านนา พรุ ) เข้าสู่บทเรียน

2 แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เนื้อหาบทเรียน ออกจากบทเรียน ทุกคนพร้อมหรือยัง ครับ ถ้าพร้อมแล้ว เรามา เริ่มกันเลย

3 แนะนำบทเรียน เรื่อง การบวกและการลบ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ ( บ้านนา พรุ ) โดยครูผานิต แก้วเรือง ( ครูเปิ้ล ) กลับหน้าหลัก

4 1. 234,457 + 526,789 =  D. 751,346 B. 761,256 C. 761,246 A. 751,246B. 761,256 A. 751,246 D. 751,346 B. 761,256A. 751,246

5 ถูกต้องค่ะ เยี่ยมมากเลย !!! ทำต่อข้อ 2

6  ผิดค่ะ ลองใหม่สิค่ะ !!! ทำข้อ 1 ใหม่

7 2. 354,223 - 125,334 =  D. 228,889 B. 228,879 C. 128,889 A. 228,881

8 ถูกต้องค่ะ เยี่ยมมากเลย !!! กลับไปเมนูหลัก

9  ผิดค่ะ ลองใหม่สิค่ะ !!! ทำข้อ 2 ใหม่

10 การบวกและการลบ  การบวก คือ การนับเพิ่ม การรวม จำนวน สองจำนวน เช่น 5 + 4 หาคำตอบโดย นับ จาก 5 เพิ่มไปอีก 4 ดังนี้ 5,6,7,8,9 ได้ ผลลัพธ์ คือ 9  การลบ คือ การหักออก เอา ออกไป ระหว่างเลขจำนวนสองจำนวน เช่น 5 - 4 หาคำตอบโดย นำ 5 หักออกไป 4 ดังนี้ 5,4,3,2,1 ได้ผลลัพธ์ คือ 1 กลับเมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกและการลบ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ ( บ้านนา พรุ ) เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google